Medya Yeterliliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Medya Yeterliliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Eylül 2021 Bilişsel medya Okuryazarlığı Modeli Medya okuryazarlığı Medya Okuryazarlığı becerileri Medya Okuryazarlığı dersi Medya okuryazarlığı makale Medya Okuryazarlığı modelleri Medya okuryazarlığı pdf Medya okuryazarlığı ve eğitimi PDF 0
Yönlendirme Algoritması

Medya Yeterliliği

Medya yetkinliği alanında, iki husus en önemli gibi görünmektedir. Birincisi, bilgi alışverişinin hacmine ve karmaşıklığına bağlı olarak en uygun iletişim aracını seçmedeki yeterlilik ve deneyim.

İkinci olarak, iletişimde belirli bir düzeyde verimliliği garanti etmek için ekip üyeleri arasında iletişim standartları üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.

Medya Uygulamasında Yeterlik ve Deneyim

İletişim açıkçası sanal ekip çalışmasının merkezi bir başarı faktörüdür.

Mevcut medyanın etkin kullanımı için her sanal ekip üyesinin modern iletişim teknolojisine yönelik yeterlik ve deneyime sahip olması ve temel bir ilgiye sahip olması gerekir. İletişim kanalları senkron ve asenkron teknolojide farklılaştırılabilir. E-posta, faks, telesekreter veya web tabanlı forumların kullanımı asenkron bir iletişim türünü gösterirken, video konferans, canlı sohbet ve telefon senkronize iletişimin en iyi bilinen araçlarıdır.

Artan karmaşıklık ve ilgili bilgi miktarıyla, ekipler bilgi alışverişi için daha çok senkron medya ile çalışır. Farklı medyayı kullanma deneyimi de informal ilişkilerin geliştirilmesi için önemlidir. Dijital iletişim ayrıca resmi olmayan sinyalleri de iletir, ancak belirli bir zaman gecikmesiyle. Ancak niyet ve sinyallerin yorumlanabilmesi için medya kullanıcısının deneyim ve eğitim yoluyla edindiği keskin bir farkındalığa sahip olması gerekmektedir.

İletişim Sürecinin Yapılandırılması

İletişim verimliliğinin anahtarı, asenkron medya kullanırken geri bildirim vermek için beklenen zaman aralığının yanı sıra ekip üyelerinin mevcudiyeti gibi konularla ilgili standartlar üzerinde anlaşmaya da varmaktır.

Bu iletişim standartları, ekip üyeleri farklı zaman dilimlerinde çalıştığında önem kazanır, çünkü senkron iletişim için zaman çerçevesi sınırlıdır ve bu nedenle bilgi akışının asenkron medya kullanımıyla güçlendirilmesi gerekir. Sanal işbirliğinin bir avantajı, belge yönetimi için uygun olan ve ayrıca senkron ve asenkron iletişimin tüm unsurlarını tek bir dijital kullanıcı arayüzünde birleştiren tek tip bir yazılım sisteminin kullanılmasıdır.

Metodolojik Yetkinlik

Problem çözmenin karmaşıklığı, takım kompozisyonunun çeşitliliğine yansır; farklı disiplinlerden uzmanlar sanal bir çalışma odasında işbirliği yapıyor. Sanal bir ekipte karmaşıklığı çözmek veya görevleri ele almak, verimli bilgi yönetiminde metodolojik yeterlilik gerektirir; aksi takdirde, ekip üyelerinin bilgi potansiyeli ancak yetersiz bir şekilde keşfedilebilirdi. Metodoloji, bilgi yaratmanın üç aşamasını yansıtır: tanımlama aşaması, uygulama aşaması ve aktarım aşaması.

 

 

Medya okuryazarlığı
Medya okuryazarlığı pdf
Medya Okuryazarlığı becerileri
Medya Okuryazarlığı dersi
Bilişsel medya Okuryazarlığı Modeli
Medya okuryazarlığı ve eğitimi PDF
Medya Okuryazarlığı modelleri
Medya okuryazarlığı makale

Tanımlama Aşaması

Başlangıçta, farklı bilgi alanlarının belirlenmesi ve katılan uzmanların ve her birinin göreve getirebileceği bilgi ve deneyim alanlarının taranması yer alır. Ancak ekipteki bu sosyalleşme süreci, yalnızca eğitim, meslek ve diğer dış özellikler yoluyla belgelenen görünür uzmanlığa değil, aynı zamanda daha kapsamlı olması gereken bir bilginin tanımlanmasına da uzanır.

Bir OECD çalışmasına (2000) ve diğerlerine göre bilgi dört kategoriye ayrılmıştır: Know-What, Know- Why, Know-How ve Know-Who. Olgusal bilgi Know-What’ın altında gelir ve veri tabanlarında bilgi şeklinde kaydedilir. Know- Why, doğanın, toplumun ve insan zihninin temel ilkeleri, modelleri ve yapılarının teorik ve evrensel bilgisidir.

Know-How, çabaların yürütülmesinde kullanılan uygulama becerileri olarak tanımlanır. Bilginin son unsuru, pratikle yakın bir ilişki gösterir ve bu bakımdan bağlama özgüdür, araçsal bir karaktere sahiptir ve aynı zamanda deneyime dayanır. Know-Who, diğer uzmanlar veya işbirliği yapan ortaklar hakkında bilgi anlamına gelen bir bilgi ağı olarak da yorumlanabilir.

Burada sosyal beceriler, farklı insan gruplarıyla iletişim ve işbirliği açısından ağ oluşturma açısından da önemlidir. Bu çeşitli kategoriler göz önüne alındığında, bir takımdaki her uzman, bireysel bir Bilgi Kutusu türü olarak da nitelendirilebilir.

Ekip oluşturmanın ilk aşamasında bilgi tanımlamanın zorluğu, yukarıda bahsedilen bilgi öğelerinden bazılarının, kodlanmamış deneyimsel bilgilerle ilgili olduklarından, harici bir gözlemci için tanınmasının zor olması gerçeğinde yatmaktadır.

Polanyi (1967) örtük ve açık bilgi arasındaki ayrımı yapar. Örtük bilgi olarak da bilinen örtük bilgi, kişisel deneyimle ilgilidir, bağlama özgüdür, normalde belgelenmiş bir biçimde kodlanmaz ve bu nedenle iletilmesi de zordur.

Bu gizli bilgi formu, hem prosedürel bilgi olarak da adlandırılan bir pratik deneyim havuzundan belirli unsurları hem de analoji kurma unsurlarını ve ayrıca gerçeklik ve geleceğe dair öznel bir bakış açısı içerir. Buna karşılık, açık bilgi, nesnel, gözden geçirilebilir ve kolayca aktarılabilir olması için sözcüklerde, sayılarda, verilerde veya belgelenmiş gerçeklerde bulunur.

Kodlanmış bilgi ile (dil, işaretler, semboller, terminoloji vb.) her kişi bilgiye erişebilir. Bu bağlamda, Nonaka ve Takeuchi (1997), batılı bilgi toplumlarının öncelikle açık bilgiye odaklandığını, oysa Japon anlayışında bu tür bilginin sadece bir Bilgi Buzdağının görünen kısmı olarak görüldüğünü ve örtük bilgiye çok daha fazla dikkat edildiğini belirtmektedir. . Nonaka ve Takeuchi’ye göre bilginin açık ve örtük unsurları birbirini de tamamlar ve ayrı düşünülmez.

Bu ilk aşamada, ekip üyelerinin karmaşık iş görevlerini çözmeye katkıda bulunabilecekleri açık ve örtülü tüm bilgi alanlarını belirlemek esastır. Bilgi tanımlamaya yönelik ilk adım, her ekip üyesi için belirli bilgilerin önemine değinen bir anket de olabilir.

Bu, kişiliğinin, eğitiminin, mesleki gelişiminin ve ilgi alanının ayrıntılı bir profiline yol açabilir. Her bir ekip üyesinin güçlü ve zayıf yönlerini kendi değerlendirmesi yoluyla profilleri tamamlamak da mümkündür. Tanımlama aşaması, ekip üyelerinin görevle ilgili deneyim alışverişi ve beyin fırtınası ile ilk görüşmesinden sonra da devam eder.

Her ekip üyesinin profili hakkında bilgi aldıktan ve kendi öz değerlendirmesini tamamladıktan sonra, her ekip üyesi, yüz yüze bir toplantıda diğerleriyle ilgili açık bilgi resmini kişisel içgörülerle tamamlama fırsatına da sahip olur.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir