Çoklu Zeka – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çoklu Zeka – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 Çoklu Zekâ kuramı kimin ÇOKLU zeka Kuramı uygulama örnekleri Gardner Çoklu Zeka Kuramı Mantıksal matematiksel zeka Mantıksal zeka 0
Çoklu Zeka – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Çoklu Zeka

Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilen çoklu zeka kuramı, zekanın IQ testine dayalı bütüncül görüşüne meydan okur. Gardner’ın teorisi, altta yatan tek bir zihinsel kapasitenin değil, çeşitli zekaların olduğunu iddia eder. Zekâyı “belirli bir kültürel ortamda veya toplulukta önemli olan sorunları veya moda ürünlerini çözme yeteneği” olarak tanımlar.

Gardner’ın teorisi, çoklu zekayı dikkate alan alternatif öğretim ve değerlendirme stratejilerini keşfederek her seviyedeki öğretmenlere ve eğitmenlere daha fazla öğrenci türüne ulaşmaları için bir rehber sağlar. Eğitim teknolojileri, geleneksel öğretme ve öğrenme araçlarının ufkunu genişletmek ve öğretmenlerin öğretimde çoklu zekayı ele almasına yardımcı olmak için çeşitli araçlar sağlar.

Gardner’a göre sekiz zeka vardır: (1) dilsel; (2) mantıksal-matematiksel; (3) görsel-uzaysal; (4) bedensel-kinestetik; (5) müzikal; (6) kişilerarası; (7) kişisel; ve (8) doğa bilimci.

Dilbilimsel Zeka

Dilsel zeka, güçlü bir okuma, yazma ve sözcüklerle iletişim kurma yeteneği ile ilgilidir ve ses bilgisi (konuşma sesleri), sözdizimi (dilbilgisi), anlambilim (anlam) ve pragmatik (çeşitli ortamlarda dilin uygun kullanımı) ile ilgili yeterliliği içerir. Dilsel zeka, geleneksel okul bağlamlarında oldukça değerlidir. Dilsel zeka konusunda güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında şairler, komedyenler, gazeteciler, hatipler ve avukatlar bulunur.

Eğitim teknolojileri, dil güçlüğü çekenlere yardımcı olacak yollar sağlar. Örneğin, yazmak veya yazmak için gerekli motor becerileri olmayan öğrenciler, bir konuşma sentezleyici kullanarak düşüncelerini kaydedebilirler. Aynı şekilde, yazma sürecini zahmetli bulan öğrenciler, kelime işlemcileri kullanarak çalışmalarını daha kolay düzenleyebilirler.

Multimedya geliştirme araçları gibi diğer eğitim teknolojileri, öğrencilerin çeşitli biçimlerde iletişim kurmasını sağlar. Örneğin, öğrenciler geleneksel bir raporu veya sunumu resimler, çizelgeler, ses ve filmlerle geliştirebilir. Bu teknolojiler iletişim yeteneklerini genişletir ve düşünce ve fikirlerin doğrusal olmayan sunumuna izin verir.

Mantıksal matematik

Bu zeka, güçlü bir akıl yürütme ve hesaplama, mantıklı bir şekilde düşünme ve soyut ilişkileri anlama yeteneği ile ilgilidir. Mantıksal-matematiksel ve dilsel zekalar, geleneksel okul bağlamlarında en çok değer verilen zekalardır. Mantıksal-matematiksel zeka konusunda güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında bilgisayar programcıları, finansal analistler, mühendisler, muhasebeciler ve dedektifler bulunur.

Elektronik tablolar ve grafik hesap makineleri gibi eğitim teknolojileri, öğrencilerin kavramlara odaklanmasını ve matematiksel ilişkileri grafik ve sayısal formatta görmelerini sağlar. Küçük çocuklar için Logo da dahil olmak üzere bilgisayar programlama, mantıksal düşünmenin gelişimini destekler.


Mantıksal zeka
Mantıksal matematiksel zeka
Gardner Çoklu Zeka Kuramı
Zeka türleri
ÇOKLU zeka Kuramı uygulama örnekleri
Çoklu Zekâ kuramı kimin
Uzamsal zeka Nedir
Çoklu zeka Nedir


Görsel uzaysal

Görsel-uzaysal zeka, görsel ve uzamsal bilgileri algılama, dönüştürme ve değiştirme konusunda güçlü bir yetenekle ilgilidir. Genellikle resimlerle düşünme yeteneği olarak adlandırılır. Görsel-uzaysal zeka konusunda güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında mimarlar, fotoğrafçılar, stratejik planlamacılar ve denizciler bulunur.

Binalar ve moleküller de dahil olmak üzere üç boyutlu yapı modelleri, bu zekaya sahip öğrencilerin daha önce ders kitaplarında yalnızca tek boyutlu diyagramlarda sunulan karmaşık kavramları anlamalarına yardımcı olur. Bu tür üç boyutlu modeller, bu zekaya sahip kişilerin kendi modellerini manipüle etmelerine ve oluşturmalarına da olanak tanır.

Benzer şekilde, üst düzey multimedya geliştirme araçları, İç Savaş piyadelerinin yolları veya dünya çapındaki hava durumu modelleri gibi olayları gösteren animasyonlu haritaların oluşturulmasını sağlar. Çoğu zaman, bu haritalar İnternette bulunur ve öğretmenlerin bunları geleneksel metin tabanlı, ders tabanlı öğretime ek olarak sınıfa getirmelerini sağlar.

Bedensel-Kinestetik

Bu zeka, sorunları çözmek ve sinirsel, kaslı ve algısal sistemleri koordine etmek için vücudu kullanma konusunda güçlü bir yetenekle ilgilidir. Bedensel-kinestetik zeka konusunda güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında sporcular, dansçılar, koreograflar, cerrahlar ve inşaatçılar bulunur.

Simülasyonlar, özellikle sanal gerçeklik simülasyonları, ameliyatlar, kurbağa diseksiyonları ve uçak uçuşları gibi becerilerin uygulanması için güvenli bir ortam sağlayarak bu zekayı ele almak için kullanılabilir. Dijital video teknolojileri gibi diğer teknolojiler, sporcuların, dansçıların ve bedensel-kinestetik zekaya sahip diğerlerinin, her bir bileşeni çeşitli açılardan ve çeşitli hızlarda dikkatlice analiz ederek becerilerini mükemmelleştirmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Müzikal

Müzikal zeka, güçlü bir iletişim kurma, yaratma ve sesten anlam anlama yeteneği ile ilgilidir. Perdeyi tanıma, ritmi koruma ve tınıyı veya ses kalitesini tanıma yeteneğini içerir. Müzik zekasında güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında müzisyenler ve besteciler bulunur.

Ses sentezleyicileri ve MIDI aygıtlarını içeren eğitim teknolojileri, müzik parçaları oluşturmak için her zamankinden daha fazla kapasite sağlar. Aynı şekilde, internette müziğin bulunması, öğretmenlerin müzik aracılığıyla tarihsel unsurları getirmelerini sağlar. Örneğin, öğretmenlerin bir derse kolayca entegre edebilecekleri İç Savaş şarkılarına ayrılmış bir web sitesi var.

Kişilerarası

Kişilerarası zeka genellikle sosyal zeka olarak adlandırılır ve başkalarıyla etkili bir şekilde çalışma, başkalarının duygularını tanıma ve aralarında ayrım yapma ve empati ve anlayış gösterme konusunda güçlü bir yetenekle ilgilidir. Kişilerarası zeka konusunda güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında kolaylaştırıcılar, terapistler, danışmanlar ve dini liderler bulunur.

Haber grupları, liste sunucuları, tartışma panoları ve sohbet odaları gibi eğitim teknolojileri, öğrencilerin daha çeşitli bir nüfusla iletişim kurmalarını ve muhtemelen kişilerarası zekalarını geliştirmelerini sağlar. Benzer şekilde, web sayfalarının oluşturulması öğrencilerin kendilerini paylaşmalarına ve başkaları hakkında bilgi edinmelerine olanak tanır. Bazı simülasyon yazılım programları, bireyler ve gruplar arasındaki çatışmaları çözmenin yollarına odaklanarak bu zekayı da ele alır.

İçsel

İçsel zeka, kendini yansıtma, kişinin kendi duygularını ayırt etme, başarılarını değerlendirme ve davranışlarını gözden geçirme konusunda güçlü bir yetenekle ilgilidir. İçsel zeka konusunda güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında filozoflar ve romancılar bulunur.

İnternet, öğrencilerin inceleyebileceği tarihi şahsiyetlerin, siyasi liderlerin ve sıradan insanların dergileri ve günlükleriyle doludur. İnternet tabanlı tartışmaların bazı türlerine katılım, öğrencilerin daha fazla içsel zeka geliştirmelerini de sağlayabilir.

Natüralist

Bu zeka daha sonra Gardner’ın orijinal yedi zeka listesine eklendi ve flora ve faunayı tanıma, doğal şeyler arasında ayrım yapma ve doğal süreçler ve olaylarla ilgili verimli ve faydalı kararlar alma konusunda güçlü bir yetenekle ilgilidir. Doğal zeka konusunda güçlü yeterliliğe sahip olanlar arasında botanikçiler, biyologlar, çevreciler ve çiftçiler bulunur.

İnternet tabanlı kaynaklar, natüralist zekaya sahip olanlar için kapsamlı araştırma yapmak, başkalarıyla farklı iletişim kurmak için bir araç sağlar. Bu zekaların tipik olarak bir arada çalıştığını vurgulamak önemlidir.

Örneğin, bir dansçının başarılı olması için hem bedensel-kinestetik hem de müzikal zekaya sahip olması gerekir. Bazıları ayrıca takım halinde dans ederlerse kişilerarası becerilere ve karakterleri yorumluyorlarsa içsel becerilere ihtiyaç duyabilirler. Teori, çoklu zekaları tanımak için tasarlanmıştır, her zekanın diğerlerinden ayrı olduğunu önermek için değildir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir