BİT Destekli Oyun – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

BİT Destekli Oyun – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Rekabetçi Zeka İçin BİT Destekli Oyun Strateji formülasyonu amacıyla rekabetçi istihbarat toplamak ve işlemek, “çevresindeki kuruluş” modellerine ve modellerine ilişkin derin bir kavrayış gerektiren karmaşık faaliyetlerdir. Bu içgörüler ve modeller, yalnızca veri yönlendirme, toplama, analiz ve yayma amacıyla CI (rekabetçi zeka) uygulayıcıları arasında değil, aynı zamanda CI uygulayıcıları ve strateji yapıcılar arasında da paylaşılmalıdır. Bu…
Devamı


18 Temmuz 2022 0