Biçimlendirici ve Özetleyici Değerlendirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Biçimlendirici ve Özetleyici Değerlendirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

23 Şubat 2022 Akran DEĞERLENDİRME NEDİR DEĞERLENDİRME Türleri Müfredat temelli değerlendirme Özetleyici değerlendirme nedir 0
Program Tipolojisi

Sanal Dünyalarda Değerlendirme

Sanal dünyalardaki eğitim faaliyetleri ve değerlendirmeler bir dizi farklı alana ayrılmaktadır. Conklin (2007) eğitimciler için ortak bir başlangıç ​​noktasıdır ve uzun bir etkinlik listesi sunar.

Bunlar ve diğer pek çok eğitim etkinliği, dört geniş, tipik olarak örtüşen öğrenme çıktıları kategorisine yerleştirilebilir:

1. Teknik: eserler oluşturma veya canlandırma gibi becerilere odaklanın.
2. Bilgilendirici: içeriği iletmek için keşif, simülasyon veya rol oynama kullanma.
3. Yansıtıcı: öğrenme becerileri, yansıtma ve iletişim alanlarında kendini geliştirmek için dünyadaki deneyimleri kullanmak.
4. Sosyal: grup dinamikleri, etik ve bireysel kimlik gibi soruları keşfetmek için etkileşim ve rol oynama.

Çoğu iyi değerlendirme, bunların her birinin bir unsuruna sahiptir. Kolayca elde edilebilecek başka çok az şey olduğundan, erken sanal dünya etkinlikleri sosyal ve topluluk yönlerine odaklandı. Değerlendirme, deneyimi doğrudan ölçmeye çalışmak yerine, deneyim hakkında yansıtıcı yazmaya dayalı olacaktır. Kayıt araçları (enstantaneler, makineler, bloglar vb.) geliştirildiğinden, yapı eserleri gibi doğrudan deneyimlerin daha fazlası kaydedilebilir ve değerlendirilebilir.

En son gelişmeler, bu araçları, Moodle ve Second Life’ı birleştiren SLOODLE sistemi gibi VLE’lere entegre etmek olmuştur, böylece dünyada yaratılan sohbet, sorular ve hatta ilkel nesneler, değerlendirme için yönetilen öğrenme ortamı tarafından kaydedilebilir.

Sanal dünyalar için geleneksel araştırma alanları, ortamdaki katılım ve etkileşimin öğrenciler için genel öğrenmeyi nasıl etkilediğine bakmaktır. Özellikle keşif ve probleme dayalı öğrenme gibi alanlarda değerlendirilmektedir.

Open University Schome (2007) projesi, genç öğrencilerden oluşan bir topluluğu desteklemek için Second Life’ı kullandı ve yaratıcılığın, motivasyonun, liderliğin, problem çözmenin, iletişimin, takım çalışmasının ve sosyal becerilerin geliştirilmesine yardımcı olduğunu buldu. Daha dikkatli bir şekilde kontrol edilen “gençler şebekesine” dayanmasına rağmen, bu çalışma herhangi bir sanal dünya öğrenme etkinliği ile ilgilidir.

Genel becerilerin ve bilişsel gelişimin resmi değerlendirmesi, konu bilgisinin anlaşılmasını ve uygulanmasını ölçmekten çok daha zordur. Geleneksel bir öğrenme ve değerlendirme stratejisinde, bilginin edinilmesine odaklanmak kolaydır, ancak öğrencinin bu bilgiyi eğitim ortamının ötesinde kullanmasına yardımcı olabilecek becerileri geliştirmek daha zordur.

Sanal bir dünyada uygun bir değerlendirme stratejisi, ölçülebilir sonuçlara ulaşmak için bu becerilerin geliştirilmesini gerektirir. Bu bölümde sunulan vaka çalışmalarının her ikisi de, çevrenin doğası gereği işbirlikçi doğası tarafından desteklenen grup ve akranlar arası öğrenmeyi ve potansiyel olarak kaotik etkileşimleri ölçülebilir bir hedefe doğru yönlendiren değerlendirilmiş bir görevin seçilmesini göstermektedir.

Sonuç

Esas olarak Second Life’a dayanmasına rağmen, vardığımız sonuçların çoğu diğer sanal dünya sistemleri için geçerlidir. Bölüm boyunca, gündeme getirilen konuların eğitim teorisi ve e-öğrenme pratiğinin diğer alanlarında nerelerde örtüştüğünü gösterdik. Hem grup çalışması projesinde hem de IECO modülünde bulduğumuz gibi, bloglar, fotoğraf paylaşım siteleri veya makineler gibi diğer medya aracılığıyla kayıt, raporlama ve yansıma oluşturmak için sanal bir dünya kullanılabilir.


Özetleyici değerlendirme nedir
Müfredat temelli değerlendirme
DEĞERLENDİRME Türleri
Akran DEĞERLENDİRME NEDİR


Ayrıca diğer modüllerde öğrenilen teknikleri ve prosedürleri bir araya getirmek için bir katalizör görevi görebilir. Hem dünyadaki hem de destekleyici web siteleri aracılığıyla kaynakların çeşitliliği ve derinliği, probleme dayalı öğrenme ve diğer yapılandırmacı eğitim faaliyetleri için artan fırsatlar sunar.

Sanal dünya ortamlarını tam olarak kullanmak için, araştırmayı kısıtlayan aşırı belirlenmiş değerlendirmeler ile amaçlanan öğrenme çıktılarını tatmin etmek için yeterli hedefler sağlamayanlar arasında dikkatli bir denge kurulmalıdır.

Book (2006) tarafından maddeler halinde sıralandığı şekliyle bir sanal dünyanın altı temel bileşeni şunlardır:

1. Grafiksel kullanıcı arayüzü: Dünya, mekanı görsel olarak tasvir eder.
2. Yakınlık: Etkileşim gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.
3. Etkileşim: Dünya, kullanıcıların özelleştirilmiş içeriği değiştirmesine, geliştirmesine, oluşturmasına veya göndermesine olanak tanır.
4. Kalıcılık: Bireysel kullanıcılar oturum açıp açmadığına bakılmaksızın dünyanın varlığı devam eder.
5. Topluluk: Dünya, takımlar, loncalar, kulüpler, klikler ve mahalleler gibi dünya içi sosyal grupların oluşumuna izin verir ve bunu teşvik eder.

Bu liste, değerlendirme stratejilerinin alan, konum, coğrafya, yaratıcı etkileşim, kendi imajı ve rol oynama ve hem değerlendirilen grup içinden hem de daha geniş kullanıcı topluluğundan gelen topluluk etkileşimi gibi konuları dikkate alması gerektiğini ima eder. Bu unsurlar diğer e-öğrenme ortamları tarafından desteklenebilir, ancak sanal dünyanın doğal yapısının bir parçası olarak sorunsuz bir şekilde bütünleştirilir.

Mason’un (1998) “teknoloji nadiren sorundur – ve eşit derecede nadiren çözümdür” şeklindeki gözlemi hala doğrudur, ancak teknolojinin öğrencileri bağımsız kendi kendine öğrenenler için motive etme ve yönlendirmede giderek daha önemli olduğunu söyleyerek yeterli olabilir.

Gelişmiş, E-Öğrenmeye Bağlı, Biçimlendirici ve Özetleyici Değerlendirme Uygulamalarını

Uygulamaya Yönelik Bir Fakülte Yaklaşımı

Bu bölüm, Avustralya Monash Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki Fakülte Öğretme ve Öğrenme Teknolojileri Komitesi tarafından yürütülen E-Öğrenme ve ilgili değerlendirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları açıklamaktadır. Bu grubu bir itici güç olarak kullanarak, daha önce öğretim ve değerlendirme yaklaşımında oldukça geleneksel olan bir Fakültede kurumsal değişime de neden olduk.

Yazarlar, amaca yönelik bir yaklaşım kullanarak pilot testler ve yenilikçi teknolojilerin geniş çapta benimsenmesi için bir strateji uyguladılar. Büyük öğrenci gruplarına verilen dersler sırasında ortaya çıkan biçimlendirici değerlendirme düzeyini artırmak için bir dizi teknoloji kullandılar. Öğrencilerin “aktif” bir ders ortamında çeşitli bilişsel becerileri test etmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlamak için bir izleyici yanıt sistemi kullandılar; bu aracın bir değerlendirmesini de sunacaklar.

Yazarlar, eleştirel düşünme becerilerinin algılanan kullanımlarında olduğu gibi, dinleyici yanıt sisteminin kullanılmasıyla öğrencilerin geribildirim düzeyine ilişkin algılarının da arttığını bulmuşlardır. Bu bölümde ayrıca izleyici yanıt sistemlerinin kullanımının yararları ve sınırlamaları tartışılır ve özetleyici değerlendirme amaçları için E-Öğrenim teknolojilerinin kullanımı da tartışılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir