ALTERNATİF MÜFREDAT YAKLAŞIMLARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ALTERNATİF MÜFREDAT YAKLAŞIMLARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Haziran 2022 Alternatif eğitim modelleri Alternatif eğitim uygulamaları Alternatif okul örnekleri 0
Yapay Veri Kümesi

E-Ticaret Müfredatı

Bu makale, işverenlerden ve öğrencilerden gelen talebe yanıt olarak e-ticaret müfredatının hızlı gelişimini ve ardından nokta patlamasının e-ticaret lisans programları üzerindeki etkisini izleyerek başlamaktadır. Makalenin ana bölümü, daha sonra, e-ticaret müfredatıyla ilgili olarak üniversiteler tarafından hâlihazırda benimsenen başlıca yaklaşımları tanımlamakta ve üniversitelerin karşı karşıya olduğu üç kritik e-ticaret müfredatı konusunu incelemektedir.

Bu konular (1) e-ticaretin gerçekten ayrı ve farklı bir disiplin olup olmadığı, (2) uygun e-ticaret müfredat içeriği ve (3) bir e-ticaret programının uygulanmasını kolaylaştırabilecek stratejilerle ilgilidir. Makalenin bir sonraki bölümünde, e-ticaret müfredatının yakın geleceği için kritik olan beş eğilim belirlenmiştir. Son olarak, e-ticaret lisans programları için uzun vadeli beklentilerle ilgili sonuçlar çıkarılmıştır.

1995 yılında V anderbilt Üniversitesi, dijital ticarete ağırlık veren bir müfredat alanı oluşturan dünyada ilk oldu. 1997’ye gelindiğinde Austin’deki Texas Üniversitesi, Duke, Harvard, MIT, Stanford, Michigan Üniversitesi ve Rochester Üniversitesi gibi okullar da bu alanda aktifti.

1998 yılına gelindiğinde, George Washington Üniversitesi, çeşitli disiplinlerden öğrencilerin internet üzerinden mal ve hizmet alıp satarken, destekleyici pazarlama ve kayıt tutma altyapısını tasarlayıp geliştirdikleri bir elektronik ticaret sınıfı sunuyordu.

İş ilkelerinin teknoloji ile bu tür entegrasyonu, birçok e-ticaret müfredatının ayırt edici özelliğidir. Mayıs 1999’da, Carnegie Mellon Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk e-ticaret yüksek lisans derecesi olarak yaygın olarak kabul edilen şeye başladı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde, e-ticaret programları akademik sahneye çıktı. Bu acele, alışılmadık bir şekilde hızlıydı ve birçok okulun müfredatının tarihsel gelişimi ile tutarsızdı.

Ohio Eyaleti işletme dekanı Joseph Alutto, “İşletme okullarının uluslararası ticarete odaklanması 20 yıl aldı ve bazı okullar hala girişimcilikle ilgilenmiyor. Yıllık süreçte, e-ticaretin kabul ve müfredata entegrasyon oranı daha önce gördüğümüzden çok daha fazla” dedi.

Bentley College ve DePaul Üniversitesi gibi e-ticaret müfredatını erken benimseyen birkaç okul, alanın hızla ortaya çıkışına yanıt vermede hızlı müfredat geliştirme uygulamalarının önemine dikkat çekti.

Austin’deki Texas Üniversitesi’nden Andrew B. Whinston’a göre üniversiteler, “teknolojik açıdan bilgili öğrencilerin ve onları işe almak isteyen işletmelerin talepleri” nedeniyle e-ticaret kursları sunmaya başladı.

E-ticaret programlarının geliştirilmesi için ikincil bir teşvik, IBM, Ford Motor Co. General Electric, Microsoft Corp ve iXL Enterprises gibi büyük şirketler tarafından sunulan milyonlarca dolarlık finansmandı. Sadece iş ve öğrenci taleplerine cevap vermenin uygunluğu sorgulanmıştır.

Bailey ve Dangerfield (2000), işletme okulu müfredatının acil müşteri talepleri tarafından yönlendirilmemesi gerektiğini, bunun yerine müşterilerin ifade edilmiş ve gizli ihtiyaçlarını öngörerek daha uzun vadeli bir bakış açısı alması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bailey ve Dangerfield, bu yaklaşımı Slater ve Narver’ın, kuruluşların genel olarak pazar odaklı olması, ancak müşteri odaklı olmaması gerektiği yönündeki tavsiyesine bağlıyor.


Alternatif eğitim modelleri
Alternatif okul örnekleri
Alternatif okul ve eğitim modelleri slayt
Alternatif eğitim uygulamaları
Alternatif Okullar pdf
Eğitim Modelleri
türkiye’de alternatif eğitim uygulamaları
Alternatif eğitim nedir


Lightfoot (1999) dahil diğerleri, müfredatın, işletmelerin veya öğrencilerin kısa vadeli taleplerinden ziyade, öncelikle uzun vadeli bakış açılarına sahip eğitimciler tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

2000 yılında başlayan yaygın dot-com iflasları ve risk sermayesi fonlarının kuruması ile birlikte birçok üniversite e-ticaret tekliflerini yeniden incelemeye başladı. Georgia Eyalet Üniversitesi, yenilikçi küresel e-ticaret yüksek lisans programını sonlandırdı ve e-iş kurslarını diğer MBA programlarına dahil etti.

DePaul Üniversitesi, e-iş kurumsal mimari tasarımı üzerine daha ileri teknik kurslar başlattı. Bentley College, daha fazla kullanıcı merkezli Web geliştirme yöntemleri ve mobil ticaret kursları ekledi. Kurumlar endüstriye ayak uydururken, müfredat girişimcilik, dot-com uygulamalarına yapılan vurgudan geleneksel organizasyonlarda İnternet teknolojisinin kullanımına geçti.

ALTERNATİF MÜFREDAT YAKLAŞIMLARI

Geniş e-ticaret programları yelpazesi, programların üç boyutlu kariyer hedefi (genel veya uzman odaklı), müfredat atılımı (iş veya teknoloji vurgusu) ve entegrasyon boyunca profillenmesiyle yönetilebilir sayıda modele kategorize edilmiştir. (iş ve teknoloji konularının kurs düzeyinde ne ölçüde bütünleştirildiği). Bu sınıflandırma şemasının örnekleri gösterilmiştir.

E-Ticaret Ayrı Bir Akademik Disiplin midir?

1997 gibi erken bir tarihte, akademisyenleri hala rahatsız eden bir konu ortaya çıktı: “E-ticaret aslında yeni bir kurallar dizisi ve benzersiz bir bilgi tabanı ile yeni bir disiplin mi?”. Birçoğu, e-ticaretin ayrı bir akademik alan olduğunu savundu. Vanderbilt’ten Donna L. Hoffman, “İnternet geleneksel pazarlardan kökten farklıdır ve işletme öğretmek için kökten farklı yaklaşımlara ihtiyacınız olduğunu keşfediyoruz” dedi.

Öte yandan, Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nden James Ho, “İş iştir. Herkes e-bu ve e-bu hakkında konuşuyor ama telefon geldiğinde ‘t-iş’, faks geldiğinde ‘f-iş’ demedik.”

Eninde sonunda e-ticaretin geleneksel müfredat boyunca özümseneceği görüşü, e-ticaret müfredatları olgunlaştıkça giderek daha popüler hale geldi. Ancak, zaten aşırı yüklenmiş bir müfredata yeni materyalin entegrasyonu zordur. Birçokları için mesele, daha fazla e-ticaret konsepti getirmek için neyin kaldırılması gerektiğidir.

Ayrıca, geleneksel işletme fakültesinin e-ticaret ilkelerini geleneksel sınıflara etkili bir şekilde entegre edemeyebileceğine dair en azından bazı kanıtlar var. Morrison ve Oladunjoye (2002) tarafından ortaokullar, ortaokullar, topluluk kolejleri ve kolejler üzerinde yapılan bir anket, “işletme eğitimcileri, öğrencilerini e-ticaretin yaygın olduğu şirketlerdeki rollere hazırlamak için e-ticaret konularını mevcut müfredata yeterince dahil etmiyorlar. operasyonların ayrılmaz bir parçasıdır.”

Çalışma, dört öğretim düzeyindeki eğitimcilerin “son 6 ay içinde bir e-ticaret kitabı okumak veya geçen yıl içinde bir e-ticaret semineri almak gibi e-ticaretle ilgili faaliyetlere benzer bir katılım eksikliği bildirdiği sonucuna varmıştır. ”

Bir E-Ticaret Müfredatı için Uygun İçerik Nedir?

E-ticaret için yaygın olarak tanınan bir model müfredat yoktur ve üniversiteler arasında önemli farklılıklar mevcuttur. King, Frank ve Platt (2001), 47 kurumdan 65 ders programını incelediler ve çoğu programın lisansüstü düzeyde olduğunu ve elektronik ödeme, güvenlik ve iş modellerinin çoğu kurumun kapsadığı tek konular olduğunu kaydetti. Etheridge (2001), AACSB’ye bağlı kurumlarda 77 e-iş programını incelemiş ve en yaygın olarak sunulan derslerin lisansüstü düzeyde e-iş pazarlaması ve lisans düzeyinde bir giriş anketi dersi olduğu sonucuna varmıştır.

Durlabhji ve Fusilier (2002) 67 Kuzey Amerika programını incelediler ve çoğunun teknik içerikten çok teknik olmayan içerik sunduğunu buldular. Bir yıl sonra yapılan bir takip çalışmasında, ABD “e-iş eğitiminin hazinesi” iken, Avustralya, Birleşik Krallık ve Asya’da birden fazla program olduğunu buldular.

Ayrıca, teknik programlar Kuzey Amerika dışında baskındı ve iş odaklı programlardan daha hızlı büyüyordu. Kuzey Amerika yüksek lisans dereceleri arasında en yaygın strateji, mevcut bir İşletme Yüksek Lisans (MBA) programında bir konsantrasyon veya iz olarak kaldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir