Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

ZİHİNLE TASARIM – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Etik ve Tasarım Oxford Sözlüğü’ne göre etik, “insan davranışında doğru ve yanlışın incelenmesidir”. Etik ve mesleki davranış kuralları kavramı yeni değildir. ACM (Association for Computing Machinery) Etik ve Mesleki Davranış kurallarındaki genel ahlaki zorunluluklar, kişinin topluma ve insan refahına katkısı, başkalarına zarar vermemesi, dürüstlük ve güvenilir olma, adalet ve ayrımcılık yapmama eylemleri, saygıyı içerir.  ACM…
Devamı


10 Haziran 2022 0