Boyut Modelleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Boyut Modelleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Temmuz 2022 3D tasarım 3D tasarım programı 3D tasarım Siteleri 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Boyut Modelleme

Çoklu hiyerarşi olarak da adlandırılan ve bir sonraki bölümde hatırlatılan bu açıklamaya göre, boyut modelleme, belirli bir kategorideki her öğe çiftinin aynı kategori kümesinde ebeveynlere sahip olmasını gerektirebilir. Başka bir deyişle, bitişik seviyeler arasındaki toplama işlevi tam bir işlevdir.

Bu özelliğe sahip hiyerarşilerin düzenli veya homojen olduğu bilinmektedir. Örneğin, homojen bir hiyerarşide bazı şehirlerin illere, bazılarının eyaletlere yuvarlanması mümkün değildir, yani Şehir ve Eyalet arasındaki toplama işlevi kısmi bir işlevdir.

Bu düzensiz durumları modellemek için, bazı yazarlar heterojen boyutlar getirdiler ve özetlenebilirlik sorununu çeşitli çözümler önererek ele aldılar.

Lehner, Albrecht ve Wedekind’in (1998) önerisi, boyutsal normal formda (DNF) olmak için heterojen boyutları homojen boyutlara dönüştürmekten ibarettir. Bu dönüşüm aslında heterojenliğe neden olan kategoriler hiyerarşi dışında kalan tablolar için nitelik olarak ele alınarak gerçekleştirilir. Düzleştirilmiş çocuk-ebeveyn ilişkisinde, boyut örnekleri için özetlenebilirlik sağlanır.

Kayıp ebeveynleri temsil edecek boş üyeler ekleyerek homojen hiyerarşilere dönüşümlerini önerdikleri belirli bir heterojen hiyerarşiler sınıfını ele aldılar.

Onlara göre özetlenebilirlik, boyut hiyerarşilerindeki eşlemeler on (hiyerarşide kökten yaprağa giden tüm yollar eşit uzunluklara sahip), örtülü (yalnızca anlık ebeveyn ve alt değerler ilişkilendirilebilir) ve katı (her bir alt öğe) olduğunda ortaya çıkar.

Hiyerarşide yalnızca bir ebeveyni vardır). Önerilen çözümler, sınırlı bir heterojen boyut sınıfını göz önünde bulundurur ve boş üyeler, küp görünümlerinin seyrekliği nedeniyle bellek israfına neden olabilir ve hesaplama eforunu artırabilir.

KARAKTERİZASYON

Bu bölümde, yukarıda bahsedilen önerilere göre sınıflandırma hiyerarşilerinin karakterizasyonunu iki farklı perspektiften tartışıyoruz: Birincisi, alan değerleri, yani toplam ve kısmi sınıflandırma hiyerarşileri arasındaki eşleştirme, ikincisi ise hiyerarşidir.  Bunlarla ilgili olarak, veri küpü tutarlılığını korumak için hiyerarşilere atıfta bulunan iki ana OLAP operatörünün karakterizasyonunu temsil ediyoruz.

Sınıflandırma Hiyerarşileri

Boyutlar genellikle farklı hiyerarşik olarak organize edilmiş seviyelerle ilişkilendirilmiştir. Her düzeyin adı, karşılık gelen değişken adıyla ifade edilir. Genel olarak, daha düşük (daha ayrıntılı) bir seviyeden daha yüksek (daha toplu) bir seviyeye geçiş, bir haritalama ile gerçekleştirilir. İki değişken arasındaki bir eşleme tamamlanmış veya eksik olabilir.

Tanım: Bir hiyerarşinin iki değişkeni arasındaki bir eşleme, daha düşük bir düzeyin her bir değişken örneği, daha yüksek bir düzeyin yalnızca bir değişken örneğine karşılık geliyorsa ve daha yüksek bir düzeyin her bir değişken örneği, en az bir değişken örneğine karşılık geliyorsa, bir sınırlama işlevi tanımlar. daha düşük bir seviyede. Böyle bir durumda tam haritalama denir.
Kapsama fonksiyonunun önceki bölümde tartışılan özetlenebilirlik koşullarını karşıladığını unutmayın.

Tanım: Belirli bir boyuttaki toplam sınıflandırma hiyerarşisi, her bitişik değişken çifti arasında tam bir eşleme olduğunu gösterir. En az bir bitişik değişken çifti arasında tam eşleme yoksa, hiyerarşiye kısmi sınıflandırma hiyerarşisi denir.


3D tasarım
3D MODELLEME
3D tasarım Siteleri
3d Yazıcı için MODELLEME nasıl yapılır
3D tasarım programı
3 BOYUTLU TASARIM dersi
3 Boyutlu Tasarım örnekleri
3D çizim programı online


Sınıflandırma hiyerarşileri bağlamında, aşağıdaki tanımla verilen iki uzmanlığı tanıtabiliriz. 

Tanım: H ve H’ iki hiyerarşi olsun. H’, aynı düzey etki alanları tarafından tanımlanmışlarsa, H’nin bir çokluğudur ve her H’ düzeyiyle ilişkili değişken adı, H’deki karşılık gelen düzeyle ilişkili değişken adının bir uzmanlığıdır. 

İlk üç hiyerarşi, aynı konum boyutunun farklı bölümlerini temsil eder. Burada gösterilen hiyerarşinin olası bir çokluğu, İkamet edilen şehir → İkamet edilen il → İkamet edilen bölge → İkamet edilen ülkedir. a ve b’de İl düzeyinin ve a ve c’de Bölge düzeyinin ortak olduğu çoklu bir hiyerarşiyi göstermektedir.

OLAP Operatörleri

Esas olarak boyutları manipüle etmede yer alan OLAP operatörleri, toplama ve dilimlemedir. Toplama operatörü, ölçünün ayrıntısını, boyut hiyerarşisi boyunca toplayarak azaltır.

Bir boyut hiyerarşisinin belirli bir düzeyinin etki alanı değerlerinin, bu düzeyin ilkel etki alanı olarak adlandırılan veritabanında üstlenebileceği tüm olası değerlerin bir alt kümesi olduğu kısmi sınıflandırma hiyerarşisi durumunda bir sorun ortaya çıkar. Özellikle, bu tür bir düzeyi daha yüksek bir düzeye değiştirmek için toplama operatörü uygulandığında, alanının tamamlanmamışlığı hakkında hiçbir bilgi depolanmaz. Bu nedenle, bu operatörün sonucu yanlış bir şekilde ilkel etki alanı olarak anılacaktır.

Bu soruna bir çözüm, hiyerarşinin eksikliğine neden olan etki alanı değerleri hakkındaki bilgileri kaydetmektir. Bu, iki farklı yolla elde edilebilir. Birincisi, küpün başlığına bir not (“burada < değişken adı > ilkel etki alanının bir alt kümesidir” ifadesi) eklemektir. İkincisi, hiyerarşinin eksik etki alanına sahip değişkene göre düzeyi daha yüksek olan her değişkenine aynı notu eklemektir.

Hiyerarşilerin temel özelliklerinden biri, zaman içinde yapısal değişimleridir. Bu özelliğin rolü literatürde araştırılmıştır. V aisman ve Mendelzon (2003) yalnızca boyut şemasının zamansal değişimini ele alır. Farklı hiyerarşi türleri bağlamında seviyelerin ve göreli alanların zamansal değişimi sorunu, gelecekteki çalışmalarda dikkate alınması gereken ilginç bir konu oluşturmaktadır.

Hiyerarşik yapılar, ontoloji veritabanlarında (büyük bir patoloji terimleri hiyerarşisinden tanımlanan patoloji veri tabanı gibi) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür veritabanları öncelikle hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır, ancak DAG yapılarına da sahip olabilirler. Sağlık, bankacılık, mühendislik tasarımı vb. gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılırlar. Bu çerçevede karmaşık DAG yapılarının temsil edilmesi ve bunların zaman içinde değişmesi, incelenmesi gereken ilginç konuları oluşturmaktadır.

Sonuç

Bu yazıda, bir küpün analiz boyutlarında toplama hiyerarşilerinin kurallarına odaklandık. Daha sonra hiyerarşileri iki farklı bakış açısından tartıştık: etki alanı değerleri ve hiyerarşik yapılar arasındaki eşleme. Onlarla ilgili olarak, hiyerarşi manipülasyonunda yer alan bazı OLAP operatörlerinin karakterizasyonunu da tanıttık.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir