Yönetim Uzmanlığı 

Proje Veri Modeli

Proje Veri Modeli Proje veri modelinin kapsamını tanımlama İçinde, proje yöneticileri tarafından proje çalışma sistemi ve proje ortamındaki ilgili nesneleri tanımlarken yaygın olarak benimsenen dört referans perspektifi tanımladık. Bu dört bakış açısı şu şekilde belirlendi: (1) bir bütün olarak projenin işleviyle ilgili olan proje işlevi perspektifi; (2) amacına ulaşmak için proje kapsamında yürütülmesi gereken işle…
Devamı


1 Haziran 2023 0