Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Nicel Veriler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Nicel Veriler Nicel veriler, bir sınavdaki çoktan seçmeli soruların yanıtları, bir sınıftaki bırakılanların sayısı ve bir teknoloji entegrasyonu projesi için evet oyu sayıları gibi sayısal derecelendirmelere uygun olan gözlemlerdir. Nitel veriler, sayısal biçimde de özetlenebilseler de, genellikle doğaları gereği anlatıdır. Nitel veriler genellikle bir olgunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamak için toplandığından, nitel verilerin sayısal derecelendirmelerle temsil…
Devamı


11 Kasım 2021 0