İstemci – Sunucu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İstemci – Sunucu ve Bilgi Dizini Veri, bilgi ve bilgi birbiriyle ilişkili ancak birbirinin yerine geçemeyen üç kavramdır. Veriler, olaylarla ilgili ayrık, nesnel gerçekler kümesidir. Bilgi, bağlam içinde sunulan organize edilmiş verilerdir. Veri, yaratıcısı anlam veya değer kattığında bilgi haline gelir. Benzer şekilde, bilgi de bilgiden türetilir, bilgi de verilerden türetilir. Bilgi, nasıl kullanılacağına dair…
Devamı


17 Mayıs 2022 0