Yapay Veri Kümesi

VERİTABANI PENCERESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

GIS Temelleri Genel olarak GIS olarak kısaltılan “Coğrafi Bilgi Sistemleri” terimi, coğrafi veya mekansal veri ve bilgilere odaklanmalarıyla tanımlanan bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerini kapsayan bir şemsiye terimdir. CBS’nin altında yatan temel kavram, yeryüzünde bulunan her nesnenin “coğrafi referanslı” olabileceğidir; bu, nesnelerin uzamsal konumunu referans sistemleriyle (örneğin enlem/boylam veya posta bölgeleri) tanımlamayı ifade eder. Spesifik CBS…
Devamı


12 Aralık 2022 0