Bireysel Uzmanlığın Geliştirilmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bireysel Uzmanlığın Geliştirilmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Eylül 2022 İnsan Kaynakları iş geliştirme İş geliştirme Uzmanı Mülakat Strateji ve iş geliştirme Departmanı 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Bireysel Uzmanlığın Geliştirilmesi

Uzmanlığın kazanılması ve geliştirilmesi, sosyal öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyordu. Bu etkinleştiriciyle ilişkili motivasyonlar şunlardır: kariyer yörüngeleri, profesyonel para birimi, mesleki eğitim, ilanlar ve terfi ve mentorluk.

• Bir kariyer yörüngesi, bireylerin halihazırda sahip oldukları pozisyona kadar ve bu pozisyon dahil olmak üzere biriktirdiği pozisyonları, rolleri ve deneyimleri tanımlar. Kişisel deneyimleri bir iş veya eğitim bağlamı dışında bırakmamakla birlikte, iyi tasarlanmış bir kariyer yörüngesi genellikle bir kişiyi belirli bir ilanı başarıyla doldurmak için gereken beceriler, deneyim, olgunluk ve kişisel ağlarla donatır.

• Profesyonel para birimi terimi, farklı ortamlarda biraz farklı bir anlama sahiptir. Bununla birlikte, profesyonel para birimi, sosyal öğrenmeyi, uygun kariyer yörüngelerinin “yeni bilgi üretimi için bir temel sağlayarak” yaptığı gibi teşvik eder.

• Uygun mesleki eğitim, bireysel uzmanlığın gelişiminin önemli bir bileşenidir ve bu nedenle yeni bilgi üretmek için bir temeldir. Eğitim kursları, bireylerin uzmanlıklarını ilerletmek ve daha sonra gelişen kişisel ağları oluşturmak için önemlidir. Bununla birlikte, bütçe kısıtlamaları zamanlarında, eğitim parası genellikle ilk giden yoldur ve kuruluşun öğrenme ve bilgilerini yönetme yeteneği için zararlı sonuçlar doğurur.

• Mentorluk, bireysel uzmanlığın geliştirilmesine yardımcı olmak için etkili bir yöntem olarak kabul edilir; özellikle genç personel için, incelenen bazı ortamlarda eğitim programının unsurlarına bir dereceye kadar gayri resmi rehberlik yapıldığı görülmüştür. Bir kariyer yörüngesi geliştirme açısından, mentorluk yoluyla edinilen bilgi, bireyler kendilerini gelecekte belirli rollere hazırlamak istediğinde de önemli olabilir.

İletişim

Bir organizasyon içinde etkili öğrenme ve etkili sosyal öğrenme için gereklidir. Bu etkinleştiriciyle ilişkili motivasyonlar şunlardır: genel iletişim ortamı, resmi ve gayri resmi bilgi akışları, sorgulama ve yansıtma için zaman, mizah kullanımı, dil ve işyeri tasarımıdır.

• Destekleyici iletişim ortamları, açık ve serbest bilgi alışverişi ve yapıcı çatışma yönetimi ile pozitif olarak bağlantılıdır.

Destekleyici bir iletişim ortamının özellikleri arasında bilgi paylaşımı, birbirine saygılı davranma ve genellikle işbirliği içinde davranma kültürü yer alır. Araştırma, destekleyici örgütsel iletişim iklimleri ile üretken öğrenme ve daha yüksek düzeyde örgütsel bağlılık arasındaki bağlantıyı kurmuştur.

• Üretken öğrenmenin önemli bir unsuru, organizasyon üyelerinin açık ve sorgulama ve yansıtmaya dayalı diyaloga girebilmesidir. Destekleyici bir iletişim ortamı, bu tür bir diyalog için bir ön koşuldur ve öğrenmeyi baltalayan savunmacı etkileşim kalıplarının nasıl tanınacağını öğrenmeyi gerektirir.

• İşyeri tasarımı ve bunun ekipler, ağ oluşturma ve bilgiye erişim üzerindeki etkisi, çalışma sırasında tekrar tekrar gündeme geldi. 

Açık planlı bir iş yeri, belirli görevlerle ilgili sorulara daha hızlı yanıt almanın yanı sıra, kişinin diğerlerinin konuşmalarına kulak misafiri olarak ilgili bilgilere erişmesine olanak sağladığına dikkat çekildi.

“Gözlem ufku” terimini, görülebilen ve bu nedenle ekip üyeleri tarafından öğrenme için bir bağlam olarak mevcut olan görev ortamının alanını tanımlamak için kullanır.


İnsan Kaynakları iş geliştirme
Strateji ve iş geliştirme Departmanı
İş geliştirme Ne Yapar
İş GELİŞTİRME Nedir
İş GELİŞTİRME is İlanları
İş geliştirme Uzmanı Mülakat
Ürün geliştirme Uzmanı Ne is Yapar
İş geliştirme uzmanı ekşi


İndüksiyon ve Kültürleme

Bireyin tamamen üretken hale gelebileceği bir temel sağlayarak sosyal öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu etkinleştiriciyle ilgili konular şunlardır: sürecin güncelliği ve kapsamlılığı, arkadaş/mentorluk sistemi, devir teslimleri ve bilgi paketleri ve eğitim.

• İyi bir göreve başlama, yeni bir işe ve iş arkadaşlarına girişten daha fazlasıdır; insanların ayaklarını bulmalarına yardım etmenin bir yolu. Tutumlar ve beklentiler, yeni istihdamın ilk günlerinde şekillenir ve iş tatmini, iyi zamanlanmış ve yürütülen iş oryantasyonu ile bağlantılıdır.

Mülakatlar, anlamlı ve zamanında göreve başlama ile müteakip iş tatmini arasında bir ilişki olduğunu açıkça göstermiştir. İlginç bir bulgu, kuruma uygun şekilde alınmamış veya kültüre alınmamış kişilerin, gelecekte pozisyonlarını devralabilecek herhangi biri için herhangi bir devir teslimi hazırlamaya gerek ve sorumluluk görmemeleriydi.

• Son derece arzu edilir olmasına rağmen, yeni bir görevlendirme döngüsünün başlangıcında bir göreve başlama programı yürütmek her zaman mümkün değildi. Bu arada, bir “arkadaş” veya “mentorluk” sistemi boşluğu doldurabilir.

Bir “arkadaş”, ilk birkaç hafta boyunca soruları yanıtlamaya ve yeni üyelerin oryantasyonuna yardımcı olmaya hazır olabilecek deneyimli bir iş arkadaşı olacaktır. Görüşülen bazı kişiler, işe başladıklarında bir arkadaşa sahip olmanın yeni bir işe yerleşmek ve etkili öğrenme için çok değerli olduğunu söylediler.

• Araştırmacılara tekrar tekrar, erken eğitimin etkili başlangıç ​​ve kültürlemenin önemli bir parçası olduğu söylendi. Örgün eğitimin bir parçası olarak öğretilen açık bilgiyi öğrenmek için bir fırsattır. Aynı zamanda meslektaşların ve akranların tutum ve kültürel algılarına maruz kalmak için bir fırsattır.

Verilerimizden tanımlanan sosyal öğrenmeyi sağlayan bu faktörler hiçbir şekilde ayrıntılı değildir, ancak mevcut verilere dayanarak, araştırma ekibi bu kolaylaştırıcılar ile sosyal ve üretken öğrenme arasında bir ilişki görebilir. Bu ilişkileri ve sosyal öğrenme üzerindeki etkilerini tasvir eder.

Bu nedenle, bilgi paylaşımını ve bilgi üretimini geliştirmek isteyen organizasyonların, organizasyonel öğrenme süreçleri ve stratejileri hakkında daha fazla farkındalık geliştirmesi gerekir.

Örgütsel bilgi, işlevsel gruplar arasında dağıtılır ve oluşumu ve sürekli varlığı, örgüt kültüründe yerleşik olan genel iletişim iklimine bağlıdır.

Bu çalışma, etkileşimli ortamlar, örneğin teknoloji tabanlı çözümler uygulanmadan önce geliştirildiğinde, bilgi paylaşımının ve ardından bilgi üretiminin başarılı olacağını göstermektedir.

  • Kariyer Yörüngesi: Bireylerin şu anda sahip oldukları pozisyona kadar ve bu pozisyona kadar biriktirdikleri pozisyonları, rolleri ve deneyimleri tanımlar.
  • Ortak Kimlik: Birçok kişinin/grubun abone olabileceği ve kişinin kendisini ayrı olarak görmekten, kendisini bir organizasyon birimine bağlı ve bir parçası olarak görmesine geçişi gerektiren ortak bir zemin/anlayış.
  • İletişim Ortamı: Açık ve serbest bilgi alışverişinin, karar vermenin şeffaflığının ve çatışmanın nasıl yapıcı bir şekilde yönetildiğinin olduğu bir ortam.
  • Bilgi: Deneyim veya öğrenme yoluyla kazanılan bir anlayış: Bir birey tarafından algılanan ve keşfedilenlerin toplamı veya bir alt kümesi. Bilgi, bireylerin zihinlerinde bulunur ve başkalarıyla etkileşim yoluyla üretilir ve şekillendirilir.
  • Bilgi Yönetimi: Örgütsel bir ortamda, en azından, bilginin nasıl edinildiği, yapılandırıldığı, aktarıldığı ve örgütün diğer üyeleriyle örgütün amaçlarına ulaşmayı amaçlayan bir şekilde paylaşıldığı ile ilgili olmalıdır.
  • Sosyal Öğrenme: Bir kültürel küme içinde veya tarafından meydana gelen öğrenme ve farklı çalışma durumları/ortamları ve zaman boyunca bilgi ve uygulamaların aktarılmasına yönelik prosedürleri içerir.
  • Sistemik Anlayış: Bir kuruluşa ve onun kendi aralarındaki ilişkilerine bütüncül bir bakış, ilişkilerin dokusuna ve birbiriyle ilişkili eylemlerin olası etkisine dair bir anlayıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir