Ara Katmanın Avantajları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ara Katmanın Avantajları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Temmuz 2022 Ağ katmanı görevleri Ağ katmanı protokolleri nelerdir OSI Katmanları Uygulama katmanı 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Birleşme ve Devralmalar

Gittikçe daha fazla şirket ERP sistemlerini devreye soktukça, entegrasyonları birleşme ve satın almalarda en önemli öncelik haline geliyor. Bu sistemler çok karmaşık ve uygulanması zor olduğu için, birleşen iki şirketin farklı kültürleri ve yönetim tarzları ile entegrasyonları çok büyük engeller oluşturuyor.

Ayrıca, bu tür projeler çok kaynak yoğun olduğundan, diğer BT girişimlerinin uygulanmasını tehlikeye atabilir. Exxon/Mobil’in 1998’deki birleşmesi, iki şirketin Y2K sorunuyla uğraşmak zorunda kaldığı bir dönemde en büyük SAP sistemleri entegrasyon projesiyle sonuçlanması nedeniyle özellikle dikkat çekiciydi.

Özelleştirmeler ve sürüm farklılıkları nedeniyle, aynı satıcıdan bile ERP sistemlerini birleştirmek imkansız değilse de son derece zor olabilir. Sonuç olarak, bazı firmalar başlangıçta ERP sistemlerini entegre etmemeyi tercih ettiler. Hangi ERP sisteminin tutulacağı kararı da teknik ve hatta finansal hususlardan bağımsız olarak yapılmıştır.

Standard Register, Uarco’yu satın aldığında, ilki PeopleSoft’un ERP’sine, ikincisi ise Baan’a sahipti. Birleşmeden sonra yeni şirket, Y2K uyumlu olduğu için Standard Register’ın eski sistemiyle kaldı. 2000’den sonra şirket Baan’s’a taşındı çünkü birleşik şirket PeopleSoft’tan daha fazla deneyime sahipti.

Diğer bir örnek ise Dow Chemical’ın Union Carbide ile birleşmesi. Dow bir SAP R/2 kullanıcısıydı ve hala da öyle, oysa Union Carbide SAP R/3’ü uygulamıştı. Bazı endüstri gözlemcileri, yeni şirketin daha yeni sürüm olduğu için R/3’e geçeceğine inanıyordu.

Ancak sonunda, birleşen şirket, Dow Chemical’ın 1998’den beri 135 ülkedeki küresel ticari operasyonlarını destekleyen entegre bir sistem olan R/2’yi standartlaştırmaya karar verdi.

Özetlemek gerekirse, ERP sistem entegrasyonu sorununa bir çözümdür. Ancak bir ERP paketinin kurulumu entegre bir işletme oluşturmaz.

Aslında, yukarıda tartışıldığı gibi, ERP sistem entegrasyonu ihtiyacını artırır. Bu nedenle, ERP uygulayıcılarının sistem entegrasyonu konularını anlamaları ve entegrasyon projelerine dahil olmaları zorunludur. Sonraki iki bölüm, sistem entegrasyonu için araçlar ve başarı faktörlerini tartışıyor.

TİCARET ARAÇLARI

Tüm bilgi sistemleri projesinde olduğu gibi, sistem entegrasyonu da insanları, kaynakları ve uygun proje yönetimini gerektirir ve bunlardan bazıları bir sonraki bölümde tartışılacaktır. Yazılım bileşeni için çoğu şirket, çeşitli uygulamaları entegre etmek için ara katman yazılımına güvenir. Ara yazılım, veri paylaşımını sağlamak için uygulamaları birbirine bağlayan yazılım ürünleri olarak tanımlanabilir. Ara katman yazılımının avantajları ve farklı ara katman yazılımı türleri daha sonra tartışılacaktır.


katmanı
OSI Katmanları
Ağ katmanı protokolleri nelerdir
Fiziksel katman
Network Layer nedir
Ağ katmanı görevleri
Kapsülleme sırasında OSI modelinin hangi katmanına mantıksal bir adres eklenir
Uygulama katmanı


Ara Katmanın Avantajları

Teknik olarak, ara katman yazılımı üç avantaj sunar:

• Basitlik: Geçmişte, entegrasyona yönelik baskın yaklaşım, birbirleriyle konuşabilmeleri için iki veya daha fazla programın özel olarak kodlanmasını içeren noktadan noktaya entegrasyondu. Bu programlardan birinin başka bir programla konuşması gerekiyorsa, başka bir noktadan noktaya entegrasyon oluşturuldu.

Her uygulamayı diğer tüm uygulamalara bağlamak yerine, ara katman yazılımı yaklaşımı, her uygulamadan ara katman yazılımına yalnızca bir bağlantıya izin verir. Sistem entegrasyonu çok daha temiz ve daha sağlam hale gelir. Entegrasyona ihtiyaç duyan uygulama sayısı arttıkça geliştirme ve bakımdaki tasarruflar hızla katlanıyor.

• Kalıcılık: Bazı ara yazılımlar, ilgili uygulamalar veya veritabanları tarafından işlenene kadar verileri yakalayabilir ve daha sonra tutabilir. Bu, gerçek zamanlı entegrasyona göre uygulanması genellikle daha kolay ve daha ucuz olan asenkron veya toplu entegrasyona izin verir.

• Hizmetler: Ara yazılım, veri kontrolü, doğrulama ve manipülasyon gibi yaygın olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri sunabilir. Ara yazılım kullanmak, şirketlerin bu işlevleri ihtiyaç duyan her uygulamada çoğaltmak zorunda olmadığı anlamına gelir.

Yine, ilgili uygulamaların sayısı arttıkça geliştirme ve bakımdaki tasarruflar hızla artar. Ara katman yazılımı pazarı geliştikçe, bunları kullanan şirketlere daha fazla hizmet sunulacaktır. Hizmet sağlamak için en umut verici çerçeve, bir sonraki bölümde tartışılacak olan web hizmetleridir.

Ara Katman Türleri

Ara katman yazılımları genel olarak dört gruba ayrılabilir. Dört grubu ve bunların ilgili entegrasyon odaklarını listeler.

• Nesne ve Bileşene Yönelik Ara Yazılım: Bu tür ürünler, Ortak Nesne İstek Aracı Mimarisi (CORBA), Nesne İstek Aracıları (ORB’ler) gibi nesne yönelimli mimarilere ve Java 2 Platform Enterprise Edition gibi platformlara dayanır. (J2EE) ve .NET. Nesne yönelimli mimariler, uygulamalar ve ağlar arasındaki etkileşimleri tanımlar ve hizmet oluşturma ve birlikte çalışabilir uygulamalarda önemli bir rol oynar. Iona Technologyies’ Orbix 2000, CORBA sürüm 3.0’a dayanan bir ara katman yazılımı ürünüdür.

• Mesaj Odaklı Ara Yazılım: Bu tür ürünler, mesajları veya verileri bir uygulamadan diğerine teslim edilmek üzere kuyruğa koyarak iletir. Bu, yukarıda bahsedilen kalıcılığa bir örnektir ve ayrıca alıcı uygulamanın mesajı daha sonra almasına ve böylece verilerin asenkron entegrasyonuna izin verir.

Bir örnek, bir bankada farklı veri tabanlarında izlenen birkaç hesabı olan bir müşteridir. Müşteri bir hesaptaki adresini güncellediğinde, ara katman yazılımı diğer hesaplarını otomatik olarak güncelleyebilir. IBM’in MQSeries’i, mesaj odaklı ara katman yazılımının başlıca örneğidir.

• Web tabanlı Ara Yazılım: Bu tür ürünler, veri alışverişi protokolü olarak web tarayıcıları, web sunucuları ve Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) gibi web teknolojilerini kullanır. Business-to-business (B2B) alanında, XML’in veri alışverişi yöntemi olarak mevcut standart elektronik veri değişiminin (EDI) yerini alması bekleniyor.

Şu anda, web tabanlı ara yazılımın en önemli sınıfı, uygulamaların İnternet veya İnternet protokolü tabanlı ağlar üzerinden kolay entegrasyonunu sağlayan teknolojiler olan web hizmetleri olarak bilinir.

XML’e ek olarak, web hizmetlerinde üç standart daha yer alır:

• Basit Nesne Erişim Protokolü veya SOAP: Bir uygulamanın bir Web hizmetiyle nasıl konuştuğunu ve ondan bir görevi gerçekleştirmesini ve bir yanıt döndürmesini istediğini açıklar,
• Evrensel Tanımlama, Keşif ve Entegrasyon veya UDDI: Yazılımın hangi Web hizmetlerinin mevcut olduğunu ve bunlara nasıl bağlanacağını keşfetmesini sağlayan Web hizmetleri için sanal sarı sayfalar ve
• Web Hizmetleri Açıklama Dili veya WSDL: Bir Web hizmetinin ne tür bir iş yapabileceğini açıklayan, UDDI’deki her bir girişle ilişkili küçük tanıtım yazısıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir