Yapay Veri Kümesi

Yapay Veri Kümesi

Yapay Veri Kümesi Üzerinde Deneyler İki sarmal sınıflandırma, örüntü tanımadaki klasik problemlerden biridir. İki sarmal fonksiyon örneklerinin dağılımları şekil 1’de gösterilmiştir. t parametresinin değerleri 0,02 ila 10 arasındadır ve adım 0,02’dir. Her sınıfta beş yüz örnek var. Birinci sınıf pozitif örnek seti olarak gösterilir ve ikincisi negatiftir. Deneylerin amacı, dengesiz veri setli sınıflandırma problemlerinde SVDD…
Devamı


23 Haziran 2023 0