Çevrimiçi Topluluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çevrimiçi Topluluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Ekim 2022 Dijital topluluk nedir ? Topluluğun kurulmasının sonuçları nelerdir Topluluk nasıl kurulur YouTube 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Çevrimiçi Topluluklar ve Topluluk Oluşturma

“Çevrimiçi topluluk” günümüzün moda sözcüklerinden biridir. Yüzeysel olarak anlaşılması zor olmasa da, terim e-ticaret işinde yaygın olarak kullanılırken biraz belirsiz hale geldi. Bu makalede, çevrimiçi topluluktan, belirli bir bilgisayar aracılı hizmete aktif olarak katılan gönüllü bir kullanıcı grubu olarak bahsediyoruz.

“Çevrimiçi topluluk” terimi, topluluğun karakterini daha doğru bir şekilde ifade ettiği için “sanal topluluk” terimine tercih edilir: topluluk üyeleri yüz yüze değil çevrimiçi etkileşimde bulunur.

Ayrıca, “sanal topluluk” terimi çok belirsiz görünüyor, çünkü yalnızca sanal olarak var olan diğer toplulukları içerirken, tanımımızdaki çevrimiçi bir topluluk her zaman topluluk üyelerinin topluluğun bir parçası olduklarını bildikleri anlamında gerçek bir topluluktur. 

Bununla birlikte, çevrimiçi topluluğun başka makul tanımları da vardır. Erken ve en etkileyici bir tanımlama (maalesef “sanal topluluk” terimini kullanır) olarak adlandırıldı, sanal topluluklar, siber uzayda yeterli sayıda insan birbiriyle yeterince sık karşılaştığında ortaya çıkan kültürel kümelerdir.

Sanal topluluk, bilgisayar bülten panoları ve ağları aracılığıyla kelime ve fikir alışverişinde bulunan bir grup insandır”. Çevrimiçi topluluğun daha ayrıntılı ve teknik bir tanımı verildi ve o zamandan beri geliştiriciler için bir ölçüt oldu.

Çevrimiçi bir topluluğun dört temel bileşenden oluştuğunu belirtti:

1. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, sosyal olarak etkileşime giren insanlar.
2. İşbirliği için bir neden sağlayan çıkar veya ihtiyaç gibi ortak bir amaç.
3. Topluluk üyelerinin davranışlarına rehberlik eden zımni varsayımlar, ritüeller veya kurallar biçimindeki politikalar.
4. Sosyal etkileşime aracılık eden bir taşıyıcı olarak çalışan teknik bir sistem.

Bu tanımlamada açıkça belirtilmese de yukarıda bahsedilen tanımımız için çok önemli (Preece’nin pozisyonuna aykırı değil) gönüllü katılımdır.

Artık herkes onlardan bahsediyor diye, tarihsel olarak görülen çevrimiçi topluluklar, ne 1991’e dayanan World Wide Web’in bir sonucu ne de bir ulaşım altyapısı olarak İnternete bağımlıdır.

Aslında, çevrimiçi topluluklar, İnternet’in öncülü olan ARP Anet’in hâlâ askeri fonlu kurumlarla sınırlı olduğu zamanlarda ortaya çıktı. İlk olarak Christensen ve Suess tarafından tanıtılan bilgisayarlı bülten tahtalarına dayanıyordu.

Sistemlerine CBBS (bilgisayarlı bülten tahtası sistemi) adı verildi ve bir bilgisayarda elektronik olarak barındırılan bir raptiye bülten tahtası fikrini izledi. Diğer bilgisayar meraklıları çevirmeli modem bağlantısı aracılığıyla ev bilgisayarlarına bağlanabildiler ve mesajları paylaşılan bir “pano”ya “sabitleyebildiler”.


Topluluk nasıl kurulur YouTube
Dijital topluluk nedir
Topluluğun kurulmasının sonuçları nelerdir
Topluluk isimleri


İlk çevrimiçi topluluklar, bu mesajlara yanıt veren ve devam eden tartışmalar yaratan diğer katılımcılar aracılığıyla gelişti. O zamanlar, bilgisayar ve modemlere sahip olanlar aşağı yukarı sadece bilgisayar meraklıları ve bilim adamlarıydı.

Bu nedenle, CBBS ile ilgili konuların çoğu bilgisayar alanındaydı, ancak uzun vadede tartışmalar genişliyor. 1980’lerde, şimdi BBS (bülten tahtası sistemi) olarak adlandırılan benzer sistemler ortaya çıktı.

Görünüşe göre, aynı zamanda, bu konuyla ilgili en az iki bağımsız gelişme olduğundan, teknolojik ve sosyal ortam çevrimiçi topluluklar için hazırdı:

1. Usenet, Duke Üniversitesi ve Kuzey Karolina Üniversitesi’ndeki bilgisayar bilimi öğrencileri tarafından, bu iki bilgisayar topluluğunun düzenli aralıklarla modemler aracılığıyla otomatik olarak bilgi alışverişinde bulunabileceği basit bir şema kullanılarak icat edildi.
2. İlk MUD’lar, Essex Üniversitesi’nde (İngiltere) ortaya çıktı ve eğlenceli ve yaratıcı çevrimiçi topluluklar yarattı. MUD’ler (Multi-User Dungeon/ Dimension/Domain’in kısaltması), birden fazla kişinin sanal kimlikler alıp birbirleriyle etkileşime girebildiği, metin tabanlı rol yapma oyunlarının bilgisayarla uygulanan versiyonlarıdır. Erken MUD’lar, eski kalelerde gizli odalar, kapaklı kapılar vb. ile oynanan macera oyunlarıydı.

Günümüzde çoğu çevrimiçi topluluk, İnternet’i taşıyıcı olarak kullanıyor ve bunların çoğu Web tabanlı, HTTP’yi ulaşım için bir protokol ve sunum için DHTML standardı olarak kullanıyor. Ancak, NNTP kullanan haber okuyucular ve SMTP veya IRC (İnternet aktarmalı sohbet) tabanlı sohbet sistemleri (IRC) kullanan posta grupları gibi başka sistemleri ve protokolleri kullanan topluluklar da vardır. Bazı çevrimiçi topluluklar, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için birden fazla sistem ve protokol bile kullanır.

ÇEVRİMİÇİ TOPLULUKLAR

Saf çevrimiçi topluluklardaki koşullar, bir şirket içindeki bilgisayar aracılı iletişim durumundan oldukça farklıdır. Bilgisayar destekli işbirliğine dayalı çalışma (CSCW) bağlamındaki çalışanlar genellikle yüz yüze olduğu kadar çevrimiçi olarak da buluşurken, çevrimiçi toplulukların üyeleri genel bir kural olarak birbirleriyle hiç tanışmamışlardır.

Oldukça standartlaştırılmış bir şirket bağlamında çalışan çalışanlar, belirli bir zaman çerçevesi içinde görevlerin yerine getirilmesine odaklanmalıdır. Üstler başarılarını değerlendirir ve buna göre şirket tarafından ödenir.

Çevrimiçi topluluklar gönüllüler üzerinde gelişir. Genellikle topluluk üyelerinden hiçbiri bir şey yapmaya zorlanamaz ve somut teşvikler de yoktur. Motivasyon psikolojisindeki temel araştırmalar, teşviklerin ters etki yapma eğiliminde olduğunu bile gösteriyor.

Topluluk üyeleri, çevrimiçi bir topluluğun gelişimine aktif olarak katılmak için genellikle yüksek derecede içsel motivasyon gösterirler. Bu motivasyonun nereden geldiği hala tartışmaya açıktır.

“Kişisel fayda” kavramının basit bir kavramı olduğu sürece, “Her şey potansiyel kişisel faydayı maksimize etmeye çalışmak üzerine kuruludur” gibi basit kurallar başarısız görünüyor. Dikkat ekonomisi-tartışmasının gösterdiği gibi, kişisel fayda, World Wide Web’deki çevrimiçi faaliyetlerle ilişkilendirilirse karmaşık bir varlıktır.

Bir toplulukta aktif rol alma olasılığı, o topluluk içinde kazanılabilecek potansiyel kişisel fayda ile artar. Bu, sunulan içeriklerin kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Örneğin, belirtildiği gibi, yüksek kaliteli katkılar sunma olasılığı, mevcut girdilerin kalitesi ve çeşitliliği ile artar. Bu kalite güvence unsurlarının uygun çözümleri, derecelendirme sistemleridir.

Böyle bir uygulama için “öldürücü özellik”, başka hiç kimse katkıda bulunmasa bile, topluluğa katkıda bulunur bulunmaz kullanıcı için anında fayda sağlar. Böyle bir özelliğe ek olarak, hatta kısmen ikame olarak, en iyi uygulamalar izlenebilir.

Çok sayıda iyi çalışan çevrimiçi topluluğu analiz ettikten sonra, temelde iki motivasyon durumu olduğu sonucuna vardık: kişisel çıkar (ortak motivasyon gibi görünen) ve özgecilik. Motivasyonel bir durum olarak kişisel çıkar, karşılıklılık beklentisiyle bağlantılıdır: insanlar, gelecekte bir karşılık bekleyebilirlerse, başkalarına yardım etmeye veya onlarla işbirliği yapmaya isteklidirler.

Topluluk inşası bağlamında yaygın olarak tartışılan bir konu, sözde kamu malları ikilemidir: Eğer insanlar kamusal mallara kısıtlama olmaksızın erişebiliyorlarsa, bu mallardan ve dolayısıyla diğerlerinin katkılarından aynı şekilde katkıda bulunmadan yararlanma eğiliminde olurlar. Öte yandan, bir topluluğun çoğu üyesi ayartmaya yönlendirilirse, kamu yararı ortadan kalkacaktır.

Asıl sorun, bireysel ve ortak çıkar arasındaki dengeyi korumaktır: Bireysel olarak olumlu ve makul bir davranış, diğerleri için zararlı ve uzun vadede toplum için felaket olur.

Bu koşullar nedeniyle, örneğin tahmin edildiği gibi, sahadaki yüksek kâr fırsatları nedeniyle bu projelere çok çaba gösterilmesine rağmen, tüm çevrimiçi topluluk oluşturma projelerinin çoğunun başarısız olması şaşırtıcı değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir