EKİP SÜREÇLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

EKİP SÜREÇLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Haziran 2022 Ekip çalışması örnekleri Ekip Oluşum Aşamaları Ekip Yönetimi ve liderlik 0
Model Yorumlaması

Yüksek Performanslı Sanal Ekipler Tasarlamak

Uygun görev tasarımı güçlü bir motive edici olabilir. Hem iş özellikleri teorisi hem de sosyoteknik teori, grup görev tasarımının çalışan motivasyonu, memnuniyeti ve performansı için kritik olduğunu öne sürer. Her iki teori de performansı ve tutumları olumlu yönde etkilemek için görevin belirtilen kriterlere göre tasarlanmasını önermektedir.

Oldukça güçlü deneysel desteğe sahip olan iş özellikleri teorisi, görev niteliklerinin motivasyon ve işten duyulan memnuniyet gibi kritik psikolojik durumlar üzerindeki etkileri aracılığıyla etkinliği etkilediğini öne sürer.

Örneğin, belirli bir iş geliştirme sanal ekibinin vaka çalışmasında ekip üyeleri, yüksek memnuniyet ve motivasyon düzeylerinin projenin yüksek algılanan önemini yansıttığını belirttiler. Olumlu motivasyon ve tatmin düzeylerinin, işin kalitesi ve ekibin genel verimliliği üzerinde olumlu bir etkisi vardır (yani, görev tasarımı ile üretkenlik ve kalite arasında dolaylı bir etki vardır).

Ayrıca ekip, çalışmalarının nasıl yapılacağını belirlemede özerkliğe sahip olmalıdır, çünkü özerklik çalışan tutumlarını, davranışlarını ve performansını artırır. Son olarak, bir uzaktan çalışan, tavsiye ve yardım şeklinde yönetimsel geri bildirim aldığında, çalışanın etkinliği artar. Bu, sanal ekip performansında bir artışa neden olur.

EKİP VE ÜYELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Bir sanal ekibin başarısını etkileyen ekip üyesi özellikleri listelenmiştir ve aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ekibin büyüklüğü, ekibin görevini yerine getirme yeteneğini etkileyebilir. Ekip çok büyükse, daha yüksek koordinasyon maliyetleri ortaya çıkar. Takım boyutu çok küçükse, işini tamamlamak için gereken kaynaklara sahip olmayacak ve takım üyelerinin takıma bağlı olma olasılığı daha düşük olacaktır. Ekibin büyüklüğü de projenin aşamasına uygun olmalıdır. Örneğin, yeni bir ürün geliştiren sanal bir ekip, ürün tasarım aşamasından üretim aşamasına geçerken daha fazla insan kaynağına ihtiyaç duyabilir.

Ekip etkinliği için ekip üyeliğinin istikrarı gereklidir. Eğer ciro yüksekse, yeni üyeleri yönlendirmek için zaman ve çaba harcanacak, performans normları gelişmeyecek ve performans düşecektir. Bununla birlikte, bir miktar ciro, durgun bir takımı canlandırabileceği ve yaratıcılığı artırabileceği için faydalı olabilir.

Bir ekibin toplu bilgi ve becerileri, ekibin görevini yerine getirme yeteneğini büyük ölçüde etkileyecektir. Bu beceriler arasında teknik beceriler, bilgi sistemleri (IS) becerileri ve kişilerarası beceriler yer alır. Sanal ekiplerde yüz yüze etkileşim eksikliği göz önüne alındığında norm olan sanal olarak iletişim kurmak ve sanal olarak bilgi paylaşmak için mevcut olan bilgi teknolojisi araçlarını ve sistemlerini kullanmak için bilgi sistemleri becerileri gereklidir. Ekip üyeleri arasındaki etkili iletişim becerileri, sanal bir ekibin etkinliği için de hayati önem taşır.


Ekip Oluşum Aşamaları
Ekip çalışması örnekleri
Ekip çalışması nedir
Ekip Nedir
Ekip Yönetimi ve liderlik
Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının önemi
Ekip Yönetimi PDF
Ekip Yönetimi Eğitimi


Sanallık derecesi (ekip coğrafi dağılımının derecesi) ekip etkinliğine katkıda bulunabilir. Bir ekibin daha fazla coğrafi dağılımının (yüksek derecede sanallık) daha düşük performansa yol açtığını gösteren sınırlı deneysel kanıt vardır.

Bunun nedeni muhtemelen yüz yüze iletişimin azalması, sosyal ilişkiler kurma fırsatlarının azalması ve yüz yüze iletişim yerine iletişim teknolojisini sanal olarak kullanarak iletişim kurma ve koordine etme güçlükleridir. Bu, daha yüksek sanallığın ekip performansı ve işten ve ekipten memnuniyetle olumsuz bir şekilde ilişkili olabileceği anlamına gelir.

Takım performansı inançlarının, önceki araştırmalarda grup etkinliğinin güçlü bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Örneğin, grup gücü adı verilen bir kavram aracılığıyla değerlendirilen takım inançlarının, takıma bağlılık, takımın parçası olmaktan duyulan memnuniyet ve takımın görevleriyle ilgili motivasyon ile pozitif ilişkili olduğu bulundu.

Grup gücü, grup düzeyinde yeterlik inançlarını yakalar. Grup gücü (bazen grup etkinliği olarak da anılır) “grubun bir görev hedefini karşılama kapasitesine olan ortak inançtır”.

EKİP SÜREÇLERİ

Ekip etkinliğini olumlu yönde etkileyen ekip süreciyle ilgili çeşitli davranışsal özellikler vardır. Bunlar; koordinasyon, özen (yani ekip ruhu), uzmanlık paylaşımı ve iletişimin etkinliğidir. Cohen ve Bailey’e göre ekip üyelerinin nasıl koordine olduğu bir ekibin önemli bir özelliğidir. Ekip üyeleri işlerini yapmak için birbirlerine bağımlı olduklarından, birbirine bağlı görevleri koordine etmek çok önemlidir.

Ekip üyeleri arasındaki iyi koordinasyon, tekrar etmeden ve boşa çaba harcamadan birlikte çalışmayı sağlar. Birbirini önemsemek, enerji ve takım ruhu ile birlikte çalışmayı ifade eder. Bu, ekip üyelerini motive edebilir ve daha yüksek performansla sonuçlanan ekip hedeflerine bağlılığı teşvik edebilir.

Başkalarının bilgi ve uzmanlıklarını paylaşmak ve bunlardan yararlanmak da önemlidir, çünkü karşılıklı bağımlılıkları yerine getirmek için etkili çapraz eğitimi ve karar vermeyi destekler. Bunu mümkün kılmak için iyi iletişim süreçlerine ihtiyaç vardır.

Altı sanal ekip vaka çalışmasında görüşülen ekip üyelerinin %84’üne göre, başarılı bir sanal ekip oluşturmada etkili iletişim süreçleri önemliydi.

Benzer şekilde, Cohen (1994), yüksek performanslı takımların çoğunun, üyelerin rahat bilgi paylaştığı ve iyi iletişim kurduğu takımlar olduğunu bulmuştur. Bu ekip süreci değişkenleri, çoğu ekip etkinliği modelinin bir parçasıdır ve önceki araştırmalarda grup etkinliği ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Performansı ve tutumları olumlu yönde etkilemek için gerekli görev tasarım kriterleri

Görev şu şekilde tasarlanmalıdır:

• Çeşitli beceriler (liderlik, iletişim, farklı teknik beceriler, vb.) gereklidir, öyle ki, genel görevi tamamlamak için birlikte çalışmak üzere bir insan ekibine ihtiyaç vardır.
• Üyelerin çabalarının sonucunu görebilmeleri için bütün ve tanımlanabilir bir çalışma vardır.
• Ekip üyelerinin işlerinin önemli olduğunu hissetmeleri ve görevi tamamlamak için motive olmaları için diğer insanların yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu algılanır.
• Ekip, ekip üyelerinin eylemlerinden dolayı kendilerini yetkilendirilmiş ve sorumlu hissetmeleri için işin nasıl yapılacağını belirleme konusunda önemli ölçüde özerkliğe ve bağımsızlığa sahiptir.
• Ekibin nasıl performans gösterdiğini anlayabilmesi ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilmesi için ekibe düzenli ve doğru geri bildirim sağlanır.

Ekip etkinliğini etkileyen ekip üyelerinin özellikleri

• Takımın büyüklüğü
• Ciro açısından takımın istikrarı
• Ekip üyelerinin becerileri
• Ekip üyelerinin göreli konumları (yani sanallıkları)
• Ekip üyelerinin ekiplerinin yetenekleri hakkındaki inançları

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir