E-TİCARETİN KABUL EDİLMESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 E-TİCARETİN KABUL EDİLMESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Ekim 2022 e ticaretin türkiye'deki gelişimi E-ticaret Nasıl Yapılır? E-ticaret platformları 0

 E-TİCARETİN KABUL EDİLMESİ

Yukarıda açıklanan arka plan literatürüne dayalı olarak, İsveç’in dört bölgesel bölgesinde rastgele seçilen 1.170 küçük işletmeye posta yoluyla bir anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bölgesel alanlar, tarihsel olarak yüksek işsizlik oranları ve metropol merkezlere işgücü kaybı nedeniyle özellikle ilgi çekicidir.

Sonuç olarak, bölgesel işletmelerin büyümesi dünya çapında hükümetler için en önemli öncelik olmuştur ve özellikle küçük işletmeler, bölgesel toplulukların sürdürülebilir kalkınmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Küçük işletmeler tarafından e-ticaret gibi teknolojilerin benimsenmesi, bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, çalışmanın odak noktası öncelikle bölgesel küçük işletmelerde e-ticaretin benimsenmesiydi.

Küçük işletmelerin profilini çıkarmak için ve Donckels ve Lambrecht’in çalışmasına paralel olarak, katılımcılardan gösterilen soruları yanıtlamaları istendi. Katılımcılara ayrıca işletmelerinin tanımlandığı gibi bir ağın parçası olup olmadığı ve işlerinde e-ticareti benimseyip benimsemedikleri sorulmuştur.

E-ticareti benimsediklerini belirten katılımcılardan, itici güçleri, faydaları ve dezavantajları 5’li Likert ölçeğinde (1’i çok ağa bağlı olmayan katılımcılar benimsemiştir) derecelendirmeleri istendi. e-ticaret, ağ bağlantılı bir yapının parçası olan katılımcılar ise e-ticaretin benimsenmesi söz konusu olduğunda en iyi ihtimalle ikirciklidir.

Bazı yazarlar, e-ticaretin benimsenmesinin, işletmenin büyüklüğü ile önemli ölçüde bağlantılı göründüğünü belirtmişlerdir. 10’dan az çalışanı olan küçük işletmelerin (mikro işletmeler olarak da bilinir), 10’dan fazla çalışanı olan küçük işletmelere göre e-ticareti benimseme olasılığı daha düşüktür. Daha yakın zamanlarda, bu sorunu aşmak için mikro işletmelerin bir tür resmi ağla meşgul olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürdüler.

İsveç çalışmasının sonuçları, ağa bağlı olmayan küçük işletmelerin, bir ağın bu bölümlerinden çok e-ticareti benimseme olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, mikro işletmeler bir tür ağa yönelebilirken, bu onların e-ticareti benimseme modellerinde doğrulanmamaktadır. Bazı yazarlar, e-ticaretin benimsenmesinin bir göstergesi olarak pazar odağını önerdiler.

İsveç araştırması, pazara odaklanmanın yalnızca bir ağ yapısı içinde faaliyet gösteren kuruluşlarla e-ticaretin benimsenmesi için önemli bir faktör gibi göründüğünü göstermektedir. Böyle bir düzenlemenin dışında kalanlar için anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Ortalamaların karşılaştırılması, iki katılımcı grubu (ağ bağlantılı ve ağa bağlı olmayan) arasında yalnızca iki itici gücün önemli bir farklılığa sahip olduğunu gösterdi. Bunlar, harici destek veya yardımın mevcudiyeti ve gelişmiş kontrol ve takipti.

Hâlâ ortanca noktanın (3) altında olmakla birlikte, her ikisi de ağa bağlı olmayan grupta ağa bağlı meslektaşlarına göre önemli ölçüde daha yüksek puan aldı. Bunun olası bir açıklaması, üyelerini memnun etmek için ağa bağlı küçük işletmelerde yeterli teknik destek ve iş bilgisinin mevcut olmasıdır.


E-ticaret Türleri
E-ticaret tez
E-ticaret platformları
e-ticaret nedir
E-ticaret için Gerekenler
E-ticaret sitesi
e ticaretin türkiye’deki gelişimi
E-ticaret Nasıl Yapılır


E-ticaretin benimsenmesinin faydaları açısından ağ bağlantılı ve ağsız katılımcılar arasında önemli bir farklılık olmadığı görüşün- den farklı olarak. Olası bir açıklama, her iki durumda da katılımcıların e-ticaretin benimsenmesinden görünenden daha fazla fayda beklemesidir.

Ancak, e-ticareti benimsemenin dezavantajlarının daha yakından incelenmesinde, bunlardan beşi (daha yüksek maliyetler, artan bilgisayar/BT bakımı, iş süreçlerinin tekrarı, iş esnekliğinin azalması ve güvenlik) arasında önemli bir fark gösterdi. ağa bağlı ve ağa bağlı olmayan katılımcılar. Her durumda, ağa bağlı olmayan grup, bu faktörlerden ağa bağlı gruba göre daha yüksek düzeyde dezavantaj bulmuştur.

Bu, zorlukların tek bir bağımsız birimde olabileceğinden daha kolay bir şekilde bir ağ üzerinden dağıldığına dair görüşleri destekleme eğiliminde olacaktır.

İsveç çalışmasının sonuçları, küçük işletme arenasında ağların doğası ve rolü ve bunların, e-ticareti benimsemenin itici güçlerinin, yararlarının ve dezavantajlarının karar verme ve algılanmasını nasıl etkilediğiyle ilgili bir dizi soruyu gündeme getiriyor.

Sonuçlar önemlidir, çünkü sonuçlar, e-ticaretin benimsenmesini kolaylaştırmanın bir yolu olarak küçük işletmeler arasındaki ağları teşvik etmeye yönelik hükümet girişimlerinin geçerliliği ve kullanışlılığı hakkında şüpheler uyandırmaktadır. Çalışma, e-ticaretin benimsenmesi açısından ağa bağlı ve ağa bağlı olmayan küçük işletmeler arasında önemli bir fark olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, ağ oluşturma alanındaki hükümet girişimleri mutlaka önemli sonuçlara yol açmayabilir.

Önceki araştırmalar, küçük bir işletmenin (ve özellikle bölgesel bir küçük işletmenin) diğer kuruluşlarla bir ağ oluşturma anlaşmasına girerek dinamik bir küresel pazarda hayatta kalma beklentilerini artırdığını ileri sürmüştü. Ayrıca, ağa bağlı küçük işletmeler, ağa bağlı olmayan meslektaşlarının kolayca erişemeyeceği teknik kaynaklara erişebilir.

Bu, bir ağa ait olmanın e-ticaret gibi teknolojilerin benimsenmesini kolaylaştırdığı anlamına geliyor gibi görünmektedir. Ancak, bu makalede sunulan araştırma aksini gösteriyor. Bölgesel alanlarda ağa bağlı ve ağa bağlı olmayan küçük işletmelerin karşılaştırılması, e-ticaretin itici güçleri ve faydaları söz konusu olduğunda iki grup arasındaki farkların minimum olduğunu göstermiştir.

Ancak, e-ticaretin benimsenmesinin ardından yaşanan dezavantajlarda gözle görülür farklılıklar olduğu görülmektedir. Ağa bağlı küçük işletmeler, e-ticaretin olumsuz etkisini ağa bağlı olmayanlardan daha kolay emebilir.

Ancak burada sunulan araştırma, hiçbir şekilde ağlar ve e-ticaretin benimsenmesi arasındaki ilişkinin kapsamlı bir incelemesi değildir. Bunun yerine, küçük işletmelerin meslektaşlarıyla ilişki kurma ve gelişen teknolojileri benimseme biçimleri üzerinde önemli etkileri olan bir konunun daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasına yönelik ilk adımdır.

  • E-Ticaret/Elektronik Ticaret: Web tabanlı bilgi teknolojilerinin iş süreçlerini, işlemleri ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik uygulaması.
  • E-Ticaret İtici Güçler: E-ticaretin benimsenmesini kolaylaştıran koşullar ve/veya beklentiler.
  • E-Ticaret Faydaları: E-ticaretin benimsenmesiyle elde edilen somut ve soyut iş avantajları.
  • E-Ticaret Dezavantajları: Bir işletmenin e-ticarete geçişi sonrasında yaşadığı zorluklar veya problemler.
  • Mikro işletme: 10’dan az çalışanı olan bir kuruluş.
  • Ağ: Tanımlanmış bir dizi paylaşılan değerlere, rollere, sorumluluklara ve yönetişime sahip olan ve ağ üyeleri arasında yanal bağlantılar, karşılıklılık ve karşılıklılık ile karakterize edilen bağımsız olarak oluşturulmuş bir varlık.
  • Bölgesel Alan: Büyük metropol merkezlerinin dışında bulunan bir coğrafi alan.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir