Bilgisayar Okuryazarlığı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Okuryazarlığı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

8 Şubat 2022 Bilgisayar Okuryazarlığı Başkent Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi Bilgisayar okuryazarlığı kime denir Dijital okuryazarlığı Nedir 0
KARAR MAKİNELERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Müfredat modeli – öğrenme temel birimleri, tematik matrisler, akış ve modül

Bütünleştirici matris, pedagojik yaklaşımın önemli bir unsurudur ve tüm ders uygulama dönemi için mevcuttur. Adından da anlaşılacağı gibi işlevi, kurs için önizlenen çeşitli akışlar boyunca proje geliştirme öğrenci öğrenme deneyimlerini entegre etmektir.

Akışlar, uzaktan eğitim kursları bağlamında zamansal birimlerdir, ancak yüz yüze kurslar tarafından benimsenen geleneksel zamansal birimlerle (dönemler, sömestrler, diğerleri) hiçbir ilişkisi yoktur. Bu entegre pedagojik yaklaşımdaki akışlar, önceden tanımlanmış zaman dilimlerinde tematik modüllerin sunulmasına karşılık gelir. Akış süresi, içeriklerinin karmaşıklığına göre tanımlanır ve tipik olarak gerçekleştirilebilir bir yürütme zaman çerçevesi sağlar.

Modüller, matrislerin temel bileşenleridir ve bir araya getirdikleri ders içerikleri ve ilgili disiplinlerden oluşur. Entegre pedagojik yaklaşımda benimsenen müfredat modelinde her modül, klasik yüz yüze müfredatta bağımsız disiplinlere dağıtılacak bir dizi ders içeriğini bütünleştirir.

Özetle, önerilen pedagojik yaklaşım, ders içerikleri, yeterlilikler ve beceriler arasındaki eklemlenmeyi teşvik etmek için entegre bir şekilde çalışan müfredat birimlerinden oluşur.

ICT seçenekleri ve kurs yönetimi

Önerilen pedagojik yaklaşımda benimsenecek bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) seçenekleri, birden fazla teknolojik kaynağın izole veya birlikte kullanılması temel ilkesini takip eder. Etkili seçimler, kurs hedeflerine, izleyici profiline ve mevcut yerel altyapı olanaklarına göre yapılır. Ek olarak, kurs lojistiği hedef kitlenin ve bölgenin sosyo-ekonomisine uyarlanır ve bu nedenle mevcut teknolojik altyapı dikkate alınmalıdır.

Kurs yönetimi, Kurs Koordinasyonu ve Aracılık unsuru, Teknik Koordinasyon unsuru ve Matris Koordinasyonu unsuru ile yeni bir yönetim modeli yapısı öneren entegre pedagojik yaklaşımın temel bir yönüdür.

Kurs koordinatörü, adından da anlaşılacağı gibi, eğitim sürecinin genel koordinasyonundan sorumlu ana unsurdur ve bunun ötesinde, diğer özel koordinasyon faaliyetlerinin bulunduğu daha genel bir yapıda işbirliği içinde hareket eder. Bu yapıda teknik koordinatör, ana sorumluluğu entegre pedagojik yaklaşıma göre uygulanan çeşitli kurslar arasında uzmanlık alışverişini teşvik etmek olan bir uzaktan eğitim uzmanıdır.

Matris koordinatörleri, ders koordinatörlerinin gözetimi ve arabuluculuğu altında çok disiplinli ders içerik entegrasyonundan sorumludur. Her matrisin kendi matris koordinatörü vardır, tipik olarak yarı zamanlı veya isteğe bağlı olarak iki tematik matris, tipik olarak tam zamanlı çalışan tek bir matris koordinatörü tarafından yürütülür.


Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi
Bilgisayar okuryazarlığı kime denir
Bilgisayar Okuryazarlığı Başkent
Bilgisayar Okuryazarlığı Ders Notları
Bilgisayar Okuryazarlığı PDF
Dijital okuryazarlığı Nedir
Bilgisayar Okuryazarlığı Soruları
Bilgisayar okuryazarlığı örnekleri


Entegre pedagojik yaklaşım – deneysel vakalar ve çözüm

Salvador Üniversitesi’ndeki aşağıdaki uzaktan eğitim lisans derslerine entegre pedagojik yaklaşım uygulanmıştır: Pedagoji Kursu (2.900 saat) – lisans eğitimi – öğrenci sayısı: 3.000; Tarımsal İşletme Yönetimi (1890 saat) – lisans dersi – öğrenci sayısı: 160; Perakende Yönetimi (1890 saat) – lisans dersi – öğrenci sayısı: 160; Portekizce ve İngilizce Dili (2.940 saat) – lisans kursu – öğrenci sayısı: 500; Matematik (2.900 saat) – lisans dersi – öğrenci sayısı: 700

Uygulanan derslerin müfredatları temel kurumsal pedagojik ilkelere (işbirlikçi çalışma, disiplinler arası yöntemler, özerk ve anlamlı öğrenme) göre tanımlandı. Farklı ders boyutları (müfredat, özel ders, teknolojik altyapı, lojistik, değerlendirme) entegre bir yerleştirme sürecinde ele alınmış ve teknolojik seçenekler çoklu medya ve çoklu iletişim kaynakları ilkelerini benimsemiştir.

Bilgisayar Okuryazarlığı, BT, BİT veya Bilişim mi?

Avusturya’da zorunlu eğitim veren okullar, öğrencilerine BT becerileri ve bilişim yetkinlikleri kazandırmaktan sorumludur. “Bilişim” terimi ve konusu, okullarda bilgisayarla ilgili hemen hemen her etkinliği kapsar. Çoğu durumda, “BT”, mevcut durumu ortaöğretim düzeyinde tanımlamak için daha uygun olacaktır. Bu nedenle “BT” ve “Bilişim” terimlerinin açıklığı gereklidir. Bu makale aynı zamanda zorunlu eğitimden sonra dijital açığı kapatmak için önemli olduğu düşünülen bu alanda eğitim standartlarının geliştirilmesi konusunu da ele almaktadır.

Şüphesiz bilgi ve bilgi toplumu, okulların her seviyesinde eğitim üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Bu sadece meslek okulları için değil, aynı zamanda genel eğitim veren okullar için de geçerlidir. Avusturya okul sistemi, ilkokul (1-4. sınıflar), ortaokul (5-8. sınıflar) ve lise (9-12/13. sınıflar) seviyelerini kapsar. Bu makale temel olarak Avusturya’da orta öğretimde BT/enformatik kurma yaklaşımlarını 5 ila 9 zorunlu sınıflarla ilgili olarak ele almaktadır.

Geçen yüzyılın doksanlı yılların başlarında başlayan “bilişim” konusu, 10 ila 14 yaş arasındaki öğrenciler için ortaokul alt düzeyinde çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Halihazırda konu bilişimini sürekli olarak sunan sadece birkaç ortaokul bulunmaktadır. Şimdiye kadar Avusturya’daki alt orta seviye, BT/enformatik bilgi ve becerilerinin genel bir sistematik arzı ile ilgili olarak bir patchwork olarak görülmelidir.

Genel eğitimin bir parçası olarak BT / bilişim

Bilgi teknolojisinin okullarımızın dışındaki dünyayı çarpıcı biçimde değiştirdiği ve okulların içindeki öğretme ve öğrenme ortamını değiştirdiği açıktır. “Avrupa’daki okullarda ICT ile ilgili temel veriler” araştırması, 15 yaşındaki Avrupalı ​​öğrencilerin çoğunun okulda düzenli olarak bilgisayar kullandığını iddia ettiğini ortaya koymaktadır.

Ancak PISA çalışması, bilgisayarın okul etkinliklerinde kullanımının düzenliliğinin, incelenen tüm ülkelerde hala çok heterojen olduğunu gösteriyor. Bazı ülkelerde 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi okullarda ayda bir veya birkaç kez bilgisayar kullanırken, ülkeler arasında, bir ülkedeki okullar arasında ve hatta okullardaki sınıflar veya gruplar arasında çok büyük farklılıklar vardır.

Ortak dile hakim olmak, matematiksel modelleme uygulamak, en az bir yabancı dilde yetkin olmak, bilgi edinmenin kendi kendini düzenlemesi ve son fakat en az değil, BT yeterlilikleri temel kültürel araçlar olarak kabul edilir. Yeni ve yaygın olarak kabul gören çağdaş bir eğitim kanunu düşünürken bunu göz ardı edemeyiz. BİT’in temel ve referans bilimi olarak bilişim, bu nedenle her eğitim sürecinde vazgeçilmez olarak kabul edilebilir. Günümüzde pek çok ülke, okuma, yazma ve aritmetik ile birlikte BİT’i anlamayı ve temel BİT becerileri ve kavramlarına hakim olmayı eğitimin çekirdeğinin bir parçası olarak görmektedir.

1985’ten bu yana, tüm Avusturya orta öğretim okullarında 9. sınıfta bilişim konusunun uygulandığından bu yana, bu terim sıklıkla kullanılmaktadır ve bilgisayarlarla ilgili her şey için yarı bir yer tutucudur. “Bilgi” ve “otomasyon/otomatik” kelimelerinden türetilen yapay “informatik” teriminin kökeni Avrupa’dadır, ancak dünyanın diğer bölgelerinde çok sık kullanılmamaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir