İstemci – Sunucu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İstemci – Sunucu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Client-Server Mimarisi client-server mimarisi avantajları Sunucu Mimarisi Nedir 0

İstemci – Sunucu ve Bilgi Dizini

Veri, bilgi ve bilgi birbiriyle ilişkili ancak birbirinin yerine geçemeyen üç kavramdır. Veriler, olaylarla ilgili ayrık, nesnel gerçekler kümesidir. Bilgi, bağlam içinde sunulan organize edilmiş verilerdir. Veri, yaratıcısı anlam veya değer kattığında bilgi haline gelir. Benzer şekilde, bilgi de bilgiden türetilir, bilgi de verilerden türetilir.

Bilgi, nasıl kullanılacağına dair bir anlayışla birlikte bağlam içinde bilgi olarak görülebilir. Bilgi, açık (bir kişinin incelemeye açık hale getirebildiği bilgi) veya örtük (bir kişinin inceleme için hazır hale getiremediği bilgi) olabilir. Özellikle ticari kuruluşlar için kritik olan bilgilerin bir listesi verilir.

Bilgi, kısmen işveren tarafından ödenmesine rağmen, belgeler, politikalar, prosedürler ve diğer veri depolama ortamlarında parçalanmış olduğu için kontrol edilmesi zor bir varlık olan bir fikri mülkiyettir. Yönetim için başka bir zorluk, bu bilgiyi kolayca elde edilebilir bir biçimde tutmaktır. Bu kolay bir iş değildir, çünkü kuruluş öncelikle gerekli tüm bilgilerin yerini belirlemeli ve ikinci olarak da onu geri almanın en kolay yolunu belirlemelidir.

Bilgi yönetiminin pek çok tanımı vardır, ancak Gartner Group’un açıklaması, makalemizde ifade edilen bakış açısına en uygun görünmektedir: “Bilgi yönetimi, bir işletmenin bilgi varlıklarını tanımlamaya, yakalamaya, almaya, paylaşmaya ve değerlendirmeye yönelik entegre bir yaklaşımı teşvik eder.

Bu bilgi varlıkları, veritabanları, belgeler, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra, bireysel çalışanların kafalarında saklanan, ele geçirilmemiş zımni uzmanlık ve deneyimi içerebilir.”

Bu tanım, bilgi varlıklarının bol olduğunu ve kuruluş genelinde çok sayıda yerde depolandığını ima eder. Depolama seçenekleri arasında belgeler, belge yönetim sistemlerindeki belgeler, Lotus Notes gibi grup yazılımları ve uzman veya bilgi tabanlı sistemler bulunur.

Fiziksel olarak bu bilgi varlıkları, kompakt disk, lazer disk, mekanik sabit sürücüler, mikrofilm, mikrofiş üzerinde elektronik olarak saklanabilir ve bilgisayar programlarına gömülebilir. Ayrıca, bilgi varlıkları kitaplarda, belgelerde ve diğer kağıt tabanlı ortamlarda da saklanır.

Birden çok bilgisayar dili, veri tabanı yönetim sistemleri, çeşitli işbirlikçi ve grup destek yazılımları, ağ teknolojileri ve veri depolama yöntemlerinin bulunduğu bir dünyada, kurumsal bilgiyi bulmak ve geri almak zor ve karmaşık bir sorun olabilir.

BY, bir işletmenin bilgi varlıklarını tanımlama, yakalama, alma, paylaşma ve değerlendirmeye yönelik entegre bir yaklaşımı destekliyorsa, o zaman zorluk, doğru bilgiyi doğru kişiye, doğru kişiye ulaştırmak için bir bilgi yönetim sistemi oluşturmaktır. zaman.

“Bütünleşik ve bütünleştirici bir teknoloji mimarisi, Bilgi Yönetim Sistemleri (KMS) için kilit bir itici güçtür. KMS’nin çeşitli teknolojiler gerektirdiği görülüyor: veritabanı ve veritabanı yönetimi, iletişim ve mesajlaşma, tarama ve erişim.

Çeşitli teknolojilerin sorunsuz entegrasyonu ihtiyacı, İnternet ve İnternet tabanlı KMS mimarilerinin hakimiyetine yol açabilir”.

Alavi ve Leidner ayrıca, “kurumsal intranetlerin, aşağıdakiler dahil olmak üzere uygun maliyetli teknik yetenekler nedeniyle dahili bilgi yönetimi faaliyetlerinin desteklenmesinde baskın bir rol oynayacağını da belirtiyorlar: eski sistemlere erişim, platform bağımsızlığı, multimedya veri formatlarına erişim, tek tip bir sistemdir.


Client-Server Mimarisi
İstemci Nedir
Sunucu Mimarisi Nedir
Sunucu Nedir
Client Server ilişkisi
client-server mimarisi avantajları
üç katmanlı istemci/sunucu mimarisi
client-server mimarisi nasıl çalışır


KMS İÇİN İSTEMCİ/SUNUCU MİMARİSİ

Bilgi teknolojisi devriminin ilk 30 yılı için bilgi işlem kaynaklarına, yalıtılmış donanım ve ağ ortamları hakimdi. Ana bilgisayarlar, mini bilgisayarlar ve yerel alan ağları başlangıçta belirli iş fonksiyonlarını desteklemek için kurulmuştu. Her bilgi işlem kompleksi, ayrı bir fiziksel veri ağı ile kuruldu.

IBM ana bilgisayarlarında koaksiyel kablo ve 3270 terminal öykünmesi kullanılırken IBM System 38 mini bilgisayar çift eksenli kablo ve 5250 terminal öykünmesi kullandı. Yerel alan ağları, kendi ilgili kablolama ortamını ve veri ağı mimarisini kullandı. Sonuç olarak, bu ortamlar izole edildi ve veri paylaşımı neredeyse imkansız hale geldi.

Bu monolitik bilgisayar kompleksleri için yazılan bilgi sistemleri üç temel bileşen içerir: sunum katmanı, işleme katmanı ve veri depolama katmanıdır.

Üç katmanın tümü tek bir donanım platformunda yürütülür. 1980’lerde ve 1990’larda, farklı platformlar arasında ucuz bağlantılar üzerinden çoklu protokol desteği daha yaygın hale geldi. Bu bağlantı geliştirmesi, bu katmanları donanım ve işletim sistemleri platformları arasında dağıtan istemci/sunucu teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı oldu.

Bir istemci/sunucu mimarisi üç katmandan oluşur: sunum katmanı, iş mantığı katmanı ve veri katmanı. İki katmanlı bir istemci/sunucu mimarisi, sunum katmanını istemciye ve veri katmanını sunucuya yerleştirir. İş katmanı, istemcide veya sunucuda veya her ikisinde birden bulunabilir.

Üç katmanlı bir istemci/sunucu mimarisi, sunum katmanını istemciye, iş mantığı katmanını orta katmana ve veri katmanını bir sunucuya yerleştirir. İstemci/sunucu modelinin birçok varyasyonu olmasına rağmen, iki temel dağıtım iki katmanlı ve üç katmanlıdır.

Üç katmanlı istemci/sunucu mimarisi, daha az karmaşıklık, daha yüksek güvenlik, daha yüksek veri kapsülleme, daha iyi performans verimliliği, mükemmel ölçeklenebilirlik, mükemmel uygulama yeniden kullanımı, iyi bir sunucu dahil olmak üzere iki katmanlı istemci/sunucu mimarisine göre birçok avantaja sahiptir. sunucuya altyapı (sunucu tarafı ara katman yazılımı aracılığıyla), eski uygulama entegrasyonu (ağ geçitleri aracılığıyla), mükemmel dahili destek, heterojen veritabanları için destek, zengin iletişim seçenekleri, mükemmel donanım mimarisi esnekliği ve mükemmel kullanılabilirlik söz konusudur.

Ana dezavantaj, geliştirmedeki zorluklardır, ancak bu zorluklar zamanla azalmaktadır. Bu geliştirme sorununu aşmanın bir yolu, bileşen tabanlı bir mimari tasarımı benimsemektir.

Üç katmanlı bir istemci/sunucu mimarisi kullanmak, KMS için iyi bir esnek mimari sağlayacaktır. Yapı, aynı zamanda bir bilgi dizinine sahip olması dışında, Orfali ve diğerleri tarafından detaylandırılan üç katmanlı istemci/sunucu mimarisine çok benzer olacaktır.

İstemci katmanı en azından şunlara sahip olacaktır: güzel bir GUI, bir Web tarayıcısı, istemci işletim sistemi ve KM için gerekli herhangi bir istemci tarafı uygulamaları vardır.

Orta katman, bir ağ işletim sistemi ve aktarım yığını (TCP/IP gibi) ve aşağıdakiler için hizmete özel ara yazılım içerir: veritabanları (ODBC, JDBC ve SQLJ gibi), internet/intranetler (HTTP ve CGI gibi), e – posta (SMTP ve POP3 gibi), multimedya belgelerinin saklanması ve bunlara erişim, grup konferanslarının koordine edilmesi, grup planlamasında bireyler arasında bağlantı kurulması ve iş akışı süreçleridir.

Sunucu katmanı, sunucu işletim sistemini ve veritabanı yönetim sistemleri, belge yönetim sistemleri, sunucu tarafı grup yazılımı ve benzeri gibi belirli sunucu tabanlı uygulamaları içerecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir