Maksimum Eşleştirme Algoritması

Yazılım ve Prosedür – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

SAPCA Etkinliği Değerlendirmenin birincil odak noktası öğrenmeyi teşvik etmek, yönlendirmek ve pekiştirmek olduğundan, ekip değerlendirmesinin birincil amacı ekip çalışması becerilerinin öğrenilmesini sağlamak olmalıdır. Bu nedenle, ekip çalışmasını içeren bir kurs veya ünite için tasarlanan değerlendirme görevleri, bu kursun belirtilen hedeflerini yalnızca kapsam ve derinlik olarak açıkça yansıtmamalı; aynı zamanda o kurstaki ekip atamalarının pedagojik hedeflerini…
Devamı


10 Mart 2022 0