Sanal Bağlamda İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sanal Bağlamda İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Eylül 2021 Dijital topluluk nedir Esnek çalışma nedir Hagel sosyal ağ İş Takımları Sanal cemaat nedir Sosyal ağlarda sanal toplumsallaşmayı sağlayan en temel unsur nedir Teknoloji Topluluğu nedir Uzaktan çalışma Nedir 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Sanal Ekip Üyelerinin Karşılaması Gereken Gereksinimler

Sorunların yukarıdaki açıklaması, geleneksel ekip çalışanlarına kıyasla sanal ekip çalışanlarının çalışma profilindeki bazı özellikleri ortaya koymaktadır. Bu özel gereksinimler, üç yeterlilik alanına ayrılabilir:

􏰂birey ve grup arasındaki ilişkiyi şekillendiren sosyal yeterlilik;
􏰂 doğru amaç için uygun iletişim kanalını seçme yeteneğinden oluşan medya yetkinliği;
􏰂 bilgi yönetimi alanında metodolojik yeterlilik.

Sosyal Yeterlilik

Sosyal Yetkinlik kavramı, bireysel bir ekip üyesinin diğerlerine karşı gösterdiği beceri ve tutumların toplamını içerir. Sosyal Yetkinlik, sanal ekip çalışmasının başarısına büyük ölçüde katkıda bulunur. Sanal ekip çalışması için gerekli olan sosyal yeterliliklerin analizi için bir başlangıç ​​noktası olarak, odak, ekip içinde etkileşime geçmeden önce bireyin kendisidir.

Bireysel Sorumluluk

Sanal bir alanda, kurumsal olarak sabitlenmiş veya sabit bir iş organizasyonu yoktur, bu nedenle sanal ekip üyesinin kendi çalışma ortamı konfigürasyonunu yaratması gerekir. Genellikle meslektaşlarla etkileşime ve çalışma ortamında zorunlu fiziksel mevcudiyete dayanan bir sosyal kontrol eksikliği vardır.

Sanal ekip üyeleri için yüksek içsel motivasyon, disiplin ve başarı oryantasyonu ile bağlantılı öz-organizasyon ve net proje yapılandırma becerileri gereklidir. Temel olarak, sanal organizasyon biçimlerine dalmış personel daha yüksek bir bireysel özgürlüğe sahiptir, ancak aynı zamanda daha fazla sorumluluğa sahiptir.

Sanal Bağlamda Ekip Çalışması

Geleneksel ekip çalışmasının, herhangi bir ekip üyesinin sürekli olarak fırsatçı davranış riski bulunduğundan, ekip çalışmasının kalitesi için gerekli olan bir güven gelişimini gerektirdiği bilinmektedir.

Sözde bedavacılık sorunu sanal ekiplerde su yüzüne çıkabilir, çünkü bir yandan işçilerin sosyal entegrasyonunun olmaması bedavacılık için bir teşviktir. Öte yandan, ses perdesi, göz teması, jestler, yüz ifadeleri ve beden dili gibi informal bilgilerin temel öğeleri, bilginin dijital aktarımında kaybolur.

Gayri resmi iletişimdeki bu eksiklik, güven ve grup kimliği geliştirmeyi zorlaştırıyor. Ekip üyeleri arasında kişisel alan eksikliği var. Bu nedenle, sanal bağlamda ekip çalışması, ekip arkadaşlarına yönelik kişisel eğilimden vazgeçme ve çalışma tarzı ve işbirlikçi davranışta öncelikle bilişsel kontrol mekanizmaları oluşturma derecesine kadar çok daha yüksek derecede bir nesnellik gerektirir.

Dijital topluluk nedir
İş Takımları
Teknoloji Topluluğu nedir
Uzaktan çalışma Nedir
Sosyal ağlarda sanal toplumsallaşmayı sağlayan en temel unsur nedir
Sanal cemaat nedir
Esnek çalışma nedir
Hagel sosyal ağ

Bu bağlamda Orlikowski, Hertel ve Konradt (2004) ortak takım hedefleri oluşturmanın ve üzerinde anlaşmanın önemini öne sürmektedir. Zamanın, sorumlulukları açıkça belirlenmiş yeterli sayıda kısmi hedefe bölünmesi, genel hedefe ulaşmak için önemlidir.

Her bir üyenin katkısını ölçülebilir ve tanımlanabilir kılmak için, gerekli şeffaflığın, hedefe ulaşmayı değerlendirmek için net bir yönteme sahip olması gereklidir.

Bu toplu formül ve hedefler dizisi, grup çalışmasına katılım ve katılım düzeyini artıran, ekip üyelerinin taahhütleri ve haklarıyla ilgili bir tür sosyal sözleşmedir. Genel olarak, sanal bir bağlamdaki ekip çalışması, geleneksel bir ekipte çalışmaktan farklı bir kaliteye sahiptir, çünkü sanal grup çalışması, karşılıklı güven düzeyine değil, resmi bir grup içi amaç ve kurallar anlaşmasının oluşturulmasına dayanır.

Kültürlerarası İşbirliği

Kültür ve iletişim, olgusal bir bağlamda yakından bağlantılıdır. Örneğin kültürün en belirgin öğesi dil ortamıdır. Bilginin yaratılmasından, gönderilmesinden ve işlenmesinden sorumlu olan birkaç görünmez unsur vardır.

Bu nedenle sanal ekiplerde entelektüel işbirliği, ortak bir dil ortamı üzerinde anlaşma ile başlar. Aynı zamanda, senkron teknolojik iletişimin kullanımı bozulabileceğinden, üyelerin yabancı dil yeterliliklerinde önemli bir farklılık olmaması gerekmektedir.

Kültür, yalnızca bölgesel ve ulusal sınırlarıyla değil, birey ve sosyal arka planıyla yakından bağlantılı olduğundan, görünmeyen kültürel unsurların ve bunların sanal işbirliği üzerindeki etkilerinin analizi zordur. Bununla birlikte, bir genelleme girişimi olarak, Hofstede’nin kültürel güç mesafesi boyutu sanal ekip çalışması için uygun olabilir.

Güç mesafesi boyutu, hiyerarşide, güçte ve zenginlikte eşitsizliklere karşı toplumsal hoşgörüyü inceler. Hofstede’ye göre, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin büyük çoğunluğu ve bazı güney Avrupa ülkeleri yüksek bir güç mesafesi sergilemektedir, bu da organizasyonlar ve şirketler içindeki hiyerarşilerin çok dik ve farklı olduğu anlamına gelmektedir.

Bu nedenle, bu kültürel geçmişe sahip çalışanların sanal bir ekipte işbirliği yapması ciddi bir zorluk anlamına gelebilir. Sanal dünyada, resmi otoriteye dayalı hiçbir hiyerarşi türü yoktur. Benzer şekilde, sanal bir bağlamda, akademik unvan, resmi adres, kıyafet ve ofis ekipmanı gibi hiyerarşi farklılığının tüm dışsal ve görünür işaretleri anlamlarını kaybeder.

Sanal bir ekip içindeki güç yapısı, doğası gereği gayri resmidir ve her üyenin bilgi, bilgi ve deneyimine dayanır. Sanal bir ekip, belirli bir hiyerarşi tarafından önceden tanımlanmadıkları için kendi karar verme süreçlerini ve karar verme yetkilerini geliştirmelidir. Yaratıcılıkla ilgili olarak, verilen hiyerarşinin çok az olması veya hiç olmaması bir avantaj olabilir; ancak karar verme sürecinde gecikme, uzun oylama süreçlerinden kaynaklanan bazı riskler ve doğal olarak yüksek işlem maliyetleri de vardır.

Ekip üyelerinin kültürel geçmişlerinin çeşitliliği açısından zaman faktörü henüz ele alınmamıştır. Çeşitli toplumlardan bireyler için zaman duyarlılığı ve zamanla etkileşim yöntemi çok çeşitli olabilir. Sanal işbirliğinde, çalışanlar genellikle farklı zaman dilimlerinde çalışırlar ve sonuç olarak gerçek zamanlı iletişim için net zaman yönergeleri tutmaları gerekir. Kültürel teoride, tek renkli ve çok renkli zaman algısı arasında bir ayrım yapılır.

Eski zaman kavramı için görevler sırayla işlenirken, çok renkli kavramda birçok görev aynı anda yürütülür. Hall ve Hall’a (1990) göre, zaman kültüründe yukarıda bahsedilen farklılıklar, tek renkli bireyler çok renkli odaklı olmaktan çok görevin kendisine odaklandıkları sürece, tek renkli ve çok renkli yönelimli insanlar arasındaki davranışta temel farklılıklara yol açar. insanlar ve dolayısıyla zaman yönergelerine bağlı kalma zorunluluğu çok daha yüksektir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir