ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKALARI  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKALARI  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Haziran 2022 Erişilebilirlik Kılavuzu Erişilebilirlik resmî ERİŞİLEBİLİRLİK ve ULAŞILABİLİRLİK arasındaki fark 0
İnternetin  Sınıflandırılması

ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

1990 Engelli Amerikalılar Yasası’nın baskısı ve Bölüm 508’in artan etkisi altında, birçok ABD koleji ve üniversitesi geçtiğimiz yıllarda kampüs genelinde erişilebilir Web politikalarını benimsemiştir. Tipik olarak, bu politikalar WCAG’ye, Bölüm 508’de yayınlanan Erişim Kurulu Standartlarına veya bunların bazı kombinasyonlarına veya varyasyonlarına uyulmasını önerir veya bunlara uyulmasını gerektirir.

Çoğunlukla daha büyük olan bazı akademik kütüphaneler, erişilebilir Web sayfaları için kampüs çapındaki yetkiyi almış ve bunu kendi politikalarında ele almıştır. Bunu ilk yapanlar arasında, Engelli Kişilere Yönelik Kütüphane Hizmetleri Politikası Bildiriminde WCAG’ın birinci ve ikinci öncelik seviyelerine uyumu gerektiren Y ale Üniversitesi Kütüphanesi vardı.

Çok az kütüphane, çevrimiçi bilgi ürünlerinin seçimi ve satın alınmasıyla bağlantılı olarak erişilebilirlik konusunu ele alan politikalar benimsemiştir.

Bu yazar tarafından Kasım 2003’te yapılan kapsamlı bir Web araştırması ve kütüphanelerdeki erişilebilirlik sorunlarına adanmış e-posta tabanlı bir tartışma grubu olan axslib-l’de yayınlanan bir soruşturma, bu tür politikaların bir avuç dışında hepsini verdi.

Washington Üniversitesi Kütüphaneleri’nin İnternet Kaynakları için Seçim Rehberi, kütüphanecileri çevrimiçi kaynakları seçerken erişilebilirliği göz önünde bulundurmaya ve “kaynağın değerini sunulan erişim zorluklarına karşı” tartmaya yönlendirir; V ermont Üniversitesi’nin (2000) Elektronik Kaynak Koleksiyonu Geliştirme Politikası, koleksiyon geliştiricilerin göz önünde bulundurması gereken pek çok kriterden biri olarak “çeşitli engellere sahip kişiler tarafından erişilebilir” olmayı basitçe içerir.

Her iki politika da yalnızca erişilebilir kaynakların seçilmesini gerektirmez; sadece seçim sürecinde erişilebilirliği dikkate alma ihtiyacını vurgularlar. Californiya Eyalet Üniversitesi (CSU) (2004) tarafından benimsenen politika, tonda oldukça güçlüdür. CSU’nun Elektronik Bilgi Kaynaklarının Edinilmesine İlişkin İlkeleri, bilgi sağlayıcıların engelli kullanıcılar tarafından erişilebilirlik için temel standartlarla uyumlu arayüzler sunmasını şart koşar.”

Benzer bir şekilde, Wisconsin Üniversitesi Kütüphanelerinin 2003-2005 Stratejik Yönergeleri, erişilebilir “Web tabanlı bilgi kaynakları (dergi veritabanları gibi), Web tabanlı öğretim uygulamaları (ders yazılımı gibi) için çağrıda bulunur. ve simülasyonlar) ve çevrimiçi hizmetler”.

Bu daha katı politikalar, dünya çapında 160’ın üzerinde kütüphane konsorsiyumundan oluşan ve üyelerini “satıcı platformlarının ADA uyumlu olmasını sağlamaktan” sorumlu gören uluslararası bir grup olan International Coalition of Library Consortia’nın satın alma yönergelerini yansıtmaktadır. ve katılımcı kütüphaneleri satıcılarla erişilebilir ürünlerin geliştirilmesini tartışmaya teşvik eder.

Erişilebilirliğin önemli bir konu olarak kabul edilmesi, profesyonel kütüphane organizasyonları arasında farklılık göstermektedir. 2001 yılında, Amerikan Kütüphane Derneği (ALA) (2001), şube kuruluşlarından biri olan Uzmanlaşmış ve Kooperatif Kütüphane Ajansları Birliği (ASCLA) tarafından hazırlanan ve “kütüphane kaynaklarına eşit erişim” çağrısında bulunan bir politikayı onayladı. ve kütüphaneleri “kütüphane politikasının, kaynaklarının ve hizmetlerinin tüm insanların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için evrensel tasarım ilkelerine dayalı stratejiler” kullanmaya teşvik eder.

Ancak, politikanın kütüphane hizmetlerine ve koleksiyonlarına erişilebilirliği ayrıntılı olarak ele alan bölümünde engelsiz bir elektronik ortam yaratma ihtiyacından hiç bahsedilmemektedir.


Engelli erişilebilirlik Yönetmeliği
ERİŞİLEBİLİRLİK ve ULAŞILABİLİRLİK arasındaki fark
Telefonda erişilebilirlik Nedir
Erişilebilirlik Kılavuzu
Erişilebilirlik resmî
Xiaomi erişilebilirlik kapatma
Android erişilebilirlik kapatma
Binalarda erişilebilirlik ve engelli Yönetmeliği


Engelsiz bir Web ortamı çağrısı ALA-ASCLA politikasında en azından genel bir ilke şeklinde mevcut olsa da, ALA’lardan biri tarafından yayınlanan yakın tarihli Uzaktan Eğitim Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu’nda bundan hiç bahsedilmemektedir. Kolej ve Araştırma Kütüphaneleri Birliği, yalnızca daha geniş kütüphane ve yüksek öğretim topluluğunun profesyonel görüşlerini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda bireysel kütüphanelerin politikalarını ve uygulamalarını şekillendirmede de etkili olmuştur.

Kütüphane literatüründe çevrimiçi erişilebilirlik konularına önemli ölçüde yer verilmesine rağmen, yapılması gereken çok şey var. Kütüphanecilerin kendilerini ve liderliklerini daha fazla eğitmeleri, kurumsal politikalarını yeniden şekillendirmeleri ve yerel Web kaynaklarına %100 erişilebilirlik sağlayan ve satıcıları Web tabanlı ürünlerini daha erişilebilir hale getirmeye zorlayan etkili uygulama stratejileri geliştirmeleri gerekir.

Bu olmadıkça, çevrimiçi kütüphane ortamının WWW mucidi ve World Wide Web Konsorsiyumu’nun (1999) şu anki yöneticisi Berners-Lee’nin (n.d.) tasavvur ettiği şeye dönüşmesi olası değildir: “Web’in gücü, onun gücüdür. evrensellik. Engeli ne olursa olsun herkesin erişimi temel bir unsurdur.”

Sonuç

Büyük ölçüde, engellilik sosyal bir yapıdır. “Engelli” bireylerin bağımsız ve tatmin edici bir yaşam sürdürüp sürdüremeyecekleri, yalnızca kendi iç koşullarıyla ilgili bir mesele değil, aynı zamanda toplum ve kurumları tarafından devreye sokulan dış etkenleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma meselesidir. Kütüphaneler açıkça bu bağın bir parçasıdır.

Pek çok kütüphane, Web sayfalarındaki tüm engelleri kaldırmayı ihmal ederek ve yeni bilgi teknolojisinin sunduğu fırsatları hayata geçirmeye çalışan politikalar benimsemeyerek, “engelliler” de dahil olmak üzere tüm insanların internetten yararlanmasını sağlayacak koşulları şu anda oluşturamamaktadır. gelişen bilgi toplumuna tam olarak katılmak gerekir.

Veritabanı Kalitesinin Boyutları

Veritabanı analizi, tasarımı ve uygulamasının nihai amacı, bir kullanıcının bilgi alanının yönetilebilir yönlerinin kavramsal ve mantıksal modelini aslına uygun olarak temsil eden bir elektronik havuz oluşturmaktır. Kurumsal ve Web özellikli veritabanları, çok çeşitli talepleri ve bileşenleri karşılamalıdır. Genel olarak yazılım mühendisliği ve özel olarak veritabanı geliştirme, karmaşık ve karmaşık bir süreç olabilir.

Muhtemelen yazılım projelerinin yüksek başarısızlık oranını açıklayabilecek aynı miktarda belirsizlikle karşı karşıya kalan başka bir ürün geliştirme süreci yoktur. Bu bölüm, süreç ve veri faktörlerine ek olarak model ve davranışsal faktörleri içeren bir veritabanı kalitesi boyutları hiyerarşisine eklemeler önererek, veri kalitesi alanındaki büyüyen literatürü genişletmektedir.

Veri kalitesi, önemli miktarda araştırmanın odak noktası olmasına rağmen, literatürde standart bir tanım mevcut değildir (Wang ve Madnick, 2000). Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), kalite alanından kabul edilen terminolojiyi kullanarak kabul edilebilir bir veri kalitesi tanımı sağlar.

Bu standartlar, malzemelerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin amaçlarına uygun olmasını sağlamak için kurallar, kılavuzlar veya özellik tanımları olarak tutarlı bir şekilde kullanılacak teknik özellikleri veya diğer kesin kriterleri içeren belgelenmiş anlaşmalardır. Veritabanı kalitesi terimini bu bağlamda uygulamak, ISO’nun kalite tanımı, yani “gereksinimlere uygunluk” ve “kullanıma uygunluk” üzerine inşa edilecektir.

Bir kalite yönetimi ve kalite güvence ölçütü olarak ISO 8402, kalitenin resmi bir tanımını sağlar: bir işletmenin belirtilen ve ima edilen ihtiyaçları karşılama yeteneğini temsil eden özellikleridir. Bu tanım kalite literatüründe yaygın olan müşteri memnuniyeti kavramı ile uyumludur.

Böylece, bir veri tabanı, bir belirtimde belirtilen gereksinimleri karşılıyorsa ve belirtim, kullanıcının ima edilen ihtiyaçlarını yansıtıyorsa, istenen kalitede olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, veritabanı tanımlanmış bir spesifikasyona uyuyorsa ve spesifikasyon amaçlanan kullanımı doğru bir şekilde yansıtıyorsa, kabul edilebilir bir kalite düzeyine ulaşılmıştır.

Ne yazık ki, bu tanımların hiçbiri veritabanı kalitesini değerlendirme amaçları için yeterli değildir. Bir veritabanı ayrıca, veri tüketicisinin dünyasını (modeli) ne kadar yakından temsil ettiği, yönetmesi beklenen alan (davranış) içindeki hem rutin hem de beklenmeyen taleplere yanıt verme ve bunu sürdürme becerisine göre değerlendirilmelidir. 

Burada sunulan çerçeve, daha önce önerilen çalışmaları genişletir ve birçok önde gelen veri kalitesi araştırmacısı tarafından ortaya konan veri kalitesi boyutlarını içerir. Çerçeve önemlidir çünkü katı veri kalitesi tanımını daha geniş bir veritabanı kalitesi bağlamına genişletir ve süreç yönetiminin önemini içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir