Deneyimsel Simülasyonlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Deneyimsel Simülasyonlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Aralık 2021 Ruhani simülasyon Nedir Simülasyon Analizi Nedir Simülasyon ne demek Simülasyon Testi Nedir Simülatif Ne demek 0
Ekosistemler ve Karmaşıklık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Deneyimsel Simülasyonlar

Deneyimsel simülasyonlar, dinamik vaka çalışmaları veya katılımcıların içeride olduğu sosyal mikro kozmoslardır. Öğrenciler senaryolara girerler ve ilgili sorumluluklar ve ödüllerle iyi tanımlanmış rolleri yürütürler. Başlangıçta simülasyonlar, gerçek dünya ortamlarında ele alınamayacak kadar maliyetli veya tehlikeli durumlarda öğrenci etkileşimleri sağlamak için geliştirildi. 1600’lerde geliştirilen ilk örnekler, karşıt “orduların” birbirlerini yenmeye çalıştığı savaş oyunlarıydı. Daha yeni örnekler, eğitim sırasında kullanılan pilot ve astronot simülatörleridir.

Diğer öğrenciler için gerçek dünya deneyimleri sağlama ihtiyacı, onların daha geniş eğitim ortamına girmelerine yol açtı. Başlangıçta, eğitimde karmaşık problem çözme durumlarını tekrarlama çabaları, sepet içi alıştırmalar biçimindeydi. Karar verme rolündeki öğrenci, gelen kutusundaki bir dizi yazılı iletişime yanıt verdi. Tipik bir okul sistemine odaklanan bir alıştırma, müfettiş ve ilk ve orta okul müdürünün rollerini içeriyordu.

Farklı meslekler için gerçekçi ders kitabı olmayan problemler sağlamanın önemi, kaba alıştırmaların karmaşık etkileşimli alıştırmalarla değiştirilmesine yol açtı. Örnekler, tıp öğrencileri, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar tarafından vaka teşhisi ve yönetimini ve işletme öğrencileri tarafından finans kurumlarının ve diğer işletmelerin yönetimini içerir.

Deneyimsel simülasyonlar, katılımcıların yeni durumlara veya problemlere uygulayabilecekleri bilgi ve/veya içgörüler geliştirmelidir. Halihazırda, çeşitli amaçlar, karmaşık sosyal organizasyonların dinamikleri hakkında bir anlayış geliştirmeyi, alışılmadık bir durumda iletişim kurma becerisini geliştirmeyi ve profesyonel uzmanlık yürütmeyi içermektedir.

Deneyimsel simülasyonların temel bileşenleri şunlardır: (1) çeşitli yönlerden herhangi birini alabilen karmaşık bir görev veya problem senaryosu; (2) sorumluluklar, kaynaklar ve kısıtlamaları içeren katılımcılar için belirlenmiş roller; (3) karar vermenin öğrenci kontrolü; ve (4) öğrenci eylemlerinden kaynaklanan problem veya durumdaki değişiklikler.

Deneyimsel simülasyonlar gerçek yaşam durumlarının modelleri olduğundan, geçerlilik -yapı ile yansıttığı gerçeklik arasındaki uyum- özellikle önemlidir. Örneğin, şans öngörülemeyen etkileri temsil etmek için uygun şekilde mi kullanılıyor, yoksa alıştırmayı hızlandırmak gibi amaçlar için uygunsuz bir şekilde mi kullanılıyor? Geçerlilik için ayrıca önemli olan, öğrencinin belirli rolle ilgili duyguları, soruları ve endişeleri deneyimlemesidir.

Deneyimsel simülasyonlar yüz yüze, teknoloji destekli veya teknoloji tabanlı alıştırmalar olabilir. Teslimat mekanizması, kısmen, alıştırmanın amacına bağlıdır. Örneğin, bir sahil kasabasının yakınına bir nükleer reaktörün yerleştirilmesiyle ilgili karmaşık sosyal süreçleri anlamak, kasaba halkıyla yüz yüze bir egzersiz yapmayı gerektirir. Bu tür simülasyonların odak noktası, kişinin inançlarının, varsayımlarının, hedeflerinin ve eylemlerinin başkalarıyla etkileşimlerinde sorgulanma, desteklenme veya engellenme biçimleridir.


Simülasyon ne demek
Simülatif Ne demek
Simülasyon Analizi Nedir
Simülasyon Teorisi
Simülasyon Testi Nedir
Eğitimde simülasyon nedir
Simülasyon nasıl yapılır
Ruhani simülasyon Nedir


Dil öğrenimini geliştirmeye yönelik simülasyonlar aynı zamanda yüz yüze iletişimi de içerir. Öğrencileri, sonuçları optimize etmek için bu kaynakları kullanma zorunluluğuyla birlikte kaynaklardan sorumlu tutan alıştırmalar özellikle yararlıdır. Bir fuarda fast-food standı açma veya bir üretim tesisindeki operasyonlara işgücü tahsis etme gibi kararlar alınmasını gerektiren simülasyonlar buna örnektir.

Buna karşılık, bir tıp öğrencisinin verileri seçip yorumladığı ve karmaşık bir hastalık için düzeltici eylemleri seçtiği hasta yönetimi simülasyonları tipik olarak bilgisayar tabanlıdır. Öğrenci her belirli kararı girdikten sonra, bilgisayar geri bildirimi test sonuçlarını gösterir veya sanal hasta üzerindeki etkileri açıklar. Burada odak, değişen durumdaki zorluklarla karşı karşıya kalan öğrencinin becerilerinin düzeyini belirlemektir.

Belirli noktalarda veri analizi gerektiren diğer simülasyonlar teknoloji desteklidir. Örneğin, iş ekipleri bir sonraki çeyrek için kendi şirketleri için yatırımlar, krediler ve kurumsal operasyonlar hakkında görüşür ve kararlar alır. Bilgisayar girilen verileri analiz eder ve her ekibe, bir sonraki karar dizisinin temeli olan kurumun mali durumu hakkında güncel bir çıktı sağlar. Odak noktası, kârlılık, likidite ve ödeme gücü arasındaki ve kârlar ile iş hacmi arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerinedir.

Deneyimsel simülasyonlar, alıştırmada yansıtılan gerçekliğin türüne ve eylemleri ve sonuçları veya etkileri birbirine bağlayan nedensel modelin türüne göre değişir. Sosyal süreçleri yansıtan yüz yüze simülasyonlarda, senaryo tanımına ve çeşitli rol tanımlarına farklı eylemler için beklenmedik durumlar dahil edilmiştir.

Örneğin, garip bir gezegende mahsur kalan uzay yolcularının rol kartlarının her biri, hayatta kalmak için önemli olan iki veya üç alakasız bilgi parçası içerir. Katılımcıların yiyecek ve su bulmaları ve hayatta kalmaları için açık iletişim ve dikkatle dinlemeleri çok önemlidir.

Buna karşılık, bilgisayar tabanlı simülasyonların geliştirilmesi şunları gerektirir: (1) açık uçlu bir problemin tanımlanması; (2) bir problem çözücünün üstlenebileceği olası kararların ve eylem biçimlerinin (hem olumlu hem de olumsuz) gelişimi; (3) önerilen seçeneklerin disiplindeki uzmanlar tarafından doğrulanması; ve (4) bir katılımcının her eylemini takip eden problemdeki değişikliklerin belirtilmesi.

Son olarak, finansal kurumların yönetimi, bir ülkenin ekonomisi ve benzeri uygulamalar, değişkenler arasındaki nicel ilişkileri içerir. Simülasyon tasarımcısı, bu ilişkileri yansıtan matematiksel denklemler setini belirler. Simülasyon sırasında, bilgisayar programı, yönetim ekibi her çeyrekte finansal kararlarını girdikten sonra, her sanal şirket için kar gibi değişkenlerin değerlerini ayarlar.

Maksimum düzeyde etkili olmak için, katılımcının deneyimi, yansımaya ve yeni düşünce kalıplarına yol açmalıdır. Bu amaç için esas olan, bilgilendirme olarak adlandırılan simülasyon sonrası aktivitedir. Bir takım çalışmasının ardından bir bilgilendirmenin üç bileşeni şunlardır: (1) meydana gelen olayların belirlenmesi; (2) katılımcıların olaylarla ilgili düşüncelerini ve duygularını belirlemek; ve (3) deneyime dayalı ilk genellemeler geliştirmek.

Hasta teşhisi ve yönetimi gibi tek katılımcılı bir simülasyon için ilk görev, öğrencinin egzersiz sırasındaki performansına ilişkin algısını ve güçlü ve zayıf yönlere ilişkin bazı genel görüşleri belirlemektir. Ardından, öğrencinin belirli kararlarına ilişkin bir tartışma, öğrenci için takip etkinliklerinin seçimiyle sona erer.

Deneyimsel simülasyonların avantajları, sınıf ile gerçek dünya arasındaki boşluğu doldurmaları, karmaşık ders kitabı dışı problemlerle deneyim sağlamaları ve öğrencilerin kavram yanılgılarını ve yanlış anlamalarını ortaya çıkarabilmeleridir.

Ayrıca, hasta veya müşteri yönetimi simülasyonlarının uygulanması, öğrencilerin düşünceli ve ayırt edici, pompalı veya rastgele olsun, problem çözme stratejileri hakkında bilgi sağlayabilir. Deneyimsel simülasyonların bir dezavantajı, uygulama ve bilgi alma için gereken zamandır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir