Görsel Kullanıcı Arayüzü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Görsel Kullanıcı Arayüzü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Ocak 2022 Arayüz tasarımı programı Kullanıcı arayüz tasarımı Nedir Kullanıcı arayüzü nedir Kullanıcı arayüzü örnekleri Telefonda kullanıcı arayüzü nedir 0
Amortisman Süresi

Planlama İçin Bir öğrenme ve Karar Destek Sistemi

Bileşenler

Çizelgeleme için bir öğrenme ve karar destek sistemi uygulandı ve makine çizelgeleme problemlerinin birden çok amaç altında çözülmesine olanak sağladı. Ana bileşenleri verilmiştir.

Sistem halihazırda literatürden alınan bir programlama kıyaslama örneği veritabanı içerirken, kullanıcı tarafından bireysel veri setleri de oluşturulabilir.

Uygulanan bir dizi meta-sezgisel, çizelgeleme problemlerinin çözülmesine izin verir. Model örnekleri, elde edilen sonuçların kaydını da tutan bir çözücü aracılığıyla yöntemlere bağlanır. Uygulanan yöntemler şunları içerir:

1. GiFFLER ve THOMPSON’un aktif çizelgeler oluşturmak için ilk çalışmalarına dayanan öncelik kuralları.
2. Çok noktalı bir tepe tırmanıcı içinde yerel arama mahalleleri.
3. Çok amaçlı evrimsel algoritmalar, seçkin stratejiler ve tek biçimli sıra tabanlı çaprazlama, sıra tabanlı çaprazlama, iki noktalı sıralı çaprazlama ve kısmen haritalanmış çaprazlama gibi çeşitli çaprazlama komşuluklarını içeren.
4. TEGHelvi ve ark.’nın çok amaçlı simüle edilmiş tavlama algoritması MOSA.
5. Elde edilen sonuçlarda etkileşimli bir arama için AIM aspirasyon etkileşimli yöntemine dayalı bir modül.

Tüm işlevsellik, kullanıcıya bir grafik kullanıcı arabirimi aracılığıyla sunulur.

Görsel Kullanıcı Arayüzü

Hem kullanıcının model ve algoritmalarla etkileşimi hem de elde edilen sonuçlar ile çok dilli bir kullanıcı arayüzü ile mümkündür. Solda, problem verilerinin tanımlanmasına izin veren pencereyi ve sağda meta-sezgisel işlevlerin işlevlerine erişim sağlayan pencereyi göstermektedir.

Arama algoritmalarının yeni konfigürasyonları buradan türetilebilir ve kıyaslama örneklerinde test edilebilir. Arama algoritmalarının gerekli parametre ayarları, pencerede karşılık gelen nesneler seçilerek ve öznitelik değerleri değiştirilerek kolayca parametrelenebilir.

Temel arama algoritmalarının konfigürasyonu için bir grafik kullanıcı arayüzü sağlayarak, hiçbir kaynak kodunun yazılmasına, uyarlanmasına veya yeniden derlenmesine gerek yoktur.

Problem çözümü

Model verileriyle birlikte meta-sezgisel parametrelerinin tanımlanmasından sonra, bir çözücü, bir problem örneğinde arama algoritmasını yürütür ve bir veritabanında depolanan sonuçları üretir. Hesaplama miktarına bağlı olarak meta sezgiselin ilerlemesini izlemek ve analiz etmek için arama sırasında elde edilen bölünmüş sonuçları saklamak mümkündür.

Sonuçların görselleştirilmesi hem sonuçta hem de alternatif alanda desteklenir:

1. Objektif uzayda iki boyutlu bir çizim, bulunan en iyi alternatiflerin sonuçlarını verir. Dikey ve yatay eksende, problemin bir amacı aynı anda çizilebilir. Böyle bir görselleştirmenin bir örneği, solda erilmiştir. Her çizelge, sonuç grafiğinde, amaç fonksiyonu değerlerine bağlı bir konuma sahip bir nesne olarak görünür.

Kullanıcı, fare işaretçisi ile bir alternatif seçerek veya etkileşimli aspirasyon yöntemi AIM’ye dayalı etkileşimli bir prosedürü izleyerek çizimde gezinmesi sağlanır. Bu prosedürde, alternatifler kümesini daraltan her bir amaç fonksiyonu için aspirasyon seviyeleri tanıtılır. Sadece karar verici tarafından verilen istek seviyelerini karşılayan çözümler ilgi çekici olarak kabul edilirken diğerleri karar verme prosedüründen art arda çıkarılır.


Kullanıcı arayüz tasarımı Nedir
Kullanıcı arayüzü nedir
Telefonda kullanıcı arayüzü nedir
Kullanıcı arayüzü örnekleri
Arayüz tasarımı Nedir
Arayüz nedir
Arayüz tasarımı programı
Kullanıcı arayüz tasarım programları


2. İkinci görselleştirme, seçilen bir alternatifin Gantt şemasını verir. Bir çizelge örneğini vermektedir. Burada görselleştirme iş odaklıdır, işleri ve bunlara karşılık gelen işlemleri satırlar halinde çizer, ancak oryantasyon makine odaklı bir grafiğe de değiştirilebilir. Tüm operasyonların başlama zamanlarının ayrıntılı bir şekilde izlenmesi mümkündür ve geciken işlerin grafiksel gösterimleri verilir.

Sonuç grafiği, metasezgisellerin ilerlemesini analiz etmek ve farklı arama algoritmalarının sonuçlarını karşılaştırmak için de kullanılabilir. Şekil 4, 100.000, 500.000 ve 1.000.000 değerlendirmeden sonra elde edilen yaklaşımları bir evrimsel algoritmanın test çalıştırması için verir. Her yaklaşıklık, kullanıcı tarafından değiştirilebilen bazı semboller (örneğin, X ) kullanılarak görselleştirilir.

Artan değerlendirme sayısı ile yaklaşımın ön yüzünün gerçek Pareto cephesine yaklaştığı görülmektedir. Ayrıca, belirlenen alternatiflerin sayısı ve bunların Pareto cephesinin kapsamı artar ve karar vericiye aralarından seçim yapabileceği daha fazla alternatif sunar.

Eğitim Amaçlı Kullanım

Evrimsel algoritmalar gibi modern buluşsal yöntemleri öğretirken, geleneksel eğitim yöntemlerinin uygulanabilirliği sınırlıdır. Yaklaşımları açıklayan ders kitapları mevcut olmakla birlikte, yalnızca teorik açıklamalar yoluyla yöntemlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, örn. karşılık gelen sözde kodları belirterek zordur.

Birçok meta-sezgisel yaklaşım, kapsamlı bir kontrol parametreleri ayarı gerektirir ve sonuçta ortaya çıkan önemli bir husus, davranışlarının en iyi, farklı parametre ayarlarının sistematik olarak test edildiği deneysel testler tarafından incelenebilmesidir. Sonuç olarak, bu tür araştırmalara izin veren tanıtım yazılımına ihtiyaç vardır. İdeal olarak, mevcut bir sistem, temeldeki çözünürlük yaklaşımlarının doğrudan manipülasyonu için bir grafik kullanıcı arayüzü ile donatılmıştır.

Programlamanın problem alanı için böyle bir sistem uygulayarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin, karşılık gelen problem örneklerinin çözümü için farklı meta-sezgisel yeteneklerin yeteneklerini etkileşimli olarak keşfetmelerini sağlıyoruz. Tekniklerin anlaşılması, sonuçların görselleştirilmesiyle daha da desteklenir. Diğer sınıf kitaplıklarının aksine, sonuçların çıktısı, Gantt çizelgeleri çizelgelerini görselleştirerek ve bir sonuç grafiğinde optimallik kriterlerinin sonuçlarını çizerek görsel bir şekilde mümkündür.

Sonuçların görselleştirilmesine ek olarak, öğretmenler ve öğrenciler, incelenen problem örneklerinin verilerini kolaylıkla değiştirebilirler. Bu, bu tür verileri içerir, ör. operasyonların işlem süreleri ve ayrıca bir dizi optimallik kriteridir.

Sonuçlar ve tartışma

Programlama problemlerinin çoklu hedefler altında çözülmesi için bir sistem sunulmuştur. Uygulanan bir kitaplık temelinde problem örneklerinin ve modem buluşsal yöntemlerin tanımlanmasına izin verir. Parametre değerleri ayarlanarak uyarlamalar mümkündür. Bu nedenle, sistemin çalışması için hiçbir kaynak kodun yeniden derlenmesine veya değiştirilmesine gerek yoktur. Sonuçlar, alternatif ve sonuç uzayında farklı grafikler kullanılarak kolayca görselleştirilebilir ve birbirleriyle karşılaştırılabilir.

Sistem, yüksek öğrenim ve araştırmalarda son kullanıcılara yönelik olduğu için, kullanıcının sistemle olan tüm etkileşimleri grafiksel bir arayüz ile desteklenmektedir. Şimdiye kadar, kullanıcı arayüzü öğeleri için İngilizce, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Lehçe ve İspanyolca olmak üzere yedi dil mevcuttur. Sunulan sistem, eğitim ve araştırmaya yönelik kullanım için ücretsiz olarak mevcuttur. 103 sayfalık basılı bir kılavuz ile birlikte gelir ve sistemin nasıl kullanılacağına dair bir eğitim içeren bir ilk bölüm, olası kullanıcıyı işlevsellikleriyle tanıştırır.

Sunulan sistem, çoklu hedefler altında çizelgeleme problemlerinin çözümü için meta-sezgisel yeteneklerin gösterilmesi için faydalı bir araçtır. Problem alanındaki esnek mimari, onu farklı özelliklere sahip çok çeşitli problem örnekleri için kullanılabilir hale getirir. Öte yandan, programlamanın problem alanına bağlıdır ve diğer problemlere uyarlamalara son kullanıcı için izin verilmez. Bununla birlikte, bu dezavantajın, belirli problem alanında sağlanan işlevselliklerden daha ağır bastığına inanıyoruz.

Yazılım, Ronneby’de (İsveç) düzenlenen Avrupa Akademik Yazılım Ödülü finalinde başarıyla yarıştı. Uluslararası bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilmiş ve bir ödülle onurlandırılmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir