Klasik Bulanık Değerlendirme

Mevcut Veri Modeli

Mevcut Veri Modeli Girdi tahminlerinin önkoşul testinin, proje veri modelinde zaten mevcut olan hiçbir görev örneği olmadığını gösterdiğini varsayıyoruz. Bu nedenle, önce subPMAC SP1 (bir görev hiyerarşisi içinde işi organize et) etkinleştirilir: proje veri modeli varlıkları üzerinde gerçekleştirdiği işlemler, gösterildiği gibi bir görev hiyerarşisi oluşturur. Bu, görev hiyerarşisini oluşturan bir dizi görev örneğinin yaratıldığı anlamına…
Devamı


10 Haziran 2023 0