Çoklu Zeka – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Çoklu Zeka – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Çoklu Zeka Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilen çoklu zeka kuramı, zekanın IQ testine dayalı bütüncül görüşüne meydan okur. Gardner’ın teorisi, altta yatan tek bir zihinsel kapasitenin değil, çeşitli zekaların olduğunu iddia eder. Zekâyı “belirli bir kültürel ortamda veya toplulukta önemli olan sorunları veya moda ürünlerini çözme yeteneği” olarak tanımlar. Gardner’ın teorisi, çoklu zekayı dikkate…
Devamı


7 Aralık 2021 0