Desteklenen Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Desteklenen Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Eylül 2021 Bilgisayar Destekli öğretim KPSS Bilgisayar Destekli öğretim özellikleri Bilgisayar Destekli öğretim programları Bilgisayar Destekli öğretim Yararları Online eğitim hakkında düşünceler Uzaktan eğitim destek hizmetleri Uzaktan eğitim hakkında yorumlar Uzaktan eğitim ile ilgili yazılar 1
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Uygulama Aşaması

Uygulama Aşamasında problem çözme kavramı geliştirilir. Ekip içindeki etkileşim nedeniyle, ekibin kişiselleştirilmiş bilgisinin bu bağlantılar aracılığıyla iletilebilmesi için bilgi öğeleri arasındaki bağlantılar kurulmaya devam eder. Ayrıca, daha önce insan arayüzüne bağlı olmayan bağlantılar, artık ekibin bilgi tabanının genişlemesine yol açarak yeni bilgiler yaratmaktadır.

Nonaka ve Takeuchi (1997), örtük bilgi öğelerinin dışsallaştırılmasının önemini özellikle vurgulamaktadır. Örtük bilgiden açık bilgiye bu dönüşüm süreci, desteklenen bir iletişim biçimi olarak metaforlar, analojiler ve modellerin uygulanmasıyla güçlendirilebilir. Kodlama, örtük bilgiyi açık bilgiye dönüştürmede önemli bir rol oynar.

Bilgi bankasına yalnızca kodu bilenler erişebilir. Bu nedenle, zor terminolojinin genel olarak anlaşılabilir bir ortama basitleştirilebilmesi için ekip üyeleri arasındaki iletişimin ortak kodları takip etmesi hayati önem taşımaktadır.

Transfer Aşaması

Bu aşamada, çözüm konsepti ekip düzeyinden kurumsal düzeye aktarılır. Bu dönüşüm sürecinin görünen kısmı, çözümün üst yönetime sunulması ve açık bilginin reklam çabalarına, patentlere, ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesindedir. Ek olarak, bu bilgi aktarım sürecinin, ekip üyelerinin karmaşık hedeflere ulaşma deneyiminden dolayı edindiği örtük ve şimdiye kadar kodlanmamış bilgiyi de içermesi önemlidir.

Bu çözüm modeli muhtemelen benzer sorunlu alanlara da aktarılabilir. Örtük bilginin açık bilgiye gerekli dönüşümü, deneyim raporları, el kitapları ve Öğrenilecek Dersler aracılığıyla ekibin bir yansıması şeklinde iletilebilir.

Özetle, bir uzman ekibi içinde bilgi kaynaklarının tam olarak araştırılması, bilgi yönetimine yönelik sistematik bir yaklaşım gerektirir (özet için bkz. Şekil 5.3). Ekip çalışanlarının bilgiyi belirlemek, uygulamak ve iletmek için yapı, yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinden, bilgi yönetimindeki bu yeterlilikler başarı için temel koşullardır.

Sanal Ekip Çalışması Gereksinimlerinin Sentezi

Yukarıdaki analize göre, sanal bir bağlamda ekip çalışmasının iş spesifikasyonu üç yeterlilik alanında yapılandırılabilir: sosyal, medya ve metodolojik yeterlilikler. Her yetkinlik alanında, sanal ekip çalışmasının başarısı için yüksek öneme sahip belirli unsurlar vardır. Bundan kaynaklanan konsolide yetkinlik profili gösterilmektedir.

Bilgisayar Destekli öğretim KPSS
Bilgisayar Destekli öğretim özellikleri
Uzaktan eğitim hakkında yorumlar
Bilgisayar Destekli öğretim Yararları
Uzaktan eğitim destek hizmetleri
Bilgisayar Destekli öğretim programları
Online eğitim hakkında düşünceler
Uzaktan eğitim ile ilgili yazılar

Bir sanal ekip üyesinin önceden geliştirilmiş iş özelliklerini analiz edersek, iki yön göze çarpıyor:

1. Yeterlilik profili iki tür unsuru birleştirir: bilişsel ve kişisel tutumlar – her ikisinin de benzer ilgisi vardır. Bu ifade, OECD’nin (2001) yetkinlik tanımıyla uyumludur: Bir yetkinlik, bilgi ve becerilerden daha fazlasıdır. Belirli bir bağlamda psikososyal kaynaklardan (beceriler ve tutumlar dahil) yararlanarak ve bunları harekete geçirerek karmaşık talepleri karşılama becerisini içerir. OECD’nin tanımı, yetkinliklerin kendi özel uygulama bağlamlarıyla yakından ilişkili olduğu gerçeğine açıkça atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi için öğrenme ortamı da bağlama özel olmalıdır.
2. Burada geliştirilen sanal ekip çalışması için yetkinlik profili bu özel amaç ile sınırlı değildir. Günümüzün küresel yaşam ortamında, neredeyse her çalışanın sosyal, medya ve metodolojik yetkinliğe ihtiyacı vardır. Bu nedenle, sosyal bilimlerdeki ekstra fonksiyonel becerilerin diğer tanımları ve kategorileri ile yüksek derecede benzerlik bulunabilir. Örneğin, OECD “Ana Yetkinliklerin Tanımlanması ve Seçimi (DeSeCo)” projesi kapsamında üç benzer yeterlilik kategorisi tanımlanmıştır: (1) Araçları etkileşimli olarak kullanma, (2) Heterojen gruplar halinde etkileşimde bulunma ve (3) Özerk Davranma.

Yetkinlik profilleri arasındaki benzerlik, modern ve karmaşık batı sanayi toplumunda başarılı bir şekilde yaşamayı öğrenen ve daha önce tanımlanmış aktarılabilir becerileri sergileyen herkesin sanal bir ekipte başarılı bir şekilde çalışabileceği anlamına mı geliyor? Açıkçası durum böyle değil. Daha önce değinilmeyen ve yüksek düzeyde ilgili olan bir yön vardır: Bir kişinin bağlama özel gereksinimlerde ustalaşıp uzmanlaşmayacağını belirleyen çeşitli yetkinliklerin derecesi ve kombinasyonu.

Her bağlam ve her durum veya hedef, belirli bir kombinasyon ve yoğunlukta anahtar yeterliliklerin belirli bir düzenlemesini gerektirir. Farklı yaşam durumlarından insanlar, farklı yetkinlikleri çeşitli derecelerde tekrarlarlar. Günlük iş rutinleri için gerekli olan, daha düşük yoğunluktaki temel yetkinliklerin bir kombinasyonudur. Buna karşılık, sanal bir ekipte karmaşık bir görevin başarılması, maksimum yoğunluk seviyesinde her türlü temel yetkinliğin bir kombinasyonunu gerektirir.

Üniversite Eğitim Sistemine Etkileri

Bologna Süreci, üniversitelerin iş dünyasının ve toplumun gereksinimlerini karşılamaya yönelik açıkça daha güçlü bir ihtiyacı anlamalarına yol açmıştır. Buna göre, mezunları profesyonel yaşamın gerekliliklerine hazırlamak Avrupa üniversitelerinin görevidir ve buna yalnızca bilimsel olgusal temel yeterliliklerin satın alınması yoluyla ulaşılamaz, aynı zamanda bilimsel olmayan, kişisel anahtar yeterliliklerin satın alınmasını da içermelidir.

Küreselleşmiş bir çalışma ortamında, heterojen bir ekipte medya temelli işbirliği, genç profesyoneller için büyük bir zorluk haline gelecektir. Bu nedenle, üniversite eğitimi, öğrencileri bilgi aracılığı yoluyla hazırlamanın yanı sıra, yakında hakim olacak bu tür sanal iş organizasyonu için temel yetkinlikleri öğrenme zorluğuyla yüzleşmelidir.

İşbirlikçi Bilgisayar: Önde Gelen Bir İlke Olarak Desteklenen Öğrenme

Üniversite perspektifinden bakıldığında, öğrencilere temel yetkinlikleri öğrenmede destek sağlamanın genellikle iki yolu vardır:

Temel yetkinliklerin öğrenilmesine ilişkin birincil hedefle ayrı kurslar aracılığıyla açık destek sunulur. Her türlü yetkinlikte ek dersler sunularak standart müfredat genişletilecektir.

Örtülü destek, aslında öğrenme ortamına yönelik kursların yeniden tasarımına dayanır. Bu stratejinin hedefi, temel yetkinliklerin öğrenilmesini gerçek yetkinliklerin öğrenilmesiyle yakından ilişkilendirmektir.

İlk alternatif, öğrenme ilkeleri ve ortamında genel bir değişiklik uygulamak yerine ayrı dersler vermek daha kolay olduğu için daha çekicidir. Ancak, desteğin açık biçimi, temel yetkinliklerin birden çok boyutuna izin vermez.

Yetkinlikler bilişsel olduğu kadar duygusal, değer ve eyleme dayalı yönleri de içerir ve bağlama özeldir; Durumlu Öğrenme Ortamlarında önerilen destek türü olarak müdahale önerilir.

Buna göre, öğrenme ortamları, uygulama bağlamı ile yeterli bir benzerlik göstermelidir, böylece olgusal ve temel yeterliliklerin eğitim süreçleri birleşerek her iki düzey arasında sinerjiyi mümkün kılar.

Biliş ve bilme, hem bireylere hem de çevrelerine dağıtılır ve öğrenme, bu ilişkilerde ve dağıtılmış katılım etkinlikleri ağlarında “yerleştirilir”. Argüman, bilgi ve bilmenin, kullanıldıkları veya gerçekleştikleri durumlardan ayrılamayacağıdır.

Akademidelisi” ailesi olarak, Bilgisayar Destekli öğretim KPSS,Bilgisayar Destekli öğretim özellikleri,Uzaktan eğitim hakkında yorumlar,Bilgisayar Destekli öğretim Yararları,Uzaktan eğitim destek hizmetleri,Bilgisayar Destekli öğretim programları,Online eğitim hakkında düşünceler,Uzaktan eğitim ile ilgili yazılar gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir cevap

  1. […] İŞBİRLİKLİ öğrenme uygulama örnekleri İşbirlikli öğrenme Makale İşbirliğine dayalı öğrenme Teknikleri Ayrılıp birleşme Tekniği Birlikte öğrenme Tekniği İşbirlikli öğrenme Özellikleri İşbirlikli öğrenme kimin İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ders planı […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir