Descartes’ın Cogito Argümanı: Modern Özne Anlayışının Kökenleri

Rene Descartes, 17. yüzyılda yaşamış olan ünlü bir filozoftur ve modern düşünce tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Onun “Cogito, ergo sum” (Düşünüyorum, öyleyse varım) argümanı, modern özne anlayışının temel taşlarından birini oluşturur. Bu makalede, Descartes’ın Cogito argümanını ve modern özne kavramının kökenlerini inceleyeceğiz. 1. Descartes’ın Cogito Argümanı Descartes’ın Cogito argümanı, onun düşünce sürecinin merkezini oluşturur. Bu…
Devamı


3 Kasım 2023 0