İşbirlikçi Bilgisayar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İşbirlikçi Bilgisayar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Eylül 2021 Ayrılıp birleşme Tekniği Birlikte öğrenme Tekniği İşbirliğine dayalı öğrenme Teknikleri İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ders planı İşbirlikli öğrenme kimin İşbirlikli öğrenme Özellikleri İŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleriİŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleri 0
Proje Önlemleri

İşbirlikçi Bilgisayar: Önde Gelen Bir İlke Olarak Desteklenen Öğrenme

Bu durumsal yaklaşım terimi, yapılandırmacı yaklaşım tarafından sağlanan bilgi teorilerine dayanmaktadır, bu sayede bilgi, fikirlerin ve kavramların içsel bir öznel inşası yoluyla gelişir.

Her öğrenci kendi deneyimlerine dayanarak öğrenir ve böylece değerleri, fikirleri, idealleri ve önceki deneyimlerini kullanır. Sonuç olarak, öğrenme bireysel bir süreç haline gelir, çünkü içsel faktörler, ekstra kişisel konumlanmış bileşenlerle etkileşime girer.

Yapılandırmacılığın öğrenme teorisi bu nedenle aşağıdaki özellikleri gösterir:

􏰄 Diğer öğrenme teorileriyle karşılaştırıldığında, yapılandırmacılıkta bilgi, öğrenciye doğrudan dış öğretimden gelmez, daha çok bireysel yapılandırma yoluyla gelişir. Sonuç olarak, eğitmen ve öğrenci karşılaştırılabilir rol değişiklikleri alırlar: eğitmen artık bilgi aracılığının aktif bir parçası değildir; bunun yerine, rolü kapsamlı otantik öğrenme ortamının tasarımı ile sınırlıdır ve bu rolü danışman veya koç olarak üstlenir.
􏰄 Öğrenme süreci, öğrenme öğelerinin seçenekleri, öğrenme süresindeki çaba ve bilgi edinme yöntemleri ile ilgili olarak öğrenici tarafından bir üst dereceye yönlendirilir. Öğrenme için içsel bir motivasyon kesin kabul edilir.
􏰄Öğrenme sürecindeki ilerleme, bir grup içinde yoğun işbirliği ve sosyal değişim talep eden öğrenme ortamı tarafından desteklenir. İşbirliği sürecinde her ekip üyesi çok boyutlu bakış açılarının farkına varır ve çözüm geliştirme sürecinde üyeler ayrıca dış bakış açılarını da dahil etmeyi öğrenir.
􏰄Öğrenme sürecindeki başarı, öğrenenin kendi öğrenmesi üzerine düşünümsel bir bakış açısı almayı başardığı ölçüde belirlenir. OECD, DeSeCo Çalışmasında, refleksivitenin temel yetkinliklerin özü olduğunu belirtmektedir. Yansıma, nispeten karmaşık düşünme ve eylem süreçleri gerektirir. Bir düşünce sürecinin öznesinin onun nesnesi olmasını talep eder. Örneğin, belirli bir tekniği öğrenmiş insanlar için refleksiviteyi mümkün kılmak, daha sonra bu teknik üzerinde düşünmek, onu diğer deneyimsel yönlerle ilişkilendirmek ve sonra onu değiştirmek veya ayarlamak anlamına gelir.
􏰄 Problem ideal olarak yüksek bir karmaşıklık sergilemeli ve öğrenciler için bir meydan okuma olmalıdır. Öğrenme sürecini ilerletme kavramı, öğrencilerin performansı için gereksinimlerle yakından bağlantılıdır.

Geçmiş on yılların bilgi teknolojisindeki ilerlemeyi birleştiren yapılandırmacı öğrenme teorisi, Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Öğrenme teorisine doğru gelişmeye devam etti. Burada öğrenme süreci, öğrencilerin birlikte çalıştığı ancak mekansal olarak ayrı kaldıkları ve etkileşim ve iletişim kurmak için medyayı kullandıkları bir grup içinde gerçekleşir.

Görevin karmaşıklığı, işbirlikçi çalışmayı ve öğrenmeyi gerektirir; bu, aslında, görevin bölümlerinin her bir grup üyesi tarafından üstlenilmesi anlamına gelebilir; ancak kısmi bir görevi bile çözmek, yakın koordinasyon, sürekli değişim ve toplu öğrenme gerektirir.

İŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleri
İşbirlikli öğrenme Makale
İşbirliğine dayalı öğrenme Teknikleri
Ayrılıp birleşme Tekniği
Birlikte öğrenme Tekniği
İşbirlikli öğrenme Özellikleri
İşbirlikli öğrenme kimin
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ders planı

Medya tabanlı iletişim ve Bilgisayar Destekli Öğrenme ile, öğrenenler ve öğretmenler arasındaki mevcut hiyerarşi bilerek kaldırılır ve kısıtlayıcı sınıflar dağılır, böylece konumlar arasında yapılandırmacı rol değişimi gerçekleşebilir.

Kirschner, Martens ve Strijbos, Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Öğrenmeyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Bütün öğrenme ortamlarında olduğu gibi CSCL bağlamı, teknolojik, sosyal ve eğitim bağlamının benzersiz bir birleşimidir. CSCL’de eğitim bağlamı işbirlikçi öğrenmedir, sosyal bağlam gruptur ve teknolojik bağlam bilgisayar aracılı”.

Öğrenme ortamı tasarımının muhtemelen öğrenme ve uygulama durumları arasında yüksek derecede benzerlik ürettiğini varsayarsak, sanal takım çalışması için gereken temel nitelikler ile yapılandırmacı öğrenme teorisinin ve ayrıca Bilgisayar Destekli Öğrenmenin temel özellikleri arasında büyük bir korelasyon vardır.

Yapılandırmacılıkta, öğrenen her şeyden önce bir birey olarak kabul edilir, bu sayede öğrenme süreci kendi kendini yönetir. Benzer şekilde, sanal ekip çalışmasında, çalışanlar yüksek derecede bireysel özgürlüğe sahiptir, ancak aynı zamanda yüksek derecede sorumluluğa da sahiptir.

􏰄 Yapılandırmacı teoride öğrenenler ve öğretmenler arasındaki hiyerarşi bilinçli olarak kaldırılmıştır. Burada, otoritenin biçimsel özelliklerinin düşük öneme sahip olması bakımından sanal dünyaya paraleldir.
􏰄 Hem yapılandırmacılıkta hem de CSCL-Öğrenme Teorisinde, grup öğrenmesi veya daha doğrusu karmaşık görevlerin işbirlikçi öğrenmesi ön plandadır. Grup aynı zamanda organizasyon modeli olarak sanal ekibin temelini oluşturmaktadır.
􏰄 Medya tabanlı iletişim ve Bilgisayar Destekli Öğrenme, bu durumda sanal ekibin çalışma ortamının mükemmel simülasyonudur.

Üniversite Eğitiminde Uygulama

Üniversite eğitiminin tüm alanlarında ve seviyelerinde yol gösterici didaktik ilke olarak yapılandırmacılığın öğrenme teorisini kullanma ihtiyacı, eğitim sisteminde yapısal bir reformu gerekli kılmaktadır, böylece öğrenme ortamındaki radikal değişiklikler sadece ilgili bireyler (öğrenciler ve öğretmenler) için geçerli değildir. ), aynı zamanda üniversitelerin ve fakültelerin organizasyon yapılarına da bağlıdır.

Yüksek öğrenci sayısı göz önüne alındığında, öğrenme sürecinin bu şekilde bireyselleştirilmesi, özellikle lisans programlarında ve tüm program modüllerinde değil, tüm derslerde ve çalışma programlarında kesinlikle yönetilemez.

Ek olarak, öğretmenin bir koç veya alternatif olarak danışman olarak yeni rolü, yalnızca öğretim kavramını ve öğretimin yapısını (dersler, seminerler vb.) değiştirmekle kalmaz; aynı zamanda, yeni öğretim yöntemine uyum sağlamak için her zaman geleneksel resmi otorite ve hiyerarşi yapılarını kullanan öğretmenler için de büyük bir zorluk vardır.

Üniversite mezunlarının sanal ekip çalışmasına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için üniversiteler, eğitim yapılarının yeniden tasarımında daha ileri adımlar atmalıdır. Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Öğrenme, özellikle lisansüstü eğitim programları için, sanal ekiplerin gerçek dünyadaki çalışma koşullarını taklit etmenin en iyi yolu olarak uygulanmalıdır.

Bu koşul, sanal ekiplerin optimal bir simülasyonunu oluşturmak için yeterli değildir. Kültür, dil, bilgi farklılıklarını deneyimlemek ve bu farklılıklarla başa çıkmak için gerekli becerileri geliştirmek için grupların çeşitliliğin yönlerini yansıtması gerekir. Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme bağlamında, tek bir üniversitedeki bir eğitim programı nadiren gerekli çok kültürlü karışımı, ekip üyeleri arasında mekansal ayrımı ve bilgi profillerinin çeşitliliğini sağlar.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir