DUYGUSAL AJANLARIN EVRİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

DUYGUSAL AJANLARIN EVRİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Temmuz 2022 Akıllı ajan örnekleri Alfa beta budama örneği Yapay zeka ajan nedir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

DUYGUSAL AJANLARIN EVRİMİ

Geleneksel olarak, filozoflar duyguları, aksi takdirde mantıksal varoluş durumlarında kesintiler olarak tanımladılar. Hem psikolojide hem de bilişsel bilimde duygusal alanda son zamanlarda yapılan araştırmaların yeniden canlanması, 1800’lerin sonlarında duyguların bilişimizde önemli bir rol oynadığını ve bize bilgi sağlamaya hizmet ettiğini düşünen merhum Charles Darwin tarafından geliştirilen görüşle aynı fikirdedir. 

İlgili bir araştırma alanı, duygusal hesaplama alanıdır. Bu nispeten yeni alan, duyguların insan zekası üzerindeki etkisini inceler ve bunu yapay zeka (AI) alanını daha da geliştirmek için kullanmaya çalışır. Duygu kavramının yapay varlıkların akıllı işleyişini nasıl artırabileceği hala belirsizdir, ancak şu anda var olan çeşitli araştırma programları aracılığıyla fayda sağlayabilecek alanlar belirlenmektedir.

Bu alanda, duyguları tanımlayabilen, işleyebilen ve sentezleyebilen yapay zekalar geliştirmek için pek çok çalışma yapılmaktadır. Picard (1997), duyguların yapay zeka için ayrılmaz bir parça ve doğal bir ilerleme olduğunu öne sürüyor. Ayrıca şunu da belirtiyor: “Günümüz bilgisayarlarının tanıma, ifade etme ve duygulara sahip olamamaları, akıllıca hareket etme ve bizimle doğal bir şekilde etkileşim kurma yeteneklerini ciddi şekilde sınırlandırıyor”.

Duygusal karar verme, kabul edilebilir bir zaman çerçevesinde çok sayıda seçeneği sayma ve değerlendirme sorunuyla karşı karşıya kalan bilgisayar sistemleri için iyi bir çözüm sağlar. Duygusal karar verme mekanizmalarını entegre ederek fayda sağlayan bir yapay zeka uygulaması, akıllı ajanların uygulamasıdır.

Aracı kelimesi, bir dizi farklı uygulamaya atıfta bulunmak için AI alanı içinde kullanılır. Terimin en popüler kullanımı, geçici olarak dinamik bir çevre içinde akıllıca etkileşim kurma yeteneğine sahip özerk bir yapay varlıkla ilgilidir.

Bilişsel değerlendirme teorisi ve Ortony, Clore ve Collins tarafından geliştirilen OCC Modeli, başlangıçta sentetik duygu üretimi için tasarlanmasa da, bu projelerin birçoğunun temelidir. Tablo 1, bir olayı değerlendirmek ve uygun bir duyguyu belirlemek için OCC modelinde ve sonraki AI uygulamalarında kullanılan değerleri göstermektedir.

Teoride bahsedilen olası 22 duygusal durumdan sekizini gösteren OCC değerlendirmelerinin bir alt kümesidir. Tanımlanan duygusal eksenleri kullanan insan eğitmenlerin sosyal ve duygusal zeka becerilerini dahil etmek için INES’e önerilen bir uzantıyı rapor etmektedir.

Uygulama henüz kavramsal aşamadadır. Baillie (2002), simüle edilmiş insan duygusal zekasından etkilenen karar verme kapasitesine sahip, duygusal olarak motive edilmiş bir yapay zeka (EMAI) mimarisi geliştirdi. Mimari, karmaşık bir bilgi toplama, işleme ve güncelleme ağında birlikte çalışan birkaç ana işleme ve bilgi temsil alanından oluşuyordu.

Mimarinin odak noktası, bir EMAI aracısının çevre hakkındaki inançlarını ve sonuç olarak nasıl davrandığını etkileyen duygusal bir filtre görevi gören “duygusal bir alan” idi. EMAI aracıları uygulanmış ve duygu simülasyonlarında makul olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Duygular da dahil olmak üzere bir dizi insan özelliğinin keşfedilmesine izin vermek için bir açık ajan mimarisine (PMFserv) yönelik ilerleme hakkında rapor veriyor. Mimari, EMAI mimarisine benzer işlevsellik sağlayan birçok benzer yapısal bileşene sahiptir, ancak uygulama alanları ve entegrasyon çabaları denemeyi engellemektedir ve simüle edilmiş senaryolar değerlendirilmemiştir.


Akıllı ajan örnekleri
Akıllı ajanlar
Alfa beta budama örneği
Yapay zeka ajan nedir
Ajan Türleri
Model tabanlı etmen ve fayda tabanlı etmen arasındaki farklar nelerdir bir örnek ile açıklayınız
Reaktif akıllı ajanlar
Sınırlı derinlikte arama


DUYGUSAL OLARAK AKILLI BİR AJAN MİMARİSİ

EMAI mimarisi son zamanlardaki duygusal ajan mimarilerinin bir örneğidir. Duygusal karar verme ve akıl yürütmede kullanımları için duygusal kavramları işleyen karmaşık bir mekanizmalar dizisidir. EMAI mimarisine entegre edilmiş iki tür duygu mekanizması vardır. İlk mekanizma, motivasyonel dürtüler olarak bilinen hızlı birincil duyguları taklit eder.

Bu sürücüler kaynaklarına, zevk derecelerine ve güçlerine göre sınıflandırılabilir. Bir EMAI aracısında, bu sürücüler aracıda davranışı başlatmak için kullanılır. Açlık, yorgunluk veya uyarılma gibi kavramları içerebilirler.

Dürtülerin gücü geçici olarak dinamiktir ve belirli eşik seviyelerinde etmen hedefler belirleyecek ve başarılı bir şekilde elde edildiğinde dürtüleri pasifleştirecektir. Örneğin, zamanla açlık dürtüsünün gücü artacaktır. Belirli bir noktada, temsilci o kadar acıkacak ki, yiyecek elde etmesini sağlamak için uygun hedefler koyacaktır. Yiyecek tüketildiğinde, ajanın açlık dürtüsünün gücü azalacaktır.

Aracının hedefleri, tahrik mekanizmalarından ve birincil duyguları temsil eden bir dizi dahili durum kaydından oluşan bir motivasyonel itici güç üreticisi tarafından üretilir. Her kayıt, tek bir gösterge ile temsil edilir ve örneğin açlık gibi belirli bir sürücü için değeri depolar. Uygulanan dahili durum kayıtlarının sayısı, EMAI aracısının kullanıldığı uygulamaya bağlıdır.

EMAI mimarisinde uygulanan ikinci duygu türü ikincil duygudur. Bu duygu kategorisi, amaçları tatmin etme girişimlerinin ürettiği zihinsel (ve dolayısıyla fiziksel) durumları ifade eder. Bu duygular mutluluk, öfke, üzüntü, suçluluk ve can sıkıntısı gibi duyguları içerir. İkincil duygular, EMAI mimarisinde duygusal bir alanda değerler olarak temsil edilir.

Duygusal alan, altı değerlendirme boyutuyla tanımlanan altı boyutlu bir alandır. Smith ve Ellsworth’ün psikolojik modeline dayanan duygusal alan, 15 duyguyu (mutluluk, üzüntü, öfke, can sıkıntısı, meydan okuma, umut, korku, ilgi, küçümseme, iğrenme, hayal kırıklığı, şaşkınlık, gurur, utanç ve suçluluk) tanımlar. memnuniyet, sorumluluk, çaba, kesinlik, dikkat ve kontrol olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır.

Ajanın duygusal durumunu temsil etmeye ek olarak, ajan, duyguları hem ajanın içindeki (iç duyusal veriler olarak) hem de çevresi içindeki (dış duyusal veriler olarak) tüm uyaranlarla ilişkilendirmek için duygusal alanı kullanır.

Uyaranlar, ajan tarafından bir olayın parçası olarak algılanır. Olay, etmen tarafından yürütülen davranışsal bir bölümdür. Uyaranlar, gerçekleştirilen eylemler, kokular, nesneler, diğer ajanlar, günün saati ve hatta hava durumu dahil olmak üzere ajanın ortamındaki herhangi bir somut unsur olabilir.

Ajanın duyusal işlemcisi, üst düzey gözlemin gerçekleştiği yerdir. Bu bilgi, etmen tarafından dışa dönük davranış oluşturmak için kullanılmadan önce (niyet oluşturucu tarafından belirlenir) duygusal alan aracılığıyla filtrelenir. Bu noktada bilgi algılanmıştır.

Bu nedenle, ajan tarafından algılanan tüm bilgiler, ajanın duygusal durumundan etkilenir. Bir uyarıcı ya da olay ajan tarafından algılanmadan önce ajan her biri için ilişkili bir duyguyu hesaplamalıdır. Bir uyarıcıyla ilişkili duygu, ajanın uyarıcıyla son karşılaşmasına göre değerlendirme boyutlarının her biri incelenerek belirlenir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir