Klasik Bulanık Değerlendirme

FİYAT DUYARLILIĞI ANALİZİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

FİYAT DUYARLILIĞI ANALİZİ Tüm kümeler için sinir ağları eğitildikten sonra, prim değişikliklerinin her küme için sonlandırma oranları üzerindeki etkisini belirlemek için sinir ağları üzerinde duyarlılık analizi yapıldı. Duyarlılık analizini gerçekleştirmenin birkaç yolu vardır. Bir yaklaşım, değişkenlerin sistematik varyasyonuna dayanmaktadır. Belirli bir girdi değişkeninin çıktı üzerindeki etkisini belirlemek için, çıktılardaki değişimi izlerken diğer tüm girdileri sabit bir…
Devamı


17 Ekim 2022 0