Bilgi Kaynakları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Kaynakları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

31 Ocak 2022 Bilgi kaynakları ve türleri Bilimsel bilgi kaynakları nelerdir Birincil bilgi kaynakları Güvenilir bilgi kaynakları 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Programlar, Teorik Dersler ve Laboratuvarlar

Yeniden yapılandırılabilir sistemlerle ilgili kurslar grubunun birincil amacı, sistem düzeyinde veya donanım tanımlama dillerine dayalı olarak gösterilen tasarım akışında deneyim sağlamaktır. Temel olarak tasarım akışı iki kursa ayrılır. İlk kurs donanım odaklı araçlara (özellikle Çok Yüksek Hızlı Tümleşik Devreler Donanım Tanımlama Dili – VHDL) adanmıştır ve sonraki kurs sistem düzeyinde araçlara dayalı tasarım akışını ele almaktadır. 

Bu dillerin seçilmesinin nedenleri açıklanmaktadır. Yeniden yapılandırılabilir sistemler üzerine disiplinler için temel olarak gerekli olan materyal ve iki kursu tamamladıktan sonra edinilmesi gereken bilgiler gösterilmektedir.

Sonuç olarak, teorik derslerde verilen materyal, sağ tarafında listelenen konu setini kapsamaktadır. İlk ders, 14 haftalık bir süre içinde 3 saat teorik ve 2 saat pratik dersten oluşmaktadır. hafta. İkinci ders de haftada 2 saat teorik ve 2 saat pratik olmak üzere 14 hafta boyunca verilmektedir.

Laboratuar çalışmaları, çeşitli prototipleme tahtalarına (RCIO, RClOO, RC200, TE-XC2Se, DETIUA-S3) dayanmaktadır ve bunlardan biri (DETIUA-S3) bölümde geliştirilmiştir. Gelecekteki uygulamalar için şu anda önerilen son ticari FPGA’lara dayalı küçük ve orta boy yeniden yapılandırılabilir sistemlerin tasarımında deneyim Öğrencilerin çoğunluğu, son değerlendirme için kullanılan oldukça karmaşık bir mini proje sunar; bu daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

Laboratuvar çalışması sırasında, aşağıdaki FPGA tabanlı devre türleri tasarlanmalıdır:

• Basmalı düğmeler, dip anahtarları, LED’ler, segmentli ekranlar, LCD, fare, klavye, VGA monitör vb. gibi çevresel aygıtlarla iletişim için;
• Statik RAM, flash RAM vb. gibi standart mikroçipli arabirimler için;
• RS232 ve paralel gibi standart portlar aracılığıyla iletişim için;
• Aritmetik ve mantıksal hesaplamaları yürütmek, çeşitli algoritmaları uygulamak (örneğin, kombinatoryal problemleri çözmek), vb.

Önceki tartışmadan da görülebileceği gibi, ele alınan disiplinler grubunun materyali, öğrenciler tarafından yeni yöntem ve araçlar üzerinde çok yoğun bir çalışma ve gerçek donanımda test edilmesi ve gösterilmesi gereken dijital sistemlerle sıkı pratik çalışmayı varsaymaktadır. Aslında kurslarda çok büyük ve çeşitli materyallerin bir araya getirilmesi gerekiyor ve bu da ciddi bir sorun yaratıyor.

Gerçekten de, sınırlı bir zaman diliminde, öğrencilerin çoğuna aşina olmadığı pek çok yeni materyalin sağlanması gerekmektedir. Bu makalenin sonraki bölümleri, geliştirilen bilgi kaynaklarının ve e-öğrenme araçlarının bu sorunu nasıl yönetilebilir hale getirdiğini tartışmaktadır.

Bilgi Kaynakları ve E-öğrenme Araçları

İncelenen disiplinler grubu için oluşturulmuş ve yoğun olarak kullanılan temel bilgi kaynaklarını sınıflandırmaktadır.

Aşağıdaki anahtar bölümlere ayrılırlar:

1. Laboratuvarlar ve mini projeler için kapsamlı materyalleri içeren teknik belgeler ve Web kaynakları. Mümkünse kaynak Portekizce, değilse İngilizce olarak verilir. Materyallerin çoğu hem İngilizce hem de Portekizce olarak sağlanmakta olup, bu da bilginin uluslararası alanda yayılmasını esasen basitleştirmektedir. Diğer birçok üniversitenin bu bağlamda geliştirilen bilgi kaynaklarını A veiro’da zaten kullandığını unutmayın. Ayrıca, kurslara katılan ve Portekizce bilmeyen çok sayıda uluslararası öğrenci var.

2. FPGA tabanlı devreler ve harici cihazlar arasındaki iletişim için gerekli tüm detayları sunan dokümantasyon ve ek materyaller. Bunlar, arabirimlerin özelliklerini, zamanlama şemalarını, çevre birimleri ve diğer denetleyiciler için komut setlerini ve programlama modlarını, aygıt sürücüleri hakkında bilgileri vb. içerir. Bu bölüm ayrıca mimariler ve FPGA’ların ve CPLD’lerin (karmaşık programlanabilir mantık aygıtları) kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Çoğunlukla gerekli olan materyaller doğrudan kurs sitesinden indirilebilir ve daha az önemli materyallere ilgili internet adresleri aracılığıyla başvurulabilir.


Bilgi kaynakları ve türleri
Bilimsel bilgi kaynakları nelerdir
Birincil bilgi kaynakları
Danışma kaynakları nelerdir
Güvenilir bilgi kaynakları
Açık bilgi kaynakları
Temel bilgi kaynakları nelerdir
islam’da bilgi kaynakları nelerdir


3. Öğrencilerin tasarım süresini önemli ölçüde azaltmasını sağlayan örnekler ve tasarım şablonları. Bu, aşağıdaki nedenlerden dolayı başarılmıştır:

a.Örnekler, verilen bir prototip ile analoji yoluyla yeni devrelerin geliştirilmesi mümkün olacak şekilde seçilmiştir.
b.Genelleştirilmiş tasarım şablonları, öğrencilerin belirli bir devre için bir şablon seçmesini ve özelleştirmesini sağlar. Örneğin, bir hiyerarşik sonlu durum makinesi (FSM) [13] için tasarım şablonu, aktif FSM içindeki ve farklı eşzamanlı veya farklı durumlar arasındaki durum geçişleri için iki seviyede kontrol tesislerine sahip yığınlar ve kombinasyonel devreler gibi temel blokların temel işlevselliğini belirtir. sıralı FSM’ler.
c.Öğrenci projelerinde örneklerin belirli bölümleri tekrar kullanılabilir. Kural olarak, bu tür parçalar hata ayıklama, sonuçları görselleştirme vb. için kullanılan yardımcı devreleri tanımlar.

4. Öğreticiler ve tasarım diyagramları, çeşitli tasarım senaryolarını açıklar. Uygulanacak algoritmayı veya tasarlanan sistemin birincil işlevselliğini anlamayı kolaylaştırır ve aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

a. İlgili alanda çeşitli senaryoları gösteren öğreticiler
bilgisayar destekli tasarım (CAD) ortamını ve kullanımını açıklamak
prototipleme panoları.
B. Sentezlenebilen dil yapılarını açıklayan öğreticiler ve
onların ayırt edici özellikleri.
C. Tipik etkileşim biçimleriyle farklı etkileşim biçimlerini gösteren öğreticiler
yaygın olarak kullanılan standart arabirimler aracılığıyla çevresel aygıtlar.
D. Farklı tasarım yöntemlerinin anlaşılmasına izin veren öğreticiler. Örneğin, yeniden programlanabilir FSM’lerin nasıl tanımlanacağını,
hiyerarşik bir FSM oluşturun, özyinelemeli algoritmaların nasıl yürütüleceği vb.
e. Gelişmiş senkronizasyon tekniklerini açıklayan öğreticiler.

5. Yeniden yapılandırılabilir sistemlerle ilgili disiplinler grubu için evrimsel bir yaklaşımı gerçekleştirmeyi mümkün kılan öğrenci mini projeleri. Mevcut öğrenci projeleri, önceden geliştirilmiş öğrenci projelerine ve ayrıca yukarıda belirtilen, iyi belgelenmiş ve geleceğe yönelik diğer kaynaklara dayanmaktadır.

Bu nedenle, projelerin tekrar tekrar kullanımlarını basit hale getirmeleri için özel gereksinimler oluşturulmalıdır. Bu, her yeni pedagojik yılda önerilen projelerin karmaşıklığının artırılmasına izin verir. Sonuç olarak, 1997 yılından itibaren öğrencilere önerilen küçük boyutlu projeler, günümüzde mühendislik tasarımında gerçek dünya problemlerine yakın orta ölçekli projelere dönüşmüştür.

Son olarak, bölümün endüstriyel işletmeler için uygulamalı mühendisler yetiştirmek için teslim süresini önemli ölçüde azaltmasını sağlar. Mini projelerin, FPGA hedefli tasarım akışlarını içeren farklı uygulama alanlarında geliştirilen birçok son yıl projesinin temelini oluşturduğunu unutmayın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir