ADDIE Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ADDIE Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 ADDIE Modeli basamakları Addie modeli nerelerde kullanılır ADDIE modeli örnekleri ADDIE Modeli PDF ASSURE modeli Öğretim Tasarımı Modelleri Okul öncesinde ADDIE modeli 0
ADDIE Modeli – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ADDIE Modeli

ADDIE modeli, öğretim geliştirmeye yönelik sistematik bir yaklaşımı tanımlar. Terim, öğretim sistemleri geliştirme (ISD) ile neredeyse eşanlamlıdır ve sözlü gelenek yoluyla gayri resmi olarak gelişmiştir. Bu, kendi başına belirli, tamamen ayrıntılı bir model değil, ortak bir temel yapıyı paylaşan bir model ailesini temsil eden bir şemsiye terimdir.

ADDIE kısaltması, genel ISD sürecini oluşturan ana süreçleri ifade eder: Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme. ISD modellerinde kullanıldığında, bu işlemler Şekil 1’de gösterildiği gibi sıralı ancak yinelemeli olarak kabul edilir.

ISD modellerinin temel motoru sistem yaklaşımıdır: insan organizasyonlarını ve faaliyetlerini girdilerin, çıktıların, süreçlerin (iş hacmi) ve geri bildirim ve kontrol unsurlarının göze çarpan özellikler olduğu sistemler olarak görmek. Savunucular, her adımın çıktısının bir sonraki adım için girdi sağlaması için adımlar mantıklı bir sırayla takip edilirse talimat tasarlama sürecinin daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğini iddia eder.

Örneğin, Analiz aşamasının çıktısı, neyin öğretilmesi gerektiğini belirlemek için parçalanabilen bir dizi performans eksikliğidir (işçiler tarafından yapılan hatalar gibi). Bu çıktı, performans hedefleri beyanlarına dönüştürülür. Tasarım aşamasında, talimat için planı oluşturan uygun sıralama, ortam ve yöntem özelliklerine karar vermek için içerik ve hedefler incelenir.

Tasarım aşamasında oluşturulan plan, Geliştirme aşamasında öğretim materyallerine ve prosedürlere dönüştürülür. Materyaller ve prosedürler, Uygulama aşamasında gerçek öğrenciler tarafından kullanılır. Değerlendirme aşamasında, öğrenciler ve öğretim sistemi, revizyonların gerekli olup olmadığına karar vermek için incelenir, bu durumda süreç, öğretimin bir sonraki versiyonuyla tekrarlanır.

Modelin yinelemeli yönü, Şekil 1’de gösterildiği gibi, modelin sol tarafında dikey olarak aşağı doğru uzanan çizgi ve oklarla ve her bir bileşen arasında iki başlı oklarla temsil edilir. Bu aşamada alınan kararların yeterliliğini test etmek için biçimlendirici değerlendirmedir.

Örneğin, Analizden Sonra, hedef kitlenin tanımları ve öğrenme ihtiyaçları doğru mu? Tasarımdan sonra, uzmanlar tarafından uygun görülen amaçlar ve yöntemler var mı? Geliştirmeden sonra, prototip küçük ölçekli bir denemede çalışır mı (veya nasıl geliştirilebilir)? Uygulamadan sonra, müdahalenin tamamı amacına ulaştı mı (veya yapılması gereken ne kaldı)? Bu özetleyici değerlendirme, nihai Değerlendirme aşaması tarafından sembolize edilen şeydir. Bu aşamaların her birinde, değerlendirme etkinliğinin sonuçları, geliştiricilerin önceki adımları (dolayısıyla iki başlı okları) tekrar gözden geçirmesine yol açabilir.

Etiketin kökeni belirsizdir, ancak ISD’nin altında yatan kavramların izini 1970’lerin ortalarında Birleşik Devletler silahlı kuvvetleri için geliştirilen modele kadar takip etmek mümkündür. Robert Branson’ın (1978) anlattığı gibi, Florida Eyalet Üniversitesi’ndeki Eğitim Teknolojisi Merkezi, Ordu, Deniz Kuvvetleri için tasarlanan Öğretim Sistemleri Geliştirme için Servisler Arası Prosedürlere (IPISD) dönüşen bir model geliştirmek için ABD Ordusunun bir koluyla çalıştı.


ADDIE modeli örnekleri
Addie nedir
Öğretim Tasarımı Modelleri
ADDIE Modeli PDF
Okul öncesinde ADDIE modeli
ASSURE modeli
ADDIE Modeli basamakları
Addie modeli nerelerde kullanılır


Branson (1978), beş üst düzey başlığı gösteren IPISD’nin grafiksel bir genel görünümünü sunar: Analiz Et, Tasarla, Geliştir, Uygula ve Kontrol. Bu modele, eğitimsel gelişimin hemen hemen tüm tarihsel incelemelerinde atıfta bulunulur, ancak özellikle ADDIC kısaltması tarafından atıfta bulunulmaz, bu nedenle ADDIE kısaltmasının da kaynağı olmadığı açıktır.

IPISD modelinin altında yatan kavramlar, aynı zamanda Florida Eyalet Üniversitesi’ne bağlı olan Leslie Briggs’in (1970) daha önceki bir el kitabında bulunabilir. Briggs’in modeli (1970), IPISD modeline benzer fikirleri içerir, ancak ADDIC başlıkları yoktur.

Her ne kadar Sivasailam Thiagarajan (1976) bazen ADDIE etiketinin yaratıcısı olarak anılsa da, bu tatmin edici değildir, çünkü o, “ADDIE”ye değil, yalnızca “temel sistem yaklaşımı ADE modeline” atıfta bulunur ve görsel veya sözlü bir model sunmaz. 

Aslında, “ADDIE” terimi, öğretim tasarımı üzerine pek çok ders kitabında, eğitim sözlükleri veya ansiklopedilerinde veya 1980’ler ve 1990’larda yazılmış çeşitli öğretim tasarımı tarihlerinde hiç yer almamaktadır. Adın kendisi, belki de 1980’lerden başlayarak ağızdan ağza yayılıyor gibi görünüyor.

ADDIE süreçleri, Şekil 1’de gösterildiği gibi, Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği tarafından “öğretim sistemleri geliştirmenin temelleri” (Grafinger 1988) hakkında dağıtılan bir nasıl yapılır monografisinde bir şekilde görünür, ancak monografın hiçbir yerinde ADDIE kısaltması yoktur. kendisi verilmiştir (Grafinger’de [1988] tutarlı bir şekilde “ISD modeli” olarak anılır).

Benzer şekilde, Allison Rossett (1987), üst kutuların beş ADDIE adıyla etiketlendiği bir ISD modelini gösteren bir şekil içerir, ancak başlık “ISD sırasında ne olur” okur. ADDIE ayrıca World Wide Web’de çeşitli şekillerde oldukça sık görünür. Daha iyi bilinen web kaynaklarından biri “Big Dog’s ISD Sayfası”dır. Deborah Grafinger ve Rossett’te olduğu gibi, Donald Clark, ADDIE terimlerini içeren ancak buna “ISD modeli” olarak atıfta bulunan görsel bir model sunar.

Alanın akademik literatüründe ADDIE modeline ilişkin birkaç açık anlatım referansından biri, bir çalışmada bulunur ve bir diğerinde ana düzenleme ilkesi olarak kullanılır.

Hiçbir çalışma, ADDIE’ye yapılan referanslar için herhangi bir alıntı sağlamaz. Bu nedenle, terimin daha ayrıntılı bir anlam kazanmaya başlaması ancak son literatürdedir. Ancak, ADDIE modelinin orijinal, yetkili bir versiyonu olmadığı için yazarlar kendi yorumlarını yaratıyor gibi görünüyor.

Yetişkin Öğrenciler

Yetişkin öğrenenler, resmi veya gayri resmi bir öğretim durumunda on sekiz yaşın üzerindeki kişilerdir. Hayat boyu öğrenme artık toplumun ortak bir beklentisidir, ancak eğitim teknolojisi alanında çoğu yetişkin öğrenci çalışmalarını çalışan eğitim ve öğretim programlarında yürütmektedir.

Bu, 1980’lerden beri öğretim tasarımı uygulamalarının baskınlığının, özellikle iş ve endüstriyel ortamlarda özel sektörde gerçekleşmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu, çoğu organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak çalışan eğitiminin istikrarlı büyümesiyle örtüşmektedir. Bu büyüme, daha bilgili bir iş gücü üretmeye ve giderek artan bir şekilde çalışanın iş başında performansını iyileştirmeye ve örgütsel sorunları çözmeye verilen önemi yansıtıyor.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir