Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Etkileşim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Etkileşim Öğretmenle, sınıf arkadaşlarıyla, dijital video materyali ve çevrimiçi okuma materyali ile etkileşimin önemi hakkında bilgi toplamak için dokuz soru tasarlanmıştır. Sorulardan ikisinde, etiketlerin nötr bir orta nokta ile zıt kutuplarla sınırlanmış eşit bir aralık sürekliliği oluşturduğu dengeli bir modele göre oluşturulmuş altılı Likert ölçeği kullanılmıştır, yaz öğrencilerinin %65.5’i ya çok güçlü bir şekilde katıldıklarını…
Devamı


9 Mart 2022 0