Entegrasyona Yönelik Eğilim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Entegrasyona Yönelik Eğilim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Kasım 2022 Eğitimde teknoloji ve entegrasyon Teknoloji entegrasyonu planlama Model 0
Kısaltmalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Kurumsal Uygulamalar İçin Pazarın Yinelenen Doğası

Makale, kurumsal uygulama satıcılarının satış söyleminin gelişimini inceleyerek kurumsal sistemler pazarının yinelenen unsurlarını araştırıyor. Kurumsal sistemler, iş fonksiyonlarını destekleyen modüllerin daha fazla entegrasyonunun iyi bir şey olduğu temelinde sürekli olarak satılır ve uygulanır. Bu yazıda, temelde üretilen bilgilerin çoğunun fazlalığına dayalı olarak bu varsayımı sorguluyoruz.

Erken Malzeme Kaynakları Planlaması (MRP) günlerinden, Kurumsal Kaynak Planlaması II (ERP II) biçimindeki günümüzün en son tekliflerine kadar bilgisayar uygulamalarının gelişimini takiben, gereksinimi yaratan koşulları anlamaya çalışıyoruz (ihtiyaç söylemi) .

Buna paralel olarak, satış söyleminin, operasyonel modüller arasında her zamankinden daha fazla entegrasyonla iş kullanıcılarının gelişen gereksinimlerine yanıt veren, mevcut çözümlerin sürekli genişletilmesi ve yeniden paketlenmesi ile karakterize edildiği varsayılmaktadır. Bu aşırı bütünleşme eğilimi, kuruluşun performansını, verimliliğini ve etkililiğini izlemeye çalışan yöneticilerin yaşadığı aşırı bilgi yüklemesi sorununu şiddetlendirir.

MRP bir zamanlar envanterin daha iyi görünürlüğünü ve kontrolünü sağlamak için uygulandı, çünkü bunun satılan malın maliyetinin en maliyetli unsuru olduğu anlaşıldı. Envanter seviyelerinin düşürülmesi, çoğu imalat organizasyonunda iyi anlaşılmış bir yönetim hedefidir.

Öte yandan, iş fonksiyonlarının kademeli olarak bilgisayarlaşmasına eşlik eden bilgi bolluğu, bilgiye karşı benzer şekilde “ekonomik” bir tutum ortaya çıkarmıyor gibi görünüyor.

Bilgi fazlalığını teşvik etmek yerine, kapsamlı bilgilerin herkes tarafından erişilebilir olması yerine, uygun bilgilerin ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda sağlandığı, bilgi sağlanmasına “Tam Zamanında” bir yaklaşımdan yanayız. Kurumsal uygulamaların temel tasarım konularına kadar geriye giderek, iş işlevlerini sürekli olarak tek bir veri yapısına entegre etmekten iş değeri elde edilip edilemeyeceğini sorguluyoruz.

Sanayi Devrimi’ni takip eden yıllarda endüstrinin odak noktası, envanteri kontrol etmek yerine mümkün olduğu kadar çok çıktı sağlamaktı. Bu değişiklikle birlikte, seri üretim tesislerinin ve faaliyetlerinin giderek karmaşıklaşan doğasını destekleyen sistemlere yönelik artan ihtiyaç ortaya çıktı.

Bununla birlikte araştırmalar, yöneticilerin asıl sorununun ilgili bilgi eksikliği değil, alakasız bilginin fazlalığı olduğunu göstermiştir. O dönemde, bilgisayarlaşma düzeyindeki kısıtlayıcı faktör maliyetti. Teknolojinin kademeli olarak metalaşması, depolama donanımının (nispeten) ucuz olduğu anlamına gelir, bu nedenle kullanımı (veya kötüye kullanımı) ile ekonomi kültürü yoktur.

Bu “değişen maliyet dengesi”, MRP’yi desteklemek için bilgisayar uygulamalarının alımındaki orijinal büyümeye bağlanmıştır. MRP mantığı zaten mevcut olmasına ve geniş çapta uygulanmasına rağmen, sistemlerin kullanımı şimdiye kadar çoğu işletme için engelleyici derecede pahalıydı.

Stok maliyetleri artarken hesaplama maliyetleri düşüyordu. Bilgisayarların hızlı güncelleme yeteneği, MRP mantığı ve uygun verilerle birleştiğinde, yöneticilerin birincil görevlerin planlanması ve yürütülmesi arasında kaçınılmaz olarak meydana gelen binlerce değişiklikle akıllı bir şekilde başa çıkmalarını mümkün kıldı.


Teknoloji entegrasyonu Modelleri
Teknoloji entegrasyonu planlama Modeli
Teknoloji entegrasyonu Nedir
Entegrasyon Ne Demek
Eğitimde teknoloji entegrasyonu
Sosyal entegrasyon
Toplumsal entegrasyon Nedir
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ppt


Bilgisayar üreticilerinin doğal eğilimi, çok fazla bilgisayar zamanı kullanan yeni sistemler satmaktır. Fiyat performans oranındaki aynı artış, 1990’larda ticari işlemin temel birimlerini (satış siparişinden mamul mala, talep tahmininden ana ürüne kadar) birleştirebilen ve ilişkilendirebilen entegre sistemler olan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin benimsenmesine neden oldu. üretim programı).

Bu entegrasyonu sağlamak için, ERP sistemleri büyük merkezi ilişkisel veritabanlarına güvenir. Bu veritabanlarını manipüle etmek ve çalıştırmak için gereken depolama ve bellek miktarı, donanımın maliyet/performansındaki gelişmeyle paralel olarak arttı.

Ayrıca, yazılım evleri yavaş yavaş istemci/sunucu modelinden tarayıcılı herhangi bir bilgisayarda çalışabilen “ince istemci” modeline geçti. İlk kez bir kuruluşun, masaüstüne işlevsellik sağlamak için interneti kullanarak tüm işlem işleme altyapısını uzaktaki merkezi bir sunucudan çalıştırması mümkün oldu.

ERP sistemlerinin bu 2 bileşenini, yöneticilerin “operasyonel” entegrasyon sorunlarına ve “bilgisel” gereksinimlerine çözüm olarak tanımlamaktadır. Bunlar, yalnızca manuel görevleri otomatikleştirmek için değil, aynı zamanda “olaylar, nesneler ve süreçler yeni bir şekilde görünür, bilinebilir ve paylaşılabilir hale gelecek” şekilde yönetim görevlerini “bilgilendirmek” için teknoloji kullanımını tanımlarken ifade edilen aynı kavramlardır.

Bu nedenle ERP sistemlerinin aşağıdaki faydaları sağlaması beklenmektedir: (1) bilgisayarlaşma yoluyla verimliliği artırarak maliyetleri azaltmak; ve (2) şirket çapında doğru ve zamanında bilgi sağlayarak karar vermeyi geliştirmek.

Bu merkezileştirilmiş bilgi sistemlerinin gerçekten her iki tür yararı da sağlayıp sağlayamayacağı bir süredir tartışma konusu olmuştur. “Bir şirketin, faaliyetinin her yönünü yönetmesine yardımcı olacak tek, tamamen entegre bir süper sistem ve YBS oluşturabilecek bir uzmana (veya bir uzmanlar grubuna) sahip olabileceği ve sahip olması gerektiği fikri saçmadır”.

Daha Fazla Entegrasyona Yönelik Eğilim

Geleneksel bir imalat organizasyonunda, malzemeler, maliyet veya hizmetin toplam tedarik maliyetinin %75-80’ini oluşturuyordu. Bu nedenle 70’lerde planlamacıların tutumu, envanter fazlalığını (malzemelerde, WIP’de veya bitmiş ürünlerde) en aza indiren yöntemler geliştirmekti.

Tersine, her zamankinden daha fazla entegrasyon için çabalayan günümüzün ERP satıcılarının odak noktası, kontrol etmeye çalışmak yerine mümkün olduğu kadar çok bilgi sağlamak olmuştur (üretim açısından “stoktan üretime” modeline benzer).

Süreçlerin entegrasyonuna odaklanan ve giriş noktasındaki verilerin bütünlüğüne bağımlı olan ERP sistemleri, iş sürecindeki her aşamanın yüksek hacimli işlemlerin verimi için optimize edildiği sanal montaj hatları ile karşılaştırılabilir. 

İş süreçlerinin bu düzeyde entegrasyonunun önemli bir dezavantajı, bilgi “stoklarının” oluşabilmesidir (eksik görece önemsiz küçük bir bilgi parçası, iş açısından kritik bir işlemi engelleyebilir). Klasik bir örnek, bir faturanın yazdırılmasını engelleyen eksik bir döviz kuru olabilir.

ERP satıcılarının “en iyi uygulama” olarak adlandırdığı şeyi kullanmanın faydalarından biri, işlemlerin göreceli önemine bakılmaksızın tüm işlemlerin aynı sistem modeline uyması gerektiğidir.

Bu, ayrıntılı olarak açıklanan 80:20 kuralını göz ardı eder, buna göre muhtemelen MRP hakkındaki kesin kitaptır. Bileşenlerin %20’si maliyetin %80’ini oluşturuyorsa, bileşenlerin %100’ünde envanterin işlemsel hareketlerini kaydetmek için neden aynı titizlikle uygulansın?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir