Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Kasım 2021 Dijital eşitsizlik Dijital uçurum Dijital vatandaşlığın bileşenleri Fırsat eşitliği Nedir Sayısal BÖLÜNME nedir 0
Amortisman Süresi

Dijital Bölünme

Dijital bölünme üzerine yapılan ilk araştırmaların çoğu, okullardaki bilgisayar sayısına odaklandı. 1992’de sonuçlar, yoksul ve azınlık öğrencilerin yüzdesinin yüksek olduğu okullarda öğrencilere daha az bilgisayar bulunduğunu ve ortalama oranın bir bilgisayara 19.2 öğrenci olduğunu gösterdi. Yoksul ve azınlık öğrencilerine teknolojiye daha fazla erişim sağlama konusunda adımlar atıldı. Bir raporda, ABD okullarında bilgisayarların yaygınlığı 1997’de yapılan bir anketten elde edilen veriler kullanılarak incelendi.

Rapor, tüm okulların yüzde 98’inin bir bilgisayara sahip olduğunu ve okul başına tipik bilgisayar sayısının yirmi bir ile elli arasında olduğunu belirtti. Ortalama oran bir bilgisayara 5.7 öğrenciydi. Bununla birlikte, azınlık ve Başlık I öğrencilerinin yüksek oranda bulunduğu okullar, ortalamanın üzerinde bir öğrenci-bilgisayar oranına sahiptir.

Yüzde 90 veya daha fazla azınlık öğrencisi olan okulların bir bilgisayara ortalama 17.4 öğrenci oranı vardır ve Başlık I öğrencilerinin yüzdesi arttıkça öğrencilerin bilgisayarlara oranı da artar.

Dijital bölünmeden etkilenen K-12 ve yüksek öğretim okul sistemlerindeki öğrenciler, eşdeğer öğrenme deneyimleri olmadan dezavantajlı olabilir. Bu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu öğrenciler, işyerinin kullandığı teknolojinin çoğuna maruz kalmayabilir. Ayrıca, öğretim kaynaklarını nasıl edineceklerini, organize edeceklerini ve değerlendireceklerini öğrenme fırsatlarına sahip olmayabilirler.

Son olarak, bu öğrenciler genellikle dijital uçurumdan etkilenmeyen öğrencilerden farklı öğrenme etkinlikleriyle meşgul olurlar. Yetersiz hizmet alan öğrencilerden araştırma odaklı öğrenme alıştırmaları yerine sık sık alıştırma ve uygulama görevlerini tamamlamaları istenir.

Dijital uçurum aynı zamanda bireyin işyerinde bilgi ve fırsatlara erişim yeteneğini de etkiler. Araştırmalar, bilgisayar sahipliği açısından çeşitli etnik gruplar arasında bir eşitsizlik olduğunu göstermiştir. Bir Ticaret Bakanlığı (1999) raporu, Afrikalı Amerikalıların ve Hispaniklerin, bir bilgisayara sahip olma konusunda Asya Pasifik Adalılarının ve beyazların çok gerisinde olduğunu buldu.

Boşluklar kısmen gelir eşitsizlikleri ile açıklanabilir. Toplumda işlev görmek için teknolojinin kullanımına bakarak dijital uçurumu başka bir perspektiften inceleyebiliriz. Bir Çalışma Bakanlığı (1991) raporunda, endüstri liderleri geleceğin çalışanlarının teknoloji kullanımında akıcı olmasının önemli olduğunu belirttiler. Bilgi teknolojisinin bu kadar hızlı gelişmesiyle birlikte, sürekli eğitim fırsatı olmayan bireyler, daha iyi hazırlanmış bireylerin gerisinde kalacaklardır.


Dijital Uçurum Nedir
Dijital uçurum
Sayısal uçurum Nedir
Dijital eşitsizlik nedir
Dijital vatandaşlığın bileşenleri
Dijital eşitsizlik
Sayısal BÖLÜNME nedir
Fırsat eşitliği Nedir


Sadece teknolojiye erişim bu bireylere yardımcı olmayacaktır; eğitim verecek. Toplumumuzda çeşitli topluluklar içinde nasıl etkin bir şekilde çalışılacağına dair bir inceleme yapılmalıdır. Çeşitli azınlık gruplarının, yoksulların, yaşlıların, kırsal kesimde yaşayanların ve diğerlerinin eğitimi, giderek teknolojik olarak gelişmiş bir toplumda işlev görmek için gerekli becerileri sağlamak için esastır.

Bazı kuruluşlar ve ajanslar, dijital uçurumdan etkilenen bireylerin teknoloji erişimini ve akıcılığını geliştirmek için çalışıyor. Örneğin, topluluk teknoloji merkezleri, ek erişim ve eğitim sağlamak için birçok kırsal ve kentsel nüfusla birlikte çalışmaktadır. Teknoloji toplumun tüm yönlerine nüfuz etmeye devam ettikçe, tüm bireylerin teknoloji kullanımında akıcı olması gerekecektir.

Son olarak, bilgisayar teknolojisi ile iletişim kurma olanakları da dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. İnternette bulunan iletişim araçlarını kullanma becerisi, eğitimin gerekli olduğu bir diğer yerdir. Ancak, araştırılması gereken başka yollar da var. İnternet içeriği, dijital uçurumdan etkilenen birçok kişi için bir engel olarak görülüyor.

Bir Children’s Partnership (2000) araştırması, İnternet’teki materyalin çoğunun birçok Amerikalı için bir hizmet sağlamadığını bildirdi. Çalışma bulguları okuryazarlık seviyeleri, dil, kültürel çeşitlilik eksikliği ve yerel bilgi eksikliği gibi engellerin olduğunu göstermektedir.

Uygun içerik, kesinlikle daha fazla yoksul ve azınlık hane halkının interneti kullanmamasının bir nedeni olabilir. İnterneti kullanan tüm kurum, kuruluş, sektör ve eğitimcilerin çevrimiçi içerikle bu sorunun farkında olması ve interneti kullanan tüm bireylerin önündeki engelleri hafifletmek için çalışabilecek proje ve grupların oluşturulmasını teşvik etmesi gerekir.

Dijital Video

Dijital video, hareketli görüntüleri ikili veri olarak kaydetmek ve görüntülemek için kullanılan bir teknolojidir. Dijital formattaki video, ikili kod (1’ler veya 0’lar olarak temsil edilen bir dizi ayrı sinyalde bilgi ileten bir sistem) kullanılarak iletildiğinden, bilgiyi sürekli bir elektromanyetik dalga aralığında ileten bir format olan analog videoya göre çeşitli avantajlar sunar.

Bu teknolojinin üreticileri ve tüketicileri, iletim ve depolama alanının verimli kullanımından, yüksek kaliteli, sağlam sinyalinden, dijital formattaki diğer bilgilerle uyumluluğundan ve kullanıcı dostu görüntüleme ve düzenleme arayüzlerinden yararlanmaktadır.

Bu avantajlar, dijital videoyu, CD-ROM ve World Wide Web aracılığıyla eğitim ve öğretim içeriği sağlamak için giderek daha popüler bir araç haline getirmeye katkıda bulunur. Dijital video ekipmanı, sıkıştırma şemaları ve ağ iletişim modlarının üretimini içeren son teknolojik gelişmeler, bunun bir süre daha standart olarak kalacağını gösteriyor.

Analog ve Dijital Video Formatları

Dijital sinyal formatının yükselişinden önce en yaygın sinyal formatı olan analog, telefon iletişimi, radyo yayını ve televizyon dahil olmak üzere çeşitli teknolojilerle kullanılmaktadır. Analog cihazlar, bilgileri elektromanyetik dalgalardan oluşan sürekli bir elektrik sinyali olarak kaydeder veya iletir.

Analog video kameralarda dalgalar, şarj edilmiş bir bağlı cihaz tarafından oluşturulur. Bu cihaz, görsel bilgileri yakalar ve doğrudan yayınlanabilen veya manyetik bant üzerine kaydedilebilen bir elektrik sinyaline dönüştürür. Analog video kaynağından hava, kablo veya diğer ağ kanalı yoluyla gönderildiğinde, elektromanyetik sinyaller zayıflar.

İletim sırasında sinyaller, hatalara veya gürültüye neden olabilecek diğer kaynaklardan gelen titreşimleri alma riskini taşır. Bir mesafedeki zayıf sinyallerin gücünü telafi etmek için, geçiş sırasında çeşitli noktalarda amplifikasyon gerçekleştirilir. Zayıflamış ve bazen hata dolu bir sinyalin amplifikasyonu, genellikle düşük sinyal kalitesi ve bozulma ile sonuçlanır.

Buna karşılık, dijital veriler, ikili verileri temsil eden bir dizi ayrık, yüksek ve düşük voltajlı darbeler olarak hareket eder. Dijital video kameralarda, şarjlı çift cihazı, 1’i temsil eden yüksek voltajlı darbeler ve 0’ı temsil eden düşük voltajlı darbeler iletir. Basit ve ayrık formda olan bu darbeler, sinyal kalitesinde çok az bozulma ile büyük mesafeler kat edebilir. Sinyal güçlendirme gerekli olduğunda, sinyal rejenerasyonu yoluyla darbeler aynı şekilde çoğaltılabilir. Dijital sinyaller, analog sinyallerin yaptığı gibi gürültü veya titreşimleri almaz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir