Bölgesel Veri Entegrasyonu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bölgesel Veri Entegrasyonu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Nisan 2022 Data integration Entegrasyon Nedir Veri entegrasyonu Nedir 0
Amortisman Süresi

Bölgesel Veri Entegrasyonunu Destekleyen Web-Coğrafi Bilgi Sistemi

DEAFIN (kalkınma ajansları ve doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkileri) projesi, şirketlerin ve yatırımcıların, potansiyel yatırımlara uygun Avrupa bölgelerinde bulunan alanlar hakkında kapsamlı bir bilgi çerçevesi elde etmelerini sağlamak amacıyla başlatılmıştır.

Amaç, olası yatırım alanlarına ilişkin bölgesel verileri homojen, karşılaştırılabilir ve uluslararası düzeyde erişilebilir kılmaktır. Potansiyel yatırımcılar, farklı fırsatları karşılaştırmak ve uygunluklarına karar vermek için hem bir ankete hem de farklı konumlardaki boş sitelerin ayrıntılı bir görünümüne ihtiyaç duyarlar.

Oldukça doğal olarak, bu tür gereksinimler, yerel sitelere büyük ölçüde özerklik verirken, küresel bir entegre kavramsal şema, yani birleşik veri şeması aracılığıyla birlikte çalışmayı mümkün kılan bir birleşik bilgi sistemi (FIS) gerektirir. Ayrıca, son kullanıcı konumlarının kapilaritesi ve basit ve yaygın olarak bilinen bir arayüz ihtiyacı nedeniyle, Web tabanlı erişim zorunludur.

Sistemin işlevsel özelliklerini tanımlamak için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

• başlangıçta (neredeyse tamamen) kağıt üzerinde mevcut olan bölgesel bilgilerin ortak bir kavramsal veritabanı şemasına dayanan dağıtılmış bir Web tabanlı bilgi sisteminin gereksinimlerinin analizi;

• birleşik kavramsal veritabanı şemasının kavramsal tasarımına odaklanan DEAFIN FIS’in kavramsal tasarımı. Bölgesel veri tabanları, federe şemaya göre oluşturulmalı ve ardından Web üzerinden erişilebilir hale getirilmelidir. Web’deki verilerin mevcudiyeti, potansiyel yatırımcıların DEAFIN sitesinde proje içinde geliştirilen bir kıyaslama modeline dayalı olarak çeşitli ve özelleştirilebilir kriterlere göre gezinmesine olanak tanır.

BİLGİ GEREKLİLİKLERİ

Almanya, İtalya ve İsveç’ten üç bölgesel yönetim katıldı. Proje, ortak Kamu İdarelerinde yönetilen veri ve süreçlerle ilgili gereksinimlerin toplanmasına yönelik bir veri toplama aşaması ile başlamıştır. FIS’de saklanacak ortak bilgileri toplamak için ankete dayalı bir araç dağıtıldı.

Anketin temeli, Kamu Yönetimi bilgi sistemlerinde yönetilen bir dizi veri kategorisidir. İlgili veri kategorileri arazi kullanım planları (ana ve bölgesel veya spesifik), bölgesel hizmetler, endüstriyel boş alanlar, hareketlilik verileri, istatistiksel ve sosyal-ekonomik veriler, temel haritacılık verileri ve kadastro birimleri verileri hakkındaki bilgilerle ilgilidir. Boş sanayi sitelerine ilişkin bilgiler, soruşturmanın ana odak noktasıdır. Her kategori için anket, rapor edilen veri özelliklerini topladı.

Genel olarak, sitelerde toplanan veriler, kartografik uygunluk, boş alanların yeniden kullanımı ile ilgili düzenlemeler ve yasalar ve kaynakların merkezileştirilmesine gösterilen özen açısından tekdüzelik göstermektedir. Özellikle, her bir bölgesel sahada, heterojen verileri tedavi edebilen araçların tanıtılması ihtiyacı mevcuttur, çünkü bu veriler giderek daha yoğun bir şekilde çeşitli veri kaynaklarından gelecek ve birleşik şemaya eşlenecektir.

Ayrıca, üç ortağın sitesinde kartografik sistemler ve temel veri yönetimi araçları mevcut olduğundan, otomasyon derecesi benzerdir.

Devam eden birkaç yerel proje, arazi kullanım planlarının dijital olarak edinilmesi, belge yönetiminin otomasyonu ve çeşitli tematik veritabanlarının ve Web sitelerinin geliştirilmesi ile ilgilidir. Gerekli olan, bölgesel veri tabanları için birleşik bir ortak şemadır. Ayrıca, İnternet Web siteleri üzerinden tek tip bir veri yayınlama metodolojisi ve politikası ihtiyacı, katılımcılardan açıkça ortaya çıkmaktadır ve hemen hemen tüm veri kategorilerini içermektedir.


Veri entegrasyonu Nedir
Data integration
Entegrasyon Nedir
Veri analizi Nedir
Veri Nedir


KULLANIM MODLARI

Veri toplama aşaması ayrıca, sistem tarafından çeşitli kullanıcı gruplarına yönelik farklı erişim taleplerinin nasıl desteklenebileceğini belirten bir dizi kullanıcı profilini de detaylandırmıştır. Profillerin tasarımı ve uygulanması, sistemin kullanılabilirliği üzerinde açıkça derin bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, spesifikasyon aşamasında kullanıcı tipolojilerinin ve profillerinin dikkatli bir analizi yapılırken, uygulama sonrası takipte profillerin ve erişim modlarının zenginleştirilmesi planlandı.

Amaç, sistemin bir dizi önceden yapılandırılmış erişim tipolojisi ile başlamasını sağlamak ve ardından erişim modlarını ve kullanıcı profillerini DEAFIN pilot uygulamasında sabit bir süre boyunca gözlemlenen en tipik kullanımlara göre ayarlamaktır. İlk büyük fark, farklı veri ihtiyaçları nedeniyle kamu idarelerinin profili ile özel kullanıcıların profili arasındadır.

Ayrıca, iki temel etkileşim modu sağlanmalıdır: tarama (tematik alanlar ve diğer rafine arama parametreleri kullanılarak) ve sorgulama (basit ve kullanıcı dostu arayüzler kullanılarak). Sistem şu şekilde kabul edilebilir: kullanıcı sorularına yanıt verirken pasif bir araç; bir karar destek sistemi olarak kullanıldığında veya standart bir uygulama olarak kullanıldığında, yeni Avrupalı ​​ortakların DEAFIN konsorsiyumuna katılmasına izin veren aktif bir araçtır.

Pasif bir araç olarak, birleşik veri tabanının içeriği bir alanın avantaj ve dezavantajlarını gösterebilir: sağlanan bilgiler belirli bir kullanıcının belirli arama ihtiyaçları ile ilgili olabilir. Bu aramalar, kullanıcı türlerine göre farklılık gösterir, ancak iş faaliyetlerini bulma (veya yeniden konumlandırma) işlevinin dışında, muhtemelen bir bölge hakkında genel bilgileri almak için motivasyon vardır.

SİSTEM MİMARİSİ

Literatürde, heterojen veri kaynaklarını ele almak için çeşitli yaklaşımlar ve araçlar geliştirilmiş ve dağıtık bilgi sistemleri için standartlar tanımlanmıştır. Bu sistemler için çok katmanlı, aracı tabanlı mimariler ve ortak bir veri modeli kullanılmıştır.

Tek tip bir veri gösterimi (orijinal veri kaynaklarının formatlarından soyutlanarak) elde etmek ve birleşik erişimi kolaylaştırmak için sarmalayıcı/çıkarıcı ve aracı araçları önerilmiştir. Bu doğrultuda, her bir bölgesel sahadaki heterojenliği ele almak için, çıkarıcıların yerel heterojen veri kaynaklarından gelen verileri aracı düzeyinde tanımlanan ortak bir referans formatına çevirdiği bir mimari tanımlanmıştır.

İnternet Web siteleri üzerinden veri yayınlama yönü, ortak bölgelerden bir ihtiyaç olarak açıkça ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sistem, tüm bölgesel ilgili bilgileri entegre ve eksiksiz bir şekilde yönetmeye ve bunlara erişim sağlamaya uygun, böylece Web kullanılabilirlik ihtiyacını karşılayan Web tabanlı bir birleşik bilgi sistemi olarak tasarlanmıştır.

Genel olarak, belirli bir ortak bölge tarafından sağlanan veriler, her bir bölgesel bileşen sisteminin bir CBS olmasını gerektiren hem uzamsal hem de alfasayısal olabilir. Her bölgesel site, ortak federe şemaya göre sistem üzerinden veri yayınlama ve sertifikalandırmadan sorumludur.

Her bölgesel Web sitesi belirli bir arabirim içerir ve bölgesel verileri Web-GIS teknolojisi aracılığıyla bir veritabanında depolar ve ortak arabirimi ve bazı toplu verileri içeren merkezi bir sunucu olarak çalışır. Küresel sistem, Web bağlantılı sitelerden oluşur: merkezi Web sitesi, toplu veriler ve federasyona eklenecek yeni bölgesel sitelerle ilgili gereksinimler veya bileşen sistemlerinde geliştirilecek yeni uygulamalar için referans sitesidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir