Aktör-Ağ Teorisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Aktör-Ağ Teorisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Nisan 2022 Ağ Teorisi nedir Eyleyen ağ kuramı Sosyal ağ Teorisi nedir 0
Yönlendirme Algoritması

Durum Çalışmaları

Bu makale şimdi, aktör-ağ teorisinin teknolojinin benimsenmesinin (veya benimsenmemesinin) açıklanabileceği bir araç sağladığı birkaç kısa vaka çalışması sunmaktadır. Her durumda, çalışmaya ilişkin veriler, ilgili işletmelerin sahipleri ve personeli ile Eylül 2001 ile Ağustos 2002 arasında yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir.

1. Bir Depolama ve Taşıma Şirketi Tarafından Portalın Kabulü

Bu çalışmada ele alınacak işletme, yaklaşık 50 çalışanı olan, dondurulmuş gıdaları depolayan ve bunları süpermarketlere ve ülke çapındaki diğer yerlere taşıyan orta ölçekli bir Melbourne şirketidir. Araştırmadan, nakliye şirketinin “bilgisayarlarla gerçekten ilgilenmediği” ve bu teknolojiyle yakın zamanda ilgilenmeye başladığı açıkça ortaya çıktı.

Yöneticinin portalı kullanmanın şirketine sağlayacağı faydalar hakkında bir fikri olmasına rağmen, onu kullanmak için net bir planı yoktu. Bu sadece “gerçekten iyi bir fikir” idi. Bu yeniliği benimsemesinin nedenleri, bu teknolojinin özellikleriyle çok az, yerel iş dünyası ile olan ilişkisi ve portalın bölgedeki ticareti geliştirme potansiyeline sahip olduğuna olan inancıyla daha çok ilgisi vardı.

2. Küçük Bir Yayınevi Tarafından Elektronik Ticaretin Kabulü

İkinci vaka, dört kişinin ders kitapları ve araştırma yayınlarının üretimi üzerinde çalıştığı küçük bir yayıncılık şirketi ile ilgilidir. Şirket, nispeten düşük cirolu, ancak iyi kurulmuş bir pazara sahip çok küçük bir işletmedir.

İşletme bazı e-ticaret teknolojilerini benimsedi, ancak diğerlerini benimsemedi. Bir süre önce, bir alan adı kaydettirdi ve kendi Web sayfasını kurdu, ancak yalnızca bilgi amaçlıydı. Site, şirketin ürünlerinin ayrıntılarını gösterir ve siparişlerin nasıl verilebileceğini gösterir, ancak satışları veya diğer ticari-tüketici (B-C) işlemlerini desteklemez.

Şirketin yazıcıyla neden bir B-B e-ticaret sistemi kurmayı düşünmediği sorulduğunda, yönetmen bunu yapmak istediklerini, ancak matbaanın bu tür bir siparişe gerçekten ilgi duymadığını veya buna hazır olmadığını söyledi.

Bu nedenle şirketin benimseme kararları, e-ticaret teknolojisinin kendisinden çok tedarikçilerinin ve müşterilerinin teknolojik durumuyla ilgiliydi. Şirket, iş ortaklarının kullandığı ve yararlı ya da zaman kazandıran bu e-ticaret teknolojilerini kullanmakla ilgilendi. Kabul edilen şey, sadece bu şeyleri içerecek şekilde bir e-ticaret yeniliğinin çevirisi olarak görülebilir.

3. Küçük Yeminli Mali Müşavirlik Firması Tarafından E-Ticaretin Kabul Edilmemesi

Son vaka, Melbourne’ün batı banliyölerinde bir aile işletmesi olan küçük bir yeminli muhasebe firmasıdır. İşletmenin çalışanları, muhasebe diplomasına sahip ve Sertifikalı Uygulamalı Muhasebeci (CP A) olan ana muhasebecidir; baş muhasebecinin daha önce işi yürüten babası, ancak nitelikli olmadığı için bu günlerde esas olarak işin vergi tarafını desteklemekle sınırlıdır; başka bir muhasebeci (CPA); ve tam zamanlı bir sekreter. Firma, küçük muhasebe işletmelerine özgü hizmetler sunar ve müşterileri arasında hem bireyler hem de küçük işletmeler bulunur.

Bir süredir şirket üyeleri bir Web sitesi kurup kurmamayı tartışıyorlardı. Karar, iki ana karşıt bakış açısına bağlı gibi görünüyordu. Baş muhasebeci tarafından tutulan ilki, bir Web sitesinin müşterilerin beklediği ve bazı rakiplerin zaten sahip olduğu “geleceğin yolu” olduğuydu.

Babanın karşıt bakış açısı, bunun zaman ve para kaybı olduğu, bir Web sitesine müşterilerin zaten isteyeceği hiçbir şey koyamayacağınız ve “bunu kim yapacak?” şeklindeydi. İşletmenin diğer üyeleri bu konuda oldukça kayıtsız görünüyordu.

Sonuç olarak, Web sitesi, bu işletme tarafından benimsenebilecek bir forma “çevrilemez”. Ana muhasebeci, sorunu tanımlamaya ve çözümü keşfetmeye girişmede ana motivasyon kaynağıydı: Ancak bunu, yeniliğin kabulünü kazanmak için yeterince iyi yapmadı.


Teorisi nedir
Sosyal ağ Teorisi nedir
Actor-network Theory example
Network Teorisi
Eyleyen ağ kuramı
Sistemler teorisi
Reassembling the social: an Introduction to Actor-Network-Theory
Latour actor-network theory


Bilgi Sistemleri Araştırmalarında Aktör-Ağ Teorisi

Bir bilgi sistemi oluşturmak, kısmen hedeflenen kullanıcıların gereksinimlerini belirleme sorunu nedeniyle ve aynı zamanda çok sayıda insan-makine etkileşiminin karmaşıklığı nedeniyle zor bir iştir.

Bu karmaşıklık, bu sistemleri hatasız çalışacak ve amaçlandığı gibi çalışacak şekilde inşa etmenin zorluğuna yansır. Sözlük, inovasyonu “yerleşik olanın değiştirilmesi; yeni tanıtılan bir şey”. Bir organizasyonda bir bilgi sisteminin tanıtılması veya iyileştirilmesi zorunlu olarak değişimi içerdiğinden, bilgi sistemleri araştırması genellikle teknolojik yenilik araştırmalarını içerir.

Sosyo-Teknik Bir Disiplin Olarak Bilişim Sistemleri

Bilgi sistemleri (BS) disiplini, insanların yararlı bilgiler üretmek için bilgisayar tabanlı sistemleri oluşturma ve kullanma biçimleriyle ilgilidir ve bu nedenle hem insanları hem de makineleri içeren sorunlarla uğraşmak zorundadır; bir bilgi sistemini oluşturan çok sayıda insan ve insan olmayan varlıklarla.

Bilgi sistemleri ne sadece teknik bir disiplin ne de sosyal bir disiplindir, gerçek anlamda sosyo-teknik bir sistemdir. Bilgi sistemlerindeki araştırmacılar, bilgisayarların, çevre birimlerinin, prosedürlerin, işletim sistemlerinin, programlama dillerinin, yazılımların, verilerin ve diğer birçok cansız nesnenin birbirine bağlı kombinasyonları nedeniyle karmaşıklıkların nasıl ele alınacağı sorunuyla karşı karşıyadır; bunların hepsinin insanlarla ve insan örgütleriyle nasıl ilişki kurduğunu ve insanların onlarla nasıl ilişki kurduğunu.

Bu makale, insanların bilgi sistemleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve bilgi sistemlerini nasıl kullandığını araştırmaya yönelik aktör-ağ teorisine (ANT) dayalı bir sosyo-teknik yaklaşımın ana hatlarını verecektir. Aktör-ağ teorisinde anahtar, ne tamamen sosyal ne de tamamen teknik olan ama sosyo-teknik olan bir yaklaşım kullanmaktır.

Bilişim Sistemlerinde Nitel Araştırma Gelenekleri

Her akademik araştırma alanı, kendi tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan araştırma yaklaşımları ve gelenekleri ile karakterize edilir. Bilgi sistemleri araştırmasında, Myers özellikle önemli olan dört nitel geleneği ana hatlarıyla belirtir: vaka çalışması araştırması, etnografi, temellendirilmiş teori ve eylem araştırmasıdır.

Durum çalışması araştırması, bilgi sistemlerinde en yaygın olarak kullanılan nitel yaklaşımdır. IS araştırma konuları genellikle organizasyonel sistemlerin incelenmesini içerdiğinden, vaka çalışması yaklaşımı genellikle uygundur. Etnografi, Suchman (1987) ve Zuboff (1988) tarafından yapılan çalışmalardan sonra bilgi sistemleri araştırmalarına uygun bir yaklaşım olarak öne çıkmıştır. Özellikle tasarımın vurgulandığı araştırmalarda, bilgisayar destekli işbirlikçi çalışmalarda, İnternet ve sanal topluluklarla ilgili çalışmalarda ve bilgi ile ilgili politikalarda kullanılmıştır.

Temellendirilmiş teori, sistematik olarak toplanan ve analiz edilen verilere dayanan ve veri ile analiz arasında “sürekli etkileşimi” içeren teori geliştirmeyi amaçlayan bir “tümevarımcı, teori keşif metodolojisi”dir. Orlikowski (1993), organizasyonel değişimi içeren bilgi sistemleri araştırma durumlarında, temel aktörlerin eylemlerinin yanı sıra “bağlamsal ve süreçsel” unsurlara odaklanmaya izin verdiği için temellendirilmiş bir teori yaklaşımının faydalı olabileceğini savunuyor.

Eylem araştırması, her adımın planlama, eylem ve eylemin sonucunun değerlendirilmesinden oluştuğu bir adım sarmalında ilerleme olarak tanımlanmıştır. “Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir etik çerçeve içinde ortak işbirliği ile hem acil bir sorun durumundaki insanların pratik kaygılarına hem de sosyal bilimin hedeflerine katkıda bulunmayı” amaçladığı görülmektedir.

Eylem araştırmasının bilgi sistemlerinde yavaş yavaş kabul gören bir çeşidi, Peter Checkland (1991) tarafından geliştirilen yumuşak sistemler metodolojisidir (SSM). SSM, bir sistemin hem insani hem de teknolojik yönlerine gereken önemi vermeye çalışır. IŞİD’in hem insani hem de insan dışı yönlerini kabul eder, ancak bunları tamamen ayrı varlık türleri olarak kabul eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir