Grup Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Grup Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Temmuz 2022 Karar Destek Sistemleri ders Karar destek sistemleri nelerdir? Karar destek Sistemleri örnekler 0
Model Yorumlaması

Grup Destek Sistemlerinin Tarihçesi ve Gelecekteki Gelişimi

Bir grup toplantısında problem formülasyonuna ve alternatif çözümlerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için bilgi teknolojisi (BT) ve karar destek teknikleri ile bir grup destek sistemi (GSS) oluşturulur. GSS fikri 1970’lere dayanıyordu; ancak GSS, şimdi bildiğimiz biçimini 1980’lerin sonlarına kadar almadı.

1987 yılında, farklı üniversitelerdeki araştırmacılar tarafından iki GSS sistemi geliştirildi: Minnesota Üniversitesi’nde Yazılım Destekli Toplantı Yönetim sistemi ve Arizona Üniversitesi’nde GroupSystems. O zamandan beri, GSS hakkında pek çok araştırma yapıldı ve IBM, Savunma Bakanlığı ve İç Gelir Hizmetleri gibi birçok kuruluş, organizasyonel sorunların çözümünde SAMM ve GroupSystems’i kullandı.

GSS, yönetim bilimleri, örgütsel davranış, BT ve sosyal psikolojiyi içeren disiplinler arası bir alandır. Yayınların ve sunumların sayısı, GSS araştırma ve geliştirmesinin hızlı temposunu doğrulamaktadır. 1998 yılının ortalarından itibaren, konuyla ilgili 230’dan fazla makale yayınlandı. ICIS, AMCIS ve HICSS gibi büyük uluslararası konferanslar, düzenli olarak bir GSS takibi sağlar. IBM’in CEO’su, grup yazılımının (GSS’nin ticarileştirilmiş bir sürümü), 21. yüzyıl için BT endüstrisinde yazılım geliştirmenin bir yönü olacağını iddia etti.

Bölümün geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: İlk olarak, GSS araştırmasının tarihsel gelişimi sunulmaktadır. Daha sonra, ilgili teoriler ve önceki araştırmaların bulguları tartışılır. Mevcut temel sorunlar dördüncü bölümde tanımlanmıştır. Ardından, GSS araştırmalarının gelecekteki eğilimleri açıklanmaktadır. Bir özet bu makaleyi sonlandırıyor.

GSS ARAŞTIRMASININ GELİŞTİRİLMESİ

1980’lerde araştırmacılar, grup toplantılarını geliştirmek için bilgisayar, iletişim ve karar destek teknolojilerinin nasıl bir araya getirilebileceğini keşfetmeye başladılar. Bu uygulamalar Grup Karar Destek Sistemleri, Elektronik Toplantı Sistemleri, Bilgisayar Destekli Kooperatif Çalışma ve Grup Yazılımları olarak adlandırılmıştır. 1993 yılında, yukarıda bahsedilen uygulamalara atıfta bulunmak için standartlaştırılmış GSS terimi kullanılmıştır.

GSS araştırması altı farklı aşamada büyümüştür. İlk aşama olan “Kökler”, 1970’lerde bilgisayar mesajlaşma ve bireysel destek sistemlerine yönelik ilk araştırmalardı ve GSS çalışmasının temelini oluşturdu. “İlk Keşifler” olarak adlandırılan ikinci aşama, 1980’lerin başında meydana geldi ve ilkel GSS’nin grup sonuçları ve süreçleri üzerindeki etkisine odaklandı. 1980’lerin ortalarından sonlarına kadar olan üçüncü aşama, “Erken Deneyler” olarak biliniyordu.

GSS tarafından desteklenen grupları desteklenmeyen gruplarla karşılaştırmak için bir dizi deneysel çalışma yapılmıştır. 1980’lerin sonundan 1993’ün ortalarına kadar olan dördüncü aşama, “Alan Çalışmaları” olarak adlandırıldı. Araştırma odağı, GSS teknolojisinin organizasyonel ortamlarda kullanımı ve GSS’nin organizasyonlar üzerindeki etkisi üzerineydi.


Karar destek Sistemleri PDF
Karar Destek Sistemleri ders notları
Karar destek Sistemleri örnekleri
Klinik karar destek sistemleri
Karar destek sistemleri nelerdir
Grup karar destek sistemleri
Karar Destek Sistemleri dersi
Karar Destek Sistemi uygulamaları


Beşinci aşama olan “Derinlemesine Çalışmalar” 1993 yılının ortalarında başladı. 1993’te bir grup araştırmacı, “Grup Destek Sistemleri: Yeni Perspektif” kitabında ilk on yıllık GSS araştırmasının derslerini ve deneyimlerini özetledi. Bu çalışma, GSS kullanımlarının teknik, davranışsal, organizasyonel ve sosyal psikolojik yönleri üzerine yapılan çalışmaları özetlemiştir.

Araştırmanın gözden geçirilmesinden elde edilen önemli bir sonuç, umut verici olmakla birlikte, araştırma ortamları, kullanılan teknolojiler ve grup özellikleri gibi faktörler nedeniyle GSS’nin etkisinin karıştırılmasıydı. Bu aşama, yukarıdaki sonuca yanıt veren iki gelişmeyi içeriyordu: Birincisi, GSS uygulamalarının belirli yönlerini incelemek için daha karmaşık araştırma tasarımı kullanıldı. İkinci olarak, bulgulardaki farklılıkları açıklamaya yönelik teoriler önermeye çalışıldı.

Ayrıca, 1990’ların ortalarından bu yana web teknolojileri, GSS’nin konuşlandırılması için yeni fırsatlar sunmaktadır. GSS araştırmasının evrimi böylece altıncı aşamasına girdi ve iki ana eğilimle karakterize edilebilecek “GSS Araştırmasının Yeni Sınırı” olarak etiketlendi: Birincisi, beşinci aşamadaki iki gelişme devam ediyor.

İkincisi, GSS araştırması, web tabanlı GSS e-işbirliği/ortak ticaret ve sanal ekiplerin tasarımını kapsar. Bu eğilimler, GSS araştırmasının geleceğini şekillendiriyor.

GSS ÜZERİNE BAŞLICA TEORİLER VE ÖNCEKİ ARAŞTIRMA BULGULARI

İlk on yıllık GSS araştırmasının gözden geçirilmesi, önceki araştırmalarda kesin bir bulgu olmadığını gösterdi. Tutarsızlık, kullanılan teknolojilerdeki veya araştırma yöntemlerindeki farklılığa atfedilebilse de, birçok araştırmacı bu farklılığı teorilerle açıklamaya çalıştı.

Bu teoriler kabaca iki okulda sınıflandırılabilir: karar teorisyenliği okulu ve kurumsalcı okul. Karar teorisyenliği ekolü, karar kalitesinin teknikler veya araçlar yardımıyla geliştirilebileceği görüşündedir. Bu anlamda GSS, karar vericilere kararın karmaşıklığını yönetmede yardımcı olabilecek bir araç olarak kabul edilmektedir.

Buna karşılık, kurumsalcı okul, GSS’yi örgütsel değişim için bir fırsat olarak görmektedir. GSS’nin ekip çalışmasına katılan bir grup insana sağlanması, grup görevinin kalitesini mutlaka iyileştirmez. Bunun yerine, görev kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilecek teknolojinin kullanılma şeklidir. Bu iki ekoldeki teoriler ve tezleri özetlenmiştir.

Erken araştırmalar GSS’nin etkisine vurgu yaparken, son zamanlarda teorileri doğrulamak için çok araştırma yapıldı. Bağımsız ve araya giren değişkenlerin grup süreçleri ve çıktıları üzerindeki etkileri incelenir. Fjermestad & Hiltz, 200 deneyde incelenen yapıların bir sınıflandırma şemasını sundular. Şemadaki ana faktörler gösterilmektedir.

Çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, cevaplanandan daha fazla cevaplanmamış soru vardır. Bu bölüm, GSS’nin kritik konularını üç alanda tartışmaktadır: Geleneksel GSS, gelişen teknolojiler ve sanal ekip ve e-işbirliği. İlk olarak, geleneksel GSS’deki birçok konunun ele alınması gerekir. Bu konular ya teorik ya da metodolojiktir.

Kritik olanı, rakip teorileri doğrulamak ve karşılaştırmaktır. Ayrıca, son araştırmalar, bütünleşik bir yaklaşımın, karar teorisyeni ekolünden veya tek başına kurumsalcı ekolden gelen tek bir teoriden daha açıklayıcı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, araştırma temeli olarak neyin ve nasıl entegre edileceği başka bir konudur.

Metodolojik konular, araştırma tasarımında teknoloji seçimini, görev türlerini ve grup özelliklerini içerir. Bu konular doğrudan GSS araştırmasının dış geçerliliği ile ilgilidir. En büyük endişe, incelenen görev türü veya teknolojinin, yöneticilerin gerçekte ne yaptığını veya kullandığını yansıtmamasıdır. Gelecekteki araştırmalar, GSS’nin ve görev türlerinin sosyal ve görev etkileşimi süreçleri üzerindeki etkisi konusunu da ele almalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir