‘Harmanlanmış’ Teknolojiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

‘Harmanlanmış’ Teknolojiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

25 Şubat 2022 HARMANLANMIŞ öğrenme örnekleri HARMANLANMIŞ öğrenme pdf Harmanlanmış eğitim modeli 0
Model Yorumlaması

Öğrenmeyi ve Değerlendirmeyi Destekleyen ‘Harmanlanmış’ Teknolojilerin Öğrenci Değerlendirmesi

Bu çalışma dersini değerlendirirken, öğrencilerden ders içeriği ve sunumu hakkında geri bildirim, üniversitenin standart birim değerlendirme verilerinden (web tabanlı bir anket) elde edildi. Aşağıda örnek olumlu ve olumsuz yanıtlara yer verilmiştir, ancak yanıtların doğasını gözlemlemek ilginç olmuştur.

Çoğu öğrenci, genel olarak aşina olmamaları nedeniyle bu teknolojik katılımı zorlayıcı bulsa da, bunu yaparken profesyonel uygulamalarının faydasını fark ettikleri için hevesliydiler.

Bazıları, ünitenin teknoloji tarafından çok fazla yönlendirildiğini ve gerekli tüm bilgilere erişebilmek için etkileşime girme ihtiyacının kabul edilemez olduğunu buldu. Pek çok eğitim ortamında olduğu gibi, bu öğrenciler değerlendirme sürecine başlamadan önce bilgiyi bulma becerilerini geliştirmelerini değil, tüm bilgilerin kendilerine sunulmasını istediler.

Değerlendirmeye ilişkin açık uçlu sorular, kursun en iyi yönlerinin yanı sıra iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesini ister. Hem ılımlı hem de yapılandırılmış yaklaşımın etkisi öğrenciler için önemli konulardı.

Ünite içeriği bir yana, teslimatla ilgili geri bildirim değişkendi ve örneğin öğrenci beklentisi ve önceki deneyimler, moderatör katılımı, haftalık iş yüklerinin benzer olması için yayınlanan materyalleri ayırmadaki zorluk gibi bir dizi faktörün yansımasıydı. Aşağıdaki açıklamalı nitel yorumlar, öğrencilerin üniteye ve kullanılan harmanlanmış teknolojilere ilişkin algısını göstermektedir.

En İyi Yönler

• “Görevlere ayrılan zamanın net olmasını sağlamak için
geride kalmayın”
• “Öğretmenler etkileşimlidir ancak yanıtlarını eklemeden önce bir konu etrafında tartışmayı beklerler. Moderatörler çok bilgili ve insanların becerilerini geliştirmeleri için çok cesaret verici.”“Moderatör, tartışma ve sorgulamaya çok az girdi, bu tamamladığım diğer çevrimiçi konulara tam bir tezat oluşturuyor. Bu kadar küçük grup boyutları ve minimum moderatör katılımıyla, tartışma grubu tam potansiyeline ulaşmıyor.”
• “Çevrimiçi dağıtım yöntemi öğrenme stratejileri”

İyileştirilmesi Gereken Yönler:

• “Kurs materyallerinin esnek olmayan serbest bırakılması.”
• “Kurs çalışmasını tamamlamak için zaman çerçeveleri
okumalar, eğitimler ve değerlendirmeler çok sıkıydı, iş yükünü biraz daha eşit bir şekilde yaymak gerekiyor. İlk 6-8 hafta çok stresli.”
• Hiçbir makale veya okuma sağlanmadı. Hepsine çevrimiçi olarak veya araştırma yoluyla erişilmesi gerekiyordu, bu da bu birime harcamam gereken süreyi artırarak diğer birimlerdeki zamandan uzaklaştırdı.”
• “Grup büyüklüğü yeterli tartışmayı kolaylaştırmalıdır. Grupta toplam 4 öğrenci var, daha önce tamamlanan tüm çevrimiçi dersler, konuların ve konuların keşfedilmesine izin veren 8+ öğrenciye sahipti. Mevcut grup büyüklüğü, oldukça gergin tartışmalara ve yalnızca sorunların ve konuların yüzeysel olarak gözden kaçırılmasına neden oldu.”


Harmanlanmış eğitim modeli
HARMANLANMIŞ öğrenme örnekleri
Blended Learning Nedir
Harmanlanmış Ne Demek
HARMANLANMIŞ öğrenme pdf
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME dezavantajları
HARMANLANMIŞ Ortamlarda Öğretimi farklılaştırma
HARMANLANMIŞ öğrenme KPSS


İki dönem için mevcut olan tamamlayıcı kurumsal anket değerlendirme verilerinde (n=10 ve 7 yanıt) “Bu üniteyle ilişkili çevrimiçi öğretim materyalleri yararlı bir kaynaktı” ifadesi %70 ve %100 katıldı veya kesinlikle katıldı. Ünite ayrıca entelektüel uyarım (%80 ve %100 katılıyorum/kesinlikle katılıyorum) ve öğrencilerin belirlenen öğrenme hedeflerini (%70 ve %100) karşılamasını sağlama konusunda çok yüksek puan aldı.

Öğrencilerden, bu deneyimin uygulamalarını nasıl büyük ölçüde olumlu yönde değiştirdiğine dair kayda değer anekdotsal geri bildirimler var. Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler, “farklı bir uygulama düzeyine” geçmeyi, “akranları tarafından daha fazla saygı görmeyi”, “görüşlerinin daha yüksek sorumluluk seviyelerinde aranmasını” ve “kanıta değer verilmesini” tanımlarlar. -tabanlı katkılarda bulunurlar’.

Çoğu, mesleki uygulama rollerinin yeni bir bölümünü, hasta bakımını, organizasyonel, verimliliği ve kazandıkları faaliyetlerin yönetimini geliştirmek için nasıl yapılandırılmış kanıta dayalı bir uygulayıcı olacakları konusunda meslektaşlarını eğitmek olarak tanımlamaktadır.

Bazıları, içerik ve sunum açısından birimin talepleriyle mücadele ederken, bunların olumlu sonuçları, bu alanda öğretme ve öğrenmenin daha da geliştirilmesini teşvik eden bir itici güç olmuştur ve esnekliği koruyarak, ancak erişimi sürekli olarak geliştirerek, sunulma şeklini iyileştirmiştir. 

Genel olarak, bir e-öğrenme ortamında lisansüstü kurs öğrencilerine kanıta dayalı klinik uygulama öğretme deneyimimizde, asenkron tartışmaların kullanımının heyecan verici ve teşvik edici bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır, ancak herhangi bir yöntemde olduğu gibi öğrenciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve öğrenme sonuçlarını optimize etmek için ekstra çaba gerektirir.

Ayrıca, bu e-öğrenme ortamı, Fakülte standart bir ÖYS kullanmaya başladığında bizim için mevcut olmayan diğer teknolojilerle tamamlanmıştır. Gerçek zamanlı masaüstü web konferansı gibi bu teknolojiler, lisansüstü öğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet etmek için değerlendirmede yenilik yapmamızı sağladı.

Özellikle ‘harmanlanmış’ teknolojiler modelimizin (gelişme şeklinin) kendi özel bağlamımıza uyan değerlendirme stratejileri türlerini değerlendirmemize yardımcı olduğu için öğretimimize ek bir boyut sağladığına inanıyoruz; bu, ders içeriğiyle ilgili temeldir. kanıta dayalı uygulamaya ve coğrafi olarak dağınık çok disiplinli öğrenci grubuna.

Açıkça bizim için, birkaç yıllık deneyimimiz, değerlendirmenin öğrenmeyi teşvik ettiğini ve bizimki gibi, çalışmaya geri dönen meşgul profesyonellerin topluluklarında, uygulamalarını geliştirmek ve onları kendi yaşamlarında desteklemek için ilgili ve pratik öğrenme deneyimleriyle meşgul olmayı beklediklerini göstermektedir. öğrenme. Aslında bu ünite için tasarladığımız model hem biçimlendirici hem de özetleyici amaçlara hizmet etmiş ve öğrencilerin işyerlerinde kullanacakları teknolojilerle tanıştırılarak mesleki gelişimlerine katkı sağlamıştır.

Sonuçlar ve Geleceğe Yönelik Yönler

Son altı yılda Fakülte, teknolojinin kullanımıyla ilgili olarak yavaş yavaş sistematik değişimi benimsemiştir. Öznel olarak, yeni teknolojilerin uygulanmasının en iyi özelliklerinden biri, hangi teknolojinin uygulanacağına karar vermeden önce istenen öğrenme çıktılarının net bir şekilde anlaşılması olmuştur. Çoğu durumda, at metaforik arabadan önce gelmiştir ve gelecekteki yeniliklerin teknolojik değil eğitimsel gerekçelerle gerekçelendirilmesi gerekecektir.

Halihazırda, Üniversitelere sunulan yeni teknolojilerin çeşitliliği dikkat çekicidir; Bizim bakış açımıza göre en iyi sonuçlar, öğretim ihtiyaçlarını karşılayan seçenekler seçilerek elde edilir. Uygulama açısından geleceğin önündeki zorluk, çeşitliliği teşvik etmek ve aynı zamanda başarılı bir şekilde denenmiş teknolojileri mümkün olduğunca çok sayıda uygun bağlamda dağıtmaktır.

Bizim bağlamımızda uygulanan teknolojiler, belirli hedeflere ulaşmak için uygulanmıştır; dinleyici yanıt sistemi için derslerde aktif öğrenmeyi ve geri bildirimi artırmak ve biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme için harmanlanmış teknolojiler yaklaşımını kullanmak. Uğruna çalıştığımız şey, kurslarımızın her birinde öğrenciler için çok yönlü bir deneyimdir; bu tür değerlendirme teknolojileri, hem ders sırasında hem de sonrasında değerlendirme ve geri bildirimi geliştirmek için birlikte kullanılır.

Detaylandırmak gerekirse, bir derste ilk düşüncelerini ve fikirlerini test edebilen ve ardından düzenli geri bildirim alırken çevrimiçi olarak ortaya çıkan sorunları tamamen keşfedebilen bir öğrenci, istenen öğrenme çıktılarını elde etmek için çok iyi bir konumda olacaktır. Ayrıca, özetleyici değerlendirme prosedürleri bu şekilde öğretme ve öğrenme etkinliklerine dahil edilebilir. Fakülte stratejik bakış açısından, Öğretme ve Öğrenme Teknolojileri Komitesi, bu tür uyumlu bir yaklaşıma doğru bir hamle yapmak için iyi bir konumdadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir