Blackboard – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Blackboard – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Mayıs 2022 Blackboard indir Blackboard Learn ETÜ Blackboard Fbü blackboard 0
Küme Tedarik Zinciri

Neden Blackboard?

Blackboard®, öğrencilere HTML, PDF, Word, PowerPoint veya Excel formatlarında ders materyalleri sağlamayı nispeten kolaylaştırır. Öğrenci ana sayfası oluşturma, yerleşik sohbet ve çevrimiçi tartışma yetenekleri, e-posta, ortak çalışma veya grup çalışması kolaylaştırma ve yönetim alanları, değerlendirme oluşturma ve otomatik not verme, not defteri dağıtımı, sınıf yönetimi özellikleri (takvim veya görevler gibi), ve öğrencilerin ödevleri göndermek için kullanmaları için bir dijital bırakma kutusu. Kurs siteleri parola korumalıdır ve yalnızca kayıtlı öğrenciler tarafından kullanılabilir.

DU hem WebCT® hem de Blackboard® CMS’leri desteklese de, Blackboard® düşük öğrenme eğrisi, görsel çekiciliği ve güvenli ortamının yanı sıra İnternet üzerinden bilgiye erişim yeteneği nedeniyle seçilmiştir.

Ayrıca, Blackboard® ilk olarak 1999 yazında kampüs genelinde uygulandığında, okulun öğretim üyelerinden bazıları eğitime katılarak, bir aşinalık bileşenini devreye soktu ve uygulamaya fakülte katılımını teşvik etti.

SOBA-Net, hem Duquesne University’nin hem de SOBA’nın teknolojiyi müfredata entegre etme direktifini güçlendirir. Pek çok öğretim üyesi için, entegrasyon düşüncesi büyük ölçüde korkutucu olabilir. Öğretim üyeleri Blackboard® kullanarak, materyallerin yayılmasına ve öğrencilerle iletişim kurulmasına yardımcı olmak için bir CMS’nin nasıl kullanıldığını gözlemleyebilir; gözlemden katılıma geçerken, gözdağı önemli ölçüde azaltılabilir.

İlk Hedefler Neydi?

Öğrencilerle iletişim kurmak ve akademik kariyerleriyle ilgili bilgileri dağıtmak için sürekli olarak daha iyi bir yöntem aradıklarından, öncelikle akademik danışmanların en çok fayda sağlayacağı düşünüldü.

Böylece, bu gelişmeyi benimsediler ve teşvik ettiler ve öğrencilerin bilgi bankasına sadece katkıda bulunmak yerine, öğrencilerin eğitimlerinde aktif rol almalarını sağlayarak başarıya hazırlamak hedeflendi. Öğrenciler ve danışmanlar daha akıllı ve daha verimli çalışabilir, fakülte, personel ve öğrenciler arasındaki genel iletişimi geliştirmeye yardımcı olabilir, müfredat boyunca öğretilen kavramları (yani ekip çalışması) doğrulayabilir ve kağıt izini büyük ölçüde azaltabilir.

Başlarken

Belgeler ve bilgiler yüklenmeden önce özel hedefler ve yönergeler oluşturulmalıdır. White ve Weight, teknolojiyi insan ilişkilerini mümkün kılmak için bir araç olarak kullandı ve herhangi bir çevrimiçi öğrenme ortamında başarının gerçek nedeninin insanlar olduğunu da keşfetti.

Bu ortam, öğrenme sürecinin karmaşık özel ve sosyal etkinliklerini geliştirmek için teknolojinin kullanıldığı katma değerli bir yaklaşım gerektirir. Bu aşamada, üç faktör dikkate alınmalıdır:

• İçerik yönetimi: Neler çevrimiçi olmalı? Kim sağlayacak? Kim koruyacak ve güncelleyecek? Nasıl organize edilecek? Güvenlik bir sorun mu? CMS’nin hangi alanları etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır?
• Etkileşim: Hangi sınırlamalar getirilecek? Tüm kullanıcılar, ileti dizili tartışmalara katılma olanağına sahip mi? Belirli yönergeler ve standartlar oluşturulmalı ve yayınlanmalı mı?
• Kullanıcı yönetimi: Kullanıcıları ve parolaları (varsa) kim yönetecek? Farklı kullanıcı türleri veya sınıflandırmaları (örneğin öğretim üyeleri, personel, öğrenciler, vb.) için farklı güvenlik ayarları olmalı mı?


Fbü blackboard
Blackboard
ETÜ Blackboard
Blackboard giriş
Blackboard. maltepe.
Blackboard indir
Blackboard istinye
Blackboard Learn


Sanal Topluluğun Oluşturulması

Yönergeler belirlendikten sonra inşaat başlayabilir. Bu, sürecin en uzun kısmıdır ve bilgiyi elde etmek zor olabilir. Fakülte ve personeli dahil etmek için CMS eğitim oturumları düzenlemeyi düşünün, meslektaşlarınız değerli geri bildirimler ekleyin ve sürecin değerli bir parçası gibi hissetmek için yardım sunun. Ne de olsa sanal topluluk tüm okulu kapsıyor, bu nedenle başlangıcından itibaren ekip çalışmasının gerekliliğini ve değerini de gösterin. Ek olarak, herhangi bir içeriği yüklemeden önce bir başlangıç ​​şeması çizin. İçeriğin düzenli olması ve gezinmesi kolay olması çok önemlidir, aksi takdirde kullanıcılar da geri dönmeyecektir.

İnşa Etme

Bu tam olarak böyle değil. Üretilen genel pazarlama ve coşku, başarısını belirleyecektir ve uygulama aşaması gibi, pazarlama SOBA-Net de zaman, dikkat ve özveri gerektiren devam eden bir süreçtir. İlgi uyandırmak ve ivmeyi sürdürmek için, davranışın davranışı beslediğini unutmayın, eğer bu konuda heyecanlanırsanız, o zaman başkaları da aynı şeyi de yapacaktır.

Kullanıcıların giriş yapmak için bir nedeni olmalıdır, bu nedenle ilk heyecan yaratmak için teşvikler sunun veya yarışmalar düzenleyin. Sonuç olarak, hem fakülte hem de akademik danışmanların değerli bir iletişim ortamı ve önemli bir pazarlama kaynağı olduğunu da kanıtladılar.

Şu an neredeyiz?

SOBA-Net’in ilk inşası sırasında, böyle bir siteyi geliştirmek ve Web sunucumuzda barındırmak için gereken becerilere veya teknolojiye sahip değildik. Geçen yıl boyunca gelişen teknik kaynaklar ve bilgi ile birlikte başarısı, bilgiyi merkezileştirmemizi sağladı. Bölümler artık hem aday hem de mevcut öğrenciler ile fakülte, personel, yönetim, mezunlar ve arkadaşlar için de mevcuttur.

Kullanılan teknolojiden bağımsız olarak, böyle bir portalın inşası ve kullanımı yoluyla temel kavramların ilişkiler kurmaya ve iletişim becerilerini geliştirmeye nasıl yardımcı olacağını anlamak da önemlidir.

Sonuç

SOBA-Net İnternet üzerinden bağlantı sağlar, Duquesne Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni korur, Başkan George W. Bush’un teknoloji entegrasyonu ve geliştirme girişimini karşılar ve öğrencilerin çevrimiçi kaynaklara yönelik isteklerine de hitap eder.

SOBA-Net’in akademik başarıyı artırmadaki etkinliğini belirlemek için henüz çok erken olsa da, öğrencileri daha kendi kendine yeterli olmaya ve eğitim sonuçları için bir miktar sorumluluk ve sorumluluk üstlenmeye teşvik etti. Ayrıca, öğretim üyelerinin derslerinde Blackboard® kullanımında kayda değer bir artış oldu ve öğrenciler kullanmayanları onu benimsemeye de teşvik ediyor.

Bilgi otoyolu, ölçülemez miktarda bilgiye erişim sağlayarak öğretmenleri ve öğrencileri sınıflarının duvarlarının ötesine taşır. Eğitimciler olarak, öğrencilerin iletişim becerilerini ve sorumluluklarını geliştirmek için elimizdeki araçları da kullanmalıyız.

İşletme Fakültesi’nin deneyimi, yalnızca okul çapında değil, aynı zamanda kampüs genelinde de olumlu bir etki yarattı ve sonuç olarak, diğer birçok program artık fakülteleri, çalışanları, öğrencileri ve idaresi için benzer siteler de geliştiriyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir