Devlet ve Birey Arasındaki İlişki

Devlet ve birey arasındaki ilişki, siyaset felsefesinin temel konularından biridir. Bu ilişki, bireylerin hak ve özgürlükleri ile devletin bu hakları koruma ve düzenleme sorumluluğunu ele alır. Devletin rolü, bireylerin yaşamlarını güvence altına almak, toplumsal düzeni sağlamak ve adaleti temin etmek gibi çeşitli görevleri içerir. Bu makalede, devlet ve birey arasındaki ilişkinin felsefi temelleri, tarihsel gelişimi,…
Devamı


3 Haziran 2024 0