Program Tipolojisi

İşbirlikçi Kullanım Planlaması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İşbirlikçi Kullanım Planlaması Jeo-uzamsal veriler, bir alanın ortak bir görünümünü veya soyutlamasını sağlar. CBS arazi kullanım planlamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. CBS başlangıçta planlamacılar için bir araç olarak hizmet etmiş ve hizmet etmeye devam ederken, halkla işbirliğini kolaylaştırmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Farklı görüşlere sahip insan gruplarına araziyi ve özelliklerini gösterme yeteneği, ortak bir referans…
Devamı


13 Temmuz 2022 0