Verilerin Güvenliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Verilerin Güvenliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

25 Şubat 2022 Bilgi ve veri güvenliği Kişisel Veri Nedir Kvkk Nedir Veri güvenliği Nedir 0
Amortisman Süresi

Çevrimiçi Değerlendirme için Verilerin Güvenliğini ve Bütünlüğünü Sağlama

Çevrimiçi değerlendirmeyle ilgili iki zorluk, toplanan verilerin güvenli olduğundan emin olmak ve veri kaynağının kimliğini doğrulamaktır. İlk zorluk, ağ güvenliği, saldırılara karşı sağlamlık ve veri yönetimi gibi konularla ilgilidir. İkincisi, değerlendirmeyi tamamlayan kişinin kimliğinin güvence altına alınmasındaki zorluklar nedeniyle, resmi çevrimiçi değerlendirmenin yaygın olarak uygulanmasının önündeki önemli bir engeldir.

Bu bölümde yazarlar, verilerin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili teknik yönleri ve bunun çevrimiçi değerlendirme sağlamak için sahip olduğu etkileri tartışmaktadır. Bu bölüm ayrıca çevrimiçi değerlendirmeleri tamamlayan bireylerin kimliğini doğrulama konusunda yardımcı olabilecek teknolojileri de inceler ve çevrimiçi değerlendirme araçlarını kullanmayı düşünenler için bazı pratik öneriler sunarız.

Bölümü bitirmek için, yazarlar gelecekte mevcut olması muhtemel teknolojilere bakıyor ve bunların kullanıcılara makul olmayan bir yük getirmeden veri güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayan çevrimiçi değerlendirmeyi yürütmek için nasıl kullanılabileceğini inceliyor.

Çevrimiçi veya e-değerlendirmenin hem öğrenciler hem de öğretmenler için birçok potansiyel faydası olsa da, zorlukları da vardır. Sınavları gerçekleştirmeye yönelik geleneksel yöntemlerde olduğu gibi, çevrimiçi değerlendirmeyle ilişkili prosedürlerin de herhangi bir değerlendirme verisinin güvenli olmasını sağlaması gerekir. Bu, sınav malzemelerine yalnızca bunlara erişim yetkisi olan kişiler tarafından erişilmesinin sağlanması ve herhangi bir erişimin kullanıcının rolüne uygun olması anlamına gelir.

İkinci zorluk, verilerin kaynağının doğrulanması ve değerlendirmeyi tamamlayan kişinin kimliğinin doğrulanmasıdır. Bu bölümde, sabit veya mobil, kablolu veya kablosuz herhangi bir ağ üzerinden çevrimiçi olarak iletilen değerlendirme verilerinin güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili konularla ilgileniyoruz. Teknolojinin kolaylaştırabileceği dört temel işlevi inceliyor ve çevrimiçi değerlendirme bağlamında uygulamalarını tartışıyoruz.

İlk yazarın çevrimiçi öğretme ve değerlendirme deneyiminden örnekler, çevrimiçi değerlendirmeyi kullanmak isteyen personel için pratik sonuçları göstermek için kullanılır. Ayrıca kısaca gelecekteki teknolojilere ve bunların çevrimiçi değerlendirme yapma şeklimizi temelden nasıl değiştirebileceklerine de bakıyoruz.

Çevrimiçi değerlendirmeyle ilgili konuşmalar genellikle iki düşünce okulunu ortaya çıkarır. Destekçiler genellikle öğrencilerin herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda bir sınava girebilmeleri için çevrimiçi değerlendirmenin sağladığı esneklik hakkında konuşacaklar. Veya çevrimiçi değerlendirmeyle ilişkili azalan idari ve notlandırma genel giderlerinden önemli bir fayda olarak bahsederler.


Veri güvenliği Nedir
Kvkk Nedir
KVKK
Bilgi ve veri güvenliği
Kişisel Veri Nedir
KVKK VERBİS
Kişisel verileri Koruma Kanunu
KVKK İletişim


Çevrimiçi değerlendirme görevleri ayrıca eğitimcilere daha geniş bir beceri yelpazesini değerlendirmede yardımcı olabilir, öğrencilere geleneksel değerlendirme yöntemleri kullanılarak kolayca elde edilemeyenler de dahil olmak üzere farklı türde değerlendirmeler sağlar. Ayrıca öğrencilere ilerlemeleri hakkında zamanında ve bilgilendirici geri bildirim sağlamanın yanı sıra öğrencilere yeni beceriler ve çalışma ve öğrenme yolları öğretme gibi faydalar sağlayabilirler.

İkinci grup, en sık olarak, çevrimiçi teste giren kişinin kimliğini doğrulamayla ilgili zorluklara işaret eder veya kopya çekmenin nasıl durdurulacağı ve testler sırasında ağların çökmesiyle ilgili endişeleri ifade eder.

Ayrıca, değerlendirme materyalinin yetkisiz kişilerce erişilmediğinden, öğrenci yanıtları ve notları dahil olmak üzere değerlendirme verilerinin değiştirilmediğinden emin olmak isteyerek, değerlendirme materyalinin gizliliğini korumakla anlaşılır bir şekilde ilgilenebilirler. Bu güçlü ve önemli tartışmalarda genellikle eksik olan şey, teknolojinin çevrimiçi değerlendirmeyle ilgili çok geçerli endişelerin bazılarını ele almak için nasıl kullanılabileceğinin ve uygun şekilde uygulandığı takdirde ne gibi ek faydalar sağlayabileceğinin anlaşılmasıdır.

Güvenilirlik, kullanılabilirlik, güvenilirlik, emniyet, bütünlük ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere bir dizi faktörü kapsayan Weippl’e (2007) göre e-değerlendirme için temel gereksinimdir. Sınavlar için e-değerlendirme kullanıldığında, güvenilirliğin tüm bu yönlerinin kritik hale geldiğini vurguluyor.

Değerlendirmenin gerektiğinde erişilebilir olması gerekir, bu nedenle Hizmet Reddi (DoS) saldırıları olarak adlandırılan kullanılabilirliğe yönelik saldırıları önlemek için önlemler alınmalıdır. Hizmetin sadece gerektiğinde kullanılabilir olması değil, hizmetin devamlılığının da olması gerekir.

Sınav öncesi, sırası ve sonrasında sınav soru ve materyallerinin, öğrenci cevaplarının ve notlarının bütünlüğü sağlanmalıdır. Çevrimiçi bir sınav vermek için kullanılan herhangi bir sistemin güvenli ve sürdürülebilir olması gerekir. Güvenli ağların esasları, uygun bir ağ güvenlik politikasına sahip olmayı, tanımlama, gizlilik ve bütünlüğü zorunlu kılmayı ve uygun uyumluluk izleme mekanizmalarını uygulamayı içerir.

Güvenlik ve sürdürülebilirlik yönleri, örneğin yükseköğretim kurumlarında Bilgi Teknolojisi (BT) bölümünün esas olarak bir sorumluluğu gibi görünse de, göreceğimiz gibi, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve bütünlük sorumluluğu, hazırlayan, yöneten ve yönetenlere aittir. sınavı ve BT bölümünü işaretlemek. Çevrimiçi sınavlar, donanım veya diğer altyapı arızalarının yanı sıra yazılım hataları gibi nedenlerle başarısız olabilir.

Weippl’in belirttiği gibi, “[E]-öğrenmenin güçlü bir teknolojik bileşeni vardır, ancak aynı zamanda birçok organizasyon sorununu da kapsadığını akılda tutmak önemlidir.” Güvenilir e-değerlendirme sunmak için tüm tarafların yapbozun parçalarının yerinde olduğundan emin olmak için birlikte çalışması gerekir. Akademisyenler, geleneksel sınav formatlarıyla ilgili oldukları için güvenilirlik ve bütünlük ile ilgili konuları iyi anlarlar.

Ancak, haksız yere atfedilen başarısızlıklar için teknolojinin sıklıkla “suçlandığı” çevrimiçi değerlendirme söz konusu olduğunda, durum her zaman böyle değildir, oysa aslında suç insan hatasıdır. Bu olduğunda tepki, teslimat hatasına insan unsurunu tanımak ve düzeltilmesini ve tekrar oluşmamasını sağlamak için adımlar atmak yerine teknolojiyi reddetmek olabilir.

Genel olarak değerlendirme ve özellikle sınavlar, öğrenciler ve personel için önemli ve hassas konulardır. Bu nedenle, çevrimiçi değerlendirme yanlış gittiğinde, öğrencileri değerlendirmek için bir araç olarak çevrimiçi değerlendirmeyi terk etme eğilimi vardır. Bu, birkaç nedenden dolayı talihsiz bir durumdur; yukarıda bahsedilen, problemin kaynağında genellikle teknik olmayıp, daha çok bir ihmal veya planlama eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

İkinci bir neden, teknolojinin değerlendirme sürecini geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olmasıdır. Özellikle, teknolojinin değerlendirme sürecinde önemli bir rol oynayabileceği dört alan vardır. Birincisi, kimlik doğrulama ve doğrulama olmak üzere iki bölümden oluşan tanımlamadır. Kimlik doğrulama, değerlendirmeye katılma veya değerlendirme materyallerine veya verilerine erişme veya bunları değiştirme hakkınız olduğuna dair kanıt sağlamanız, doğrulama ise iddia ettiğiniz kişi olduğunuzu kanıtlamanızdır.

Daha sonra daha ayrıntılı olarak tartışılacağı gibi, değerlendirmenin türüne ve kullanıldığı bağlama bağlı olarak, bazen değerlendirme materyaline ve verilerine kimin eriştiğini veya sunduğunu bilmek kritik öneme sahiptir ve bazen önemli değildir. Teknolojinin ikinci rolü, değerlendirme yanıtlarının doğru şekilde iletilmesi ve verilerin değiştirilmeye karşı korunması için verilerin bütünlüğünü sağlamaktır.

Erişim kontrolü, teknolojinin etkili bir şekilde kullanılabileceği üçüncü anahtar alandır ve şifreleme, oturumları ayırma ve sürüm kontrolünü içerir. Belirli bir değerlendirme için ne tür bir erişim politikasının gerekli olduğu, değerlendirmenin türü ve kullanım amaçları bağlamında dikkate alınması gerekir ve yazdırma, görüntüleme, paylaşma, düzenleme/değiştirme üzerindeki kontrolü kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Son olarak, teknoloji, akademisyenlerin değerlendirme, öğretme ve öğrenme ile ilgili çeşitli amaçlar için kullanabilecekleri verileri kaydetme ve denetleme araçları sağlayabilir. Günlüğe kaydetme ve denetleme, verilerin güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanabilmesi koşuluyla, inkar edilemez bir mekanizma işlevi de görür. Eylem günlükleri aracılığıyla kullanıcı eylemlerini takip edebilmek önemlidir, çünkü eylemler, daha sonra bir eylemi gerçekleştirdiklerini makul bir şekilde inkar edemeyecek olan kullanıcılara kadar takip edilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir