Bilgi Paylaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Paylaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Ekim 2022 Otomatik bilgi paylaşımı 2021 Otomatik bilgi paylaşımı 2021 son Dakika Otomatik bilgi paylaşımı Resmi Gazete 0
Program Tipolojisi

Ödüller ve Bilgi Paylaşımı Konusunda Yeni Perspektifler

Avrupalı ​​çok uluslu şirketlerden oluşan bir ankette verilen 260 yanıtın %94’ü bilgi yönetiminin çalışanların bildiklerini kuruluş içindeki diğer kişilerle paylaşmalarını gerektirdiğine inanıyordu. Bilgi yönetimi yaratma, paylaşma, kullanma ve bilgi paylaşımı birikimi süreçleri arasında örgütsel bilgi yönetimini bireysel öğrenme veya bilgi edinmeden ayıran şey vardır.

Bununla birlikte, bilgiyi paylaşma süreci çoğu zaman pek çoğu için doğal değildir. Bireyler, yüksek değer ve öneme sahip olduğu düşünülen bilgileri paylaşmayacaklardır. Aslında, bireylerin doğal eğilimi bilgiyi biriktirmek veya başkalarının bilgisine şüpheyle bakmaktır.

Bu nedenle, çalışanların katkılarının bir karşılığı olarak teşvik aldıkları teşvik programları birçok kuruluşta yaygın programlardır. Bu tür planlar, bilgi yönetimi alanındaki başarının yanı sıra başarısızlıktan da paylarına düşeni almıştır.

Bir yandan Siemens’in ShareNet projesinde kullandığı havuç ve sopa prensibi başarılı oldu. Öte yandan, Samsung Hayat Sigortası’nın Bilgi Kilometre Programı’nda kullanılan itfa puanları, çalışanlarının giderek daha bencil davranmasına neden oldu.

Ayrıca, bilgi paylaşımı davranışını etkileyen faktörler üzerine çok sayıda araştırma olmasına rağmen, bireyleri gönüllü olarak bilgilerini paylaşmaya teşvik etmenin etkili yollarını keşfetme konusunda çok az endişe vardır. Bilgi yönetimi üzerine ilk çalışmalar, özetlendiği gibi özel olarak bilgi paylaşımı yerine, genel olarak bilgi yönetimine ilişkin temel faktörleri keşfetmeye çalışarak başladı.

Bilgi paylaşımı üzerine araştırmalar 1990’ların ortalarında başlasa da, bilginin kendisinin aslında bireyden kaynaklandığı gerçeğine rağmen, esas olarak grup veya organizasyon düzeyinde bilgi paylaşımına odaklandı.

Grup veya organizasyon düzeyinde bile çoğu çalışma, en iyi uygulamalar gibi belirli bir bilgi türü veya dağınık ekipler arasında olduğu gibi belirli bir bağlamla ilgilendi. Ayrıca güven, paylaşmaya isteklilik, bilgi sahibi hakkında bilgi ve bilginin kodlanma düzeyi gibi faktörler de soyut olarak ele alınmıştır.

Bu faktörler değerli olmakla birlikte, bireyin bilgiyi paylaşmaya yönelik temel motivasyonunu açıklamak için kullanılmadan önce daha fazla deneysel araştırmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, bu çalışma, ödüllerin rolüne özel bir ilgiyle, bireyin organizasyondaki bilgi paylaşım davranışını destekleyen veya kısıtlayan faktörler hakkında bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu, hemen hemen her insan davranışını açıklamak için kullanılan ve yaygın olarak kabul edilen bir sosyal psikoloji modeli olan Mantıklı Eylem Teorisi’ne (TRA) göre yapılır.

Bilgi, insanın zihnine kilitlenmiş bir kaynak olduğu için, bilgi paylaşımı sadece bilgi sistemlerinin uygulanmasıyla gerçekleşmez. Bu nedenle, sosyal psikolojide sağlam bir temel ile birleştiğinde, bireyin bilgi paylaşımı davranışının ardındaki motivasyonunun araştırılması öncelikli olmalıdır. Buna göre, TRA, bilgi paylaşımı gibi isteğe bağlı, rasyonel, sistematik karar mantığı için iyi yapılandırılmış bir açıklama sağlamak üzere benimsenmiştir.

TRA, insanların düşünmede genellikle rasyonel olduğunu ve mevcut bilgileri sistematik olarak kullanacağını varsayar. TRA’da, bireyin bir davranışa yönelik tutumu ve öznel normu, bireyin belirli bir davranışa girme kararıyla sonuçlanan davranışsal niyetini birlikte belirler.


Otomatik bilgi paylaşımı 2021
Otomatik bilgi paylaşımı 2021 son Dakika
Otomatik bilgi paylaşımı nasıl engellenir
Otomatik bilgi paylaşımı kimleri kapsıyor
Otomatik bilgi paylaşımı anlaşması
Avrupa Birliği bilgi paylaşımı
Otomatik bilgi paylaşımı Resmi Gazete
İngiltere ile Otomatik bilgi paylaşımı


Bu çalışmada, bilgi paylaşımı davranışının temel olarak bireysel düzeyde motive edildiği ve yürütüldüğü varsayıldığından, yalnızca bilgi paylaşımı tutumunu etkileyen belirgin inançlara odaklanılmıştır. TRA hemen hemen her davranışa uygulanabileceğinden, belirli bir davranış için geçerli olan inançların doğası belirtilmeden bırakılır.

Önerme önerilerinin ardından, Nisan 1999’da söz konusu nüfusun baş bilgi görevlileri (CKO) ve baş bilgi görevlileri (CIO) ile beş ila dokuz belirgin inancı ortaya çıkarmak için ücretsiz yanıt görüşmeleri yapıldı. Bu belirgin inançlar su yüzüne çıktıktan sonra, araştırma modeli geliştirilmiştir.

Mülakatlar boyunca sürekli olarak vurgulanan üç faktör öneriyoruz: bilgi paylaşımına yönelik tutumların öncülleri olarak beklenen dışsal ödüller, beklenen karşılıklı ilişkiler ve organizasyona algılanan kişisel katkıdır.

Karşılıklı bağımlılık teorisine göre, bireyler rasyonel kişisel çıkarlarına göre hareket edeceklerdir. Ödüller maliyetleri aştığında bilgi paylaşımı gerçekleşir, bu da beklenen dışsal ödüllerin bireyin tutumunu olumlu etkileyeceğini ima eder.

İçsel ödüllerle ilgili olarak, sosyal mübadele teorisi, sosyal mübadelelerin belirtilmemiş yükümlülükler gerektirdiğini belirtir. Çalışanların bilgi paylaşımı yoluyla başkalarıyla ilişkilerinin geliştirilebileceğine inandıkları görüldüğünden, beklenen karşılıklı ilişkiler bireyin tutumunu olumlu yönde etkiler. Bunlara ek olarak, öz motivasyon teorisi, paylaşılan bilgi hakkında başkalarından alınan geri bildirimin, kendi kendini motive eden bir faktör oluşturabileceğini ve bilgi paylaşımına yönelik tutumun bir başka önemli belirleyicisi olarak hizmet edebileceğini bulur.

Bir kişinin yetkinlik duygusunun aslında birinin çıktısının kalitesiyle ilgili geri bildirim nedeniyle arttığına dikkat edin. Geçmişteki bilgi paylaşımı örneklerini, bu eylemlerin diğerlerinin çalışmalarına nasıl katkıda bulunduğuna ve/veya kurumsal performanstaki iyileştirmelere ilişkin bir anlayışla ilişkilendirebilen çalışanların, bilgi paylaşımına karşı, bilgi paylaşımına karşı daha olumlu tutum geliştirmeleri muhtemeldir. bu tür bağlantıları kuramazlar.

Son olarak, bir davranışı gerçekleştirme niyetini etkileyen birkaç dış değişkenin olasılığı hakkındaki tartışmayı takiben, modelimize bilgi teknolojisinin (BT) bir yönünü ekledik. BT, bilgi yönetiminde önemli bir etkinleştirici olarak kabul edildiğinden, bireyin BT kullanım düzeyinin bilgi paylaşımı davranışını nasıl etkilediğini inceledik.

Veriler bir anket kullanılarak toplanmıştır. Ekim ve Kasım 1999’da Güney Kore’de devlet tarafından yatırım yapılan dört büyük kuruluşun 75 departmanındaki çalışanlara toplam 900 anket dağıtıldı. Bu toplam sayıdan 467’si kullanılabilir olmak üzere 861 yanıt alındı.

Beklenen karşılıklı ilişkinin bireyin bilgi paylaşımına yönelik olumlu tutumunu sağladığını ve niyet ve davranış üzerinde olumlu bir etkiye yol açtığını bulduk. Ancak, birçok araştırmacının beklentilerinin aksine, beklenen dışsal ödüllerin böyle bir tutum üzerinde olumsuz etkisi olduğu bulunmuştur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir