Fakülte Algıları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Fakülte Algıları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Temmuz 2022 Fakülte Bölümleri Fakülte ve yüksekokul farkı Yüksekokul ne demek 0
Bilişim Mesleğinde Kadınlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Fakülte Algıları ve Uzaktan Eğitime Katılım

Uzaktan eğitim alanındaki araştırmalar, uzaktan öğretimde fakülte rolünün değiştirilmesi ve değiştirilmesi ihtiyacını kabul etmiştir. Teknolojik gelişmeler uzaktan eğitim ortamının önemli bir parçası olmakla birlikte, uzaktan eğitimi daha etkili kılmak için öğretim yöntem, teknik ve motivasyonlarında temel değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Pek çok araştırma, öğretim teknolojisine karşı öğretim üyelerinin direncini, uzaktan eğitim programlarının sürekli büyümesinin önündeki birincil engel olarak belirtmektedir. McNeil, fakültenin teknolojiyi nasıl algıladığı ve teknoloji ile nasıl etkileşime girdiği ile ilgili tutumsal konuların, teknoloji altyapısından ziyade uzaktan eğitimin benimsenmesi ve yayılması için daha büyük bir engel olduğunu belirtmiştir.

Bu bölüm, benimsemenin önündeki engeller, roller ve sorumluluklar, yeterlilikler ve ödüller açısından öğretim üyelerinin algılarını ele almaktadır. Engeller, derslerin uzaktan eğitim formatlarına dönüştürülmesi için algılanan kurumsal desteğin (fakülte ödülleri, teşvikler, eğitim vb.) eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Uzaktan eğitim programları küresel olarak çoğalmaya devam ederken, kolejler ve üniversiteler, öğretim üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt etmelidir. Uzaktan eğitimle ilgili literatürün çoğunun fakültenin önemini tartışmasına rağmen, bu grup araştırma tarafından büyük ölçüde ihmal edilmiştir.

Dooley ve Murphy (2000), öğretim üyelerinin öğrencilere uzaktan öğretme konusunda deneyime sahip olmadıklarını ve öğretimlerinde modern teknolojileri kullanma metodolojik yeteneklerinden çok teknik yeterliliklerine güvendiklerini bulmuşlardır.

Bu yazarlar ayrıca fakültenin öğretim teknolojilerinin kullanımında eğitim ve yardımı ekipman ve tesislerden daha az erişilebilir olarak algıladığını bulmuşlardır. Ayrıca uzaktan eğitime katılmayan öğretim üyeleri destek düzeyini uzaktan ders verenlere göre daha düşük algılamışlardır.

Bir kuruluşun bu değişikliklere uyum sağlama yeteneği aşağıdakilerden etkilenir: yeterlilik veya personelinin bilgi, beceri ve yetenekleri; öğretim ve öğrenimi gerçekleştirmek için personelin bu teknolojilerin rolüne verdiği değer veya önem miktarı; bilgi teknolojisi desteği veya yüksek kaliteli tesislerin, ekipmanın, teknik desteğin ve eğitimin mevcudiyetidir.


Yüksekokul ne demek
Fakülte ve yüksekokul farkı
Fakülte Bölümleri
Fakülte nedir yüksekokul nedir
Fakülte ve bölüm Arasındaki fark
Fakülte ile ilgili cümleler
Fakülte ve üniversite arasındaki fark
Fakülte isimleri


Lindner, Murphy ve Dooley, bu faktörlerin fakültenin uzaktan eğitimi benimsemesini nasıl etkilediğine bakarak bu sonuçları genişletti. Araştırmalar, öğretim üyelerinin öğretimlerinde teknolojiyi kullanma yeteneklerine güven duymadıklarını, teknolojiyi öğretme ve öğrenme ortamına değerli bir katkı olarak algıladıklarını ve öğretimde teknoloji kullanımına yönelik genel desteğin düşük olduğuna inandıklarını ortaya koydu. 

Kademe statüsü ve kadrolu fakülte için akademik rütbe/pozisyon, genel uzaktan eğitim puanlarıyla ters orantılıydı. Kadrosu olmayan yardımcı doçentler en yüksek genel uzaktan eğitim puanlarına ve en yüksek yetkinlik puanlarına sahipti.

Öğrenciler, teknoloji aracılığıyla etkili bir şekilde nasıl iletişim kuracakları konusunda eğitim almış yetkin eğitmenlerden öğrenirler. Thomas Cyrs, uzaktan eğitim ortamı için önemli olan yetkinlik alanlarını belirledi: kurs planlama ve düzenleme, sözlü ve sözlü olmayan sunum becerileri, işbirlikçi takım çalışması, sorgulama stratejileri, konu uzmanlığı, öğrencileri dahil etme ve sahadaki etkinliklerini koordine etme, temel öğrenme bilgisi teori, uzaktan eğitim alanı bilgisi, çalışma kılavuzlarının tasarımı, grafik tasarım ve görsel düşünme önem taşır.

Linda Wolcott, araştırma üniversitelerinde öğretim üyesi ödüllerinin kurumsal bağlamı ve dinamiklerinin bir analizini yaptı. 1) uzaktan eğitimin marjinal bir statüye sahip olduğunu, 2) uzaktan öğretimin akademik bir aktivite olarak ne çok değerli ne de iyi ödüllendirilmediğini, 3) uzaktan öğretimin terfi ve görev süresi kararlarıyla yüksek düzeyde ilişkili olmadığını ve 4) ödüllerin olduğunu keşfetti. uzaktan öğretim için akademik birimin uzaktan eğitim taahhüdüne bağlıdır.

Moore’un belirttiği gibi, öğretim üyesi desteği ve eğitimi taahhüdü olan uzaktan eğitim programları daha kaliteli programlarla sonuçlanmaktadır. Karmaşıklık devam ettikçe ve uzaktan eğitim programlarını entegre etme isteği arttıkça, fakülte eğitim ve desteğine dikkat edilmelidir.

Fakülte Katılımını Artırma

Genel olarak, öğretim üyeleri uzaktan eğitim teknolojilerinin öğretim sürecinin önemli bir parçası olduğunu ve olacağını kabul etmektedir. Ancak, destek ve eğitimin ekipmandan daha az erişilebilir olduğunu algılarlar. Fakülte katılımının arttırılması, kaynakların yeterli düzeyde destek ve eğitim sağlayacak şekilde yönlendirilmesini ve bu teknolojilerin öğrencilerin yararına kullanılmasını gerektirir.

Üniversite öğretim üyeleri tarafından uzaktan eğitim verme stratejilerinin benimsenmesini teşvik eden teşviklerin, eğitimin ve desteğin entegrasyonudur.

Fakülte potansiyelin farkında olsa da, insanların uzaktan eğitim teknolojilerini nasıl algıladıklarını ve bunlara nasıl tepki verdiklerini değiştirmek için müdahale stratejileri gereklidir. Fakülte eğitim ve desteğinin artırılmasına yönelik adımların atılması gerektiği açıktır.

Üç ana alanın dikkate alınması gerekir: 1) destek, 2) eğitim ve 3) teşvikler. Destek, öğretim üyelerine yardımcı olacak destek/profesyonel personel sağlamaya “sözlü” olmanın ötesine uzanır. Eğitim sadece teknolojiye maruz kalmayı değil, aynı zamanda öğretim tasarımı, pedagoji/andragoji ve “yemek kitabı” stratejilerini ve “nasıl yapılır” kılavuzlarını da içermelidir.

Fakülte, serbest kalma süresi, mini hibeler, sürekli eğitim maaşları ve terfi ve görev süresi sürecinde tanınma gibi teşvikler sağlayarak, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanmaya devam etmek veya başlamak için sözlü teşvikten daha fazlasına sahip olacak ve böyle yap.

Rockwell, fakülte katılımı için birincil teşviklerin, yenilikçi öğretim sağlama ve yeni öğretim tekniklerini uygulama fırsatı da dahil olmak üzere, içsel veya kişisel ödüller olduğunu buldu. Diğer teşvikler, eğitim fırsatlarını geleneksel kurumsal duvarların ötesine genişletmeyi ve fakülte hazırlığı için zaman ayırmayı içeriyordu.

Sonuç

Öğretim üyelerinin uzaktan eğitime katılımı, teknolojiyi kullanma yetkinliğini, uzaktan eğitimin önemli ve değerli olduğu anlayışını ve kaliteli altyapıya erişimi gerektirmektedir. Fakülte rolleri ve sorumlulukları, bu teknolojilerin kullanımına uyum sağlamak için değişmelidir ve uzaktan öğretimin farklı bir dizi yeterlilik gerektirdiği kabul edilmelidir.

Uzaktan eğitim teknolojilerinin öğretme ve öğrenme sürecine entegrasyonu, öğretim üyelerinin tutum değişikliğini ve kurumsal destek eksikliğinin yarattığı engellerin kaldırılmasını gerektirmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir