Program Tipolojisi

Sınıflandırma Modeli

Dengesiz Veri Kümesi ile Sınıflandırma Modeli Örüntü sınıflandırması ve tahmini, istatistiksel karar verme, örüntü tanıma ve yapay zeka, sinyal algılama ve kestirmedeki temel sorunlardan biridir. Örüntü sınıflandırmasının klasik istatistiksel yöntemleri, esas olarak Bayes istatistiksel ayrım yöntemini, Fisher ayrım yöntemini, log-lineer regresyon modelini ve benzerlerini içerir. Klasik istatistiksel yöntemlerde örnek sayısının genellikle yeterince büyük olduğu varsayılır.…
Devamı


23 Haziran 2023 0