BİLGİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BİLGİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Bilgi Yönetimi Bölümü Nedir Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Dersleri Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

BİLGİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Ekonominin her alanında neredeyse her türlü sistem dağıtılmış ve sanal yapılar ortaya çıkmıştır. Sonuç, işletmelerde büyük yapısal ve kültürel değişimlerdir. Yeni bir iletişim teknolojisi de ortaya çıktı: kablosuz teknoloji. Bu yeni sistemlerin yönetimi, bilgi yönetimi alanında da yeni yönleri odak noktasına getirdi.

Kablosuz ve mobil iletişimin temel avantajları, herhangi bir yerden herhangi bir zamanda herhangi birinin iletişim kurabilmesidir. Pazar araştırmacısı Gartner’a göre, Amerikan iş gücünün %45’i dizüstü bilgisayarlar, PDA’lar (kişisel dijital asistanlar) ve yeni sensör ağları dahil olmak üzere bir tür mobil teknoloji kullanıyor. 2007 yılına kadar, 1000’den fazla çalışanı olan işletmelerin %50’sinden fazlası en az beş kablosuz ağ teknolojisini kullanacaktır.

Mobil cihazlar tahmin edildiğinden çok daha popüler hale geldi ve elektronik endüstrisinin son derece hızlı gelişimi sayesinde bu cihazlar çok işlevli araçlar haline geldi. Mobil İnternet birçok kuralı yeniden yazar. Her yerde, farklı konumlardaki insanlar, kişisel ihtiyaç ve tercihleriyle ilgili ve her zaman, her yerde erişilebilen yeni hizmetleri kullanıyor. Endüstrinin tüm sektörlerinde, finansta, devlette ve toplumda da yeni terimler gelişiyor.

İşletmelerin bilgi mimarileri, yapıları, iş süreçleri ve iş modelleri yeni bilgi iletişim teknolojisine göre değiştirilmelidir. Mobil teknolojiler, sürekli olarak bağlı olma konusunda yeni değer katar. Kısa yanıt süreleri bilgilerin geçerliliğini garanti eder.

Üretkenlik artık yer veya zamanla sınırlı değildir. Hepsinden iyisi, bilgi iletmenin ve paylaşmanın yeni yollarını deneyimlemek mümkündür. Bilgi ve iletişim merkezli bir dünyada, güvenilir bilginin değeri ve stratejik rolü son derece yüksek olduğundan, güvenlik ve güven son derece önemlidir.

Bilgi teknolojisi yönetim sistemleri ve yöneticilerin kendileri bu hızlı, durmaksızın değişen ortama uyum sağlamak zorundadır. Akıllı kartlar, personele güvenilen cihazlar ve güvenli aracı mimarileri, gelecekte değişecek bilgi teknolojisindeki ana unsurlardan bazılarıdır.

Sonuç

Bu bölüm, güvenin temel özelliklerini ve güvenlik hizmetleri ve mekanizmaları arasındaki bağlantılarını ve bilgi teknolojisi yönetimindeki rolünü kısaca tanıtmıştır. Bilgi ve bilgi toplumunun temel özelliği bilgisayar ve iletişim ağları aracılığıyla işbirliği olduğu için güvenin önemi hızla artmaktadır.

Gerçek hayat istatistiklerine dayalı farklı analizlerin de işaret ettiği gibi, kullanıcılar bir sisteme veya hizmete güvenmediklerinde onu kullanmazlar. Örgütler, kültürlerini ya da örgüt yapılarını değiştirerek dahi bu gereksinime uyum sağlamak zorundadırlar.

Entegre mobil teknolojiler, vatandaşlara hareketlilik ve özgürlük sundukları için bu trendi hızlandırıyor. Farklı büyüklükteki dağıtık bilgi sistemleri kesin bir rol oynamaktadır, ancak açıklık ve esnekliklerinden kaynaklanan bilgi sistemleri her zaman bir güvenlik riski oluşturacaktır. Salt bilgi teknolojileri yaklaşımları ile mutlak (%100) güvenlik ve güvene ulaşılamadığından, psikolojik yöntemlere dayalı insan merkezli tekniklerle bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı dostu ve aynı zamanda platformdan bağımsız, karmaşık, esnek güvenlik sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu tür sistemlerin donanım ve yazılım unsurlarının gelişimi devam etmekte ve potansiyel kullanıcıların bunları tanıması gerekmektedir.

Bilgi teknolojisi yöneticileri, bilgi sistemlerinin yaşam döngüsünün farklı aşamalarında yer alan tüm insanlarda güven uyandırabilecek yüksek bir güvenlik ve güven düzeyi sağlamak için bu teknolojileri, araçları ve cihazları sistemlerine uyarlamak zorundadır.


Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Nedir
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi DGS Taban Puanları
Teknoloji ve bilgi yönetimi – ekşi
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Dersleri
Bilgi Yönetimi Bölümü Nedir
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Hangi Üniversitelerde Var
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Mezunu ne is Yapar


Katılımcı Tasarım Yoluyla Eğitim Teknolojisi Ortaklıkları Oluşturma

Eğitim teknolojisi, verimli yazılım geliştirme ve dağıtımının ne kadar yeterli olmadığına dair birçok örnek sunar. Öğretmenler, ölçülebilir hedeflerin ve temel değerlerin günlük olarak çatıştığı karmaşık ve dinamik bir bağlamda çalışırlar. Geleneksel olarak, öğretmenler akranlarından izole olarak çalışırlar; bireysel öğretmenlerin yerleşik kişisel uygulamaları ve eğitim felsefeleri vardır.

Öğretmenler, sınıflarında olup bitenler konusunda muazzam bir takdir yetkisine sahiptir, ancak aynı zamanda müfettişler, ebeveynler, diğer topluluk üyeleri ve eğitim bürokrasileri tarafından da rutin olarak sorgulanırlar.

Bu, okul kültüründe kalıcı bir gerilime yol açtı: Öğretmenlerin yenilikçi uygulamaları genellikle yeterince tanınmamakta veya değer verilmemektedir ve aynı zamanda öğretmenler, yukarıdan aşağıya dayatılan okul reformlarına genellikle pasif bir şekilde direnmektedir.

Teknoloji, okul kültüründe özellikle sorunlu bir unsurdur. Öğretmenin çalışma ortamının izolasyonu ve takdiri, sınıf kullanımı için teknolojinin son derece uygun ve güvenilir olmasını gerektirir. Genel olarak öğretmenlerin yeni teknolojiler konusunda eğitilmesi gerektiği varsayılır, bu teknolojilerin ne olması gerektiğini tanımlamaları istenmez.

Öğretmenin bakış açısından, sınıf teknolojisi genellikle çözüm değil, sorunun kendisidir. Okullardaki bu teknoloji geliştirme kültürü, 1920’lerde film ve radyoda, 1950’lerde televizyonda ve 1980’lerde bilgisayar destekli öğretimde, diğerlerinin yanı sıra, dikkate değer başarısızlıklar olmuştur.

Yalnızca verimli teknoloji geliştirmeye bir alternatif, katılımcı tasarımdır; bu, kullanıcıların tasarım hedeflerinin belirlenmesine ve prototiplerin planlanmasına aktif olarak yardımcı olacak şekilde bir geliştirme ekibine dahil edilmesidir. Bu yaklaşım, 1970’lerden beri Avrupa’da öncü olmuştur ve yaygın olarak kullanılmaktadır ve şu anda dünya çapında kullanımda olan iyi ifade edilmiş ve farklılaştırılmış bir dizi mühendislik yönteminden oluşmaktadır.

1994 yılında, Virginia Tech ile Montgomery County, Virginia’daki devlet okulları arasında bir tasarım işbirliği kuruldu. Amaç, işbirlikçi bilim öğrenimini desteklemek için yüksek kaliteli bir iletişim altyapısı geliştirmek ve araştırmaktı. Montgomery County, güneybatı Virginia’nın kırsal Appalachian bölgesinde yer almaktadır.

Mart 2000’de, liselerinden biri Newsweek dergisi tarafından ABD’deki en iyi 100 arasında yer aldı. Bununla birlikte, diğerlerinde fizik sadece iki yılda bir ve sadece üç ila beş öğrenciden oluşan sınıflara sunulmaktadır. İlk vizyon, bu çeşitli ve dağınık okul bölgesindeki öğrencilere ağ bağlantılı işbirliği yoluyla akranlarına erişim sağlamaktı.

Öğretmenlerin tasarım analizi, uygulama, devreye alma, test etme ve iyileştirmede işbirlikçiler olarak ve yazılımdan yararlanacak ders yazılımı ve sınıf etkinliklerinin geliştirilmesinde liderler olarak katkıda bulunmalarının kritik olduğunu hissettik. Bir sınıf-teknoloji ortaklığının başarılı olması için, üniversite araştırmacılarının eninde sonunda sönmesi ve başarılarını sürdürmek ve geliştirmek için öğretmenleri bırakması gerekir.

Öğretmenlerle katılımcı ilişkimizi Piaget ve Inhelder (1969) ve V ygotsky anlamında “gelişimsel” olarak analiz ettik. Öğretmenlerin, işbirliğimiz boyunca niteliksel olarak farklı roller geliştirdiğine inanıyoruz. Bazı durumlarda onlara bu roller önerildi; diğer durumlarda, yeni roller tanımladılar ve talep ettiler.

Ancak her durumda, bu geçişler gelişimsel değişimin tanımlayıcı özelliklerini örneklendirdi: kişinin faaliyetindeki açık çatışmaların aktif çözümü, daha fazla sorumluluk alması ve daha geniş bir eylem kapsamı üstlenmesi. Birbirini izleyen her aşama, kışkırtan çatışmayı çözen, nispeten istikrarlı bir bilgi, beceri ve tutum organizasyonu olarak görülebilir.

Bu projenin altı yılı boyunca öğretmenlerle işbirliğimizde dört aşamayı ayırdık. İlk başta, öğretmenler uygulayıcı-muhbirdi; sınıf uygulamalarını gözlemledik ve kendileriyle görüştük.

Daha sonra öğretmenler, gereksinim geliştirme sürecine analist olarak doğrudan ve aktif olarak dahil oldular. Daha sonra öğretmenler, projenin önemli yönleri için tasarımcı olarak sorumluluk üstlendiler. Son olarak, öğretmenler devlet okulu sistemi içinde kendi meslektaşlarının koçları oldular.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir