Dijital Varlıkların Temsili – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Varlıkların Temsili – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Haziran 2022 Dijital varlık Nedir? Dijital varlık yönetim Nft nedir 0
Döngüsel Ekonomik İlkeler

Açık ve Dağıtılmış Bir Mimari

Herhangi bir dijital varlık yönetim sisteminin anahtarı, açık ve dağıtılmış bir mimari oluşturmaktır. İyi tasarlanmış bir DAM sistemi, öncelikle insanlara bir varlığı, havuzu veya arşivi alma ve bunu kendi ortamlarına göre özelleştirebilme ve mevcut sistemlerine ve diğer yeni sistemlere genişletebilme yeteneği sağlamalıdır.

Mimari aşağıdaki özelliklere izin vermelidir:

1. Ölçekleme
2. Kullanıcı Arayüzü ve Özel Arayüz
3. Dosya Yönetimi ve Varlık İlişkisi
4. Platform Bağımsızlığı ve Taşınabilirlik

Dijital Varlıkların Temsili ve Tanımlanması

1. Temsil Sorunları ve Adreslenebilir Birim: Dijital varlık temsili konularının üç kategorisi şunlardır: Üretim İş Akışı, Yaratıcı İş Akışı ve Adreslenebilir Birim. Üretim iş akışı, standartlaştırma ve tutarlılık oluşturmak için uygun bilgi yönetimi yetenekleriyle, dijital varlık işlemenin (alt yazı veya kataloglama) yaşam döngüsü boyunca meta verilerin eklenmesi yeteneğidir.

Üretim iş akışları genellikle bilinen öğelerle ilgilenir. Yaratıcı iş akışları daha keşif odaklıdır, dolayısıyla daha değişkendir ve daha yoğun tarama yapar. Bu iş akışının özelliği, birçok etkileşimli arama yapma ve nihai bir karar verilinceye kadar aday varlıkları geçici olarak depolama ihtiyacıdır.

İyi bir DAM sistemi, bir dijital video filmi gibi belirli bir dijital varlık içinde uygun adreslenebilir birimleri tanımlayarak, tasarımcının veya kullanıcının aradığını aramaya yardımcı olmak için bu değerli üretim bilgisinden yararlanmasına izin vermelidir.

2. Tanımlama Sorunları ve Üst Veri Oluşturma: Kuruluşlar, kütüphane bilimi tekniklerinin dijital varlıkları tanımlama sürecinin çok ayrılmaz bir parçası olması gerektiğinin giderek daha fazla farkına varıyor.

DAM sistemlerinin, mülk bilgilerini, ayrıntıları, adları ve açıklamaları ve kullanıcının tanımladığı ve dijital varlıklarının üzerine ekleyebileceği diğer her şeyi depolayacak ve sınıflandıracak çok karmaşık bir meta veri modeline sahip olması gerekir.

Dijital varlıkları sınıflandırmak için umut verici bir yöntem, “kontrollü kelime dağarcığının” kullanılmasıdır. Bu teknik, hiyerarşik anahtar kelimelerin nasıl çalıştığını ele alır, böylece bir kişi, Kongre Kütüphanesinden anahtar kelime yapısı gibi bir sistem alabilir ve bunu veritabanındaki varlıklara uygulayabilir.


Dijital varlık Nedir
Dijital varlık yönetimi
Nft nedir


Dijital Varlıkları Arama

1. “Yukarıdan Aşağıya” Yaklaşım: Genellikle, aranan nesnelerin özelliklerini tanıyan özel arama rutinleri sağlar. “İçerik tabanlı analiz” olarak da adlandırılır. Görüntü anlama ve örüntü tanıma, görüntünün kendisinin belirli doğal özelliklerine dayalı olarak görüntüleri otomatik olarak işleyen teknolojilerdir. Virage veya IBM’in QBIC uygulamasından gelen renk, doku ve şekil tanıma sistemleri bazı örneklerdir.

“Arama genişleticiler” dijital dosyaların içerik tabanlı aranmasını kolaylaştırır (örn., dokusal görüntülerin içerik bazında aranması). Bulldog’un Search ExtenderTM teknolojisi, arama mekanizmasının çeşitli dosya türlerinin özelliklerini tanımasına ve özel arama rutinleri uygulamasına olanak tanır.

Kullanıcıların, veri tabanındaki Sun Microsystems hakkındaki bilgilere çok yakın “Bulldog” adını bulma gibi bağlam araması yapmalarına izin verir. Görüntüler, video ve ses için eşdeğer arama genişletici teknolojisi mevcuttur.

2. “Aşağıdan Yukarıya” Yaklaşım: Bir yöntem, erişim için kullanılan arama sürecinin hedeflerine uygun görüntü temsil şemaları tasarlamaktır. Arama alt sistemi, karar desteği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

BARAJ SİSTEMLERİNİN TAKSONOMİSİ

DAM sistemlerini iki kritere göre sınıflandırdık. İlk kriter, DAM sistemlerinin kaç kişiye hizmet vermesi gerektiğine, fiyat aralığına ve karmaşıklık düzeyine dayanmaktadır. Bu kriterde DAM üç kategoriye ayrılabilir:

1. Kurumsal kategori, bir organizasyona ölçeklenebilir ve endüstriyel güçte yetenekler vermek. Genellikle milyonlarca dolara mal olur.
2. Sistemin belirli bir varlık yönetimi amacı için inşa edildiği Orta sınıf kategorisi. Genellikle yüz ila beş yüz bin dolar aralığında maliyeti vardır.
3. Küçük kurulumlar için yararlı olan düşük seviyeli, temel, düşük seviyeli çözümler. Bu sistemlerin maliyeti tipik olarak 50 bin dolar civarındadır. Bunlar sadece temel özelliklere sahip sistemlerdir ve çalışma grubu sınıfı sunucularda çalışırlar.

Kullandığımız ikinci kriter, DAM’ın birkaç temsili işlevine dayanmaktadır.

1. Görüntü kataloglama özelliği ile sistemler düşük çözünürlüklü küçük tırnaklar yakalar.
2. Özelliği ile sistemler sadece küçük resimleri ve meta verileri değil aynı zamanda yüksek çözünürlüklü medya dosyalarını da yakalayabilir.
3. Web Siteleri için İçerik Yönetimi Arka Uç Özelliği: Bu, Web için içerik yönetimi ile hizmet/editoryal ortam sağlar. İçerik, metin, grafik, multimedya, XML ve SGML belgeleri gibi farklı dosya biçimlerinde olabilir.
4. Akıllı Kataloglama ve Dizin Oluşturma Özelliği: Bu akıllı kataloglama ve dizin oluşturma özelliği, akıllı gezinme araçlarına sahip Web tabanlı bir arayüze sahiptir ve kullanıcının görüntü, video, ses ve metin belgelerini daha kolay ve verimli bir şekilde aramasına ve düzenlemesine olanak tanır.

DİJİTAL VARLIKLARIN KORUMA VE DAĞITIM KONULARI

Multimedya manipülasyon araçlarının hızlı büyümesi ve ağ erişiminin geniş mevcudiyeti, dijital veri işleme, dağıtım ve depolama kolaylığına yol açmaktadır. Güçlü dijital tesisler, kısa sürede büyük miktarda mükemmel dijital varlık kopyası üretebilir.

Gelişmiş sıkıştırma teknolojisi, iletimi kolaylaştırmak için dijital içeriğin küçük bir veri akışına sıkıştırılmasına da katkıda bulunur. Bu avantajlar, fikri mülkiyet hakkı başarılı bir şekilde uygulanamıyorsa, kesinlikle içerik oluşturuculardan ve içerik sahiplerinden endişelerini dile getirmek için içerik kullanıcılarına fayda sağlar.

Bu, özellikle Napster ve Kazaa gibi eşler arası çevrimiçi dosya paylaşım sistemlerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde geçerlidir. Yine de, birkaç araştırmacı, üst düzey şirket yöneticilerinin bilgisayar güvenliğine ve dijital varlıkların güvenliğine nadiren çok fazla dikkat ettiğini belirtti.

Austin ve Darby, bir şirketin karşı karşıya kalmaya yatkın olduğu tehdit türlerini tartışıyor ve her bir varlığın ne kadar koruma alacağına karar vermekten, güvenli yazılım konusunda ısrar etmeye ve bir güvenlik ihlaline yanıt prova etmeye kadar sekiz süreç öneriyor.

Dijital varlıkların korunması konusunu, dijital varlıkların korunmasını sağlamak için yasal, teknik ve teknik olmayan araçlar olmak üzere üç farklı açıdan ele alıyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir