Amortisman Süresi

Verilerin Güvenliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

Çevrimiçi Değerlendirme için Verilerin Güvenliğini ve Bütünlüğünü Sağlama Çevrimiçi değerlendirmeyle ilgili iki zorluk, toplanan verilerin güvenli olduğundan emin olmak ve veri kaynağının kimliğini doğrulamaktır. İlk zorluk, ağ güvenliği, saldırılara karşı sağlamlık ve veri yönetimi gibi konularla ilgilidir. İkincisi, değerlendirmeyi tamamlayan kişinin kimliğinin güvence altına alınmasındaki zorluklar nedeniyle, resmi çevrimiçi değerlendirmenin yaygın olarak uygulanmasının önündeki önemli…
Devamı


25 Şubat 2022 0